Haku

FINE-040877

Tulosta

Asianumero: FINE-040877 (2022)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.02.2022

Koiran lopettamisen korvattavuus. Oliko kyseessä eläinsuojelullisista syistä välttämätön lopettaminen? Eläinvakuutus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ajokoira oli loukannut jalkansa ja ontui. Eläinlääkärikäynnillä 4.12.2020 koiralla todettiin vasemman takajalan ristisidevamma. Koiralle määrättiin kipulääkekuuri ja lepoa. Jatkohoidon osalta arvioitavaksi jäi ristisideleikkaus, joka todettiin yleensä suositeltavaksi hoitomuodoksi. Myöhemmän eläinlääkärin arvion mukaan ristisidevamma todettiin siten vakavaksi, että vaihtoehtoina oli joko leikkaus tai koiran lopettaminen. Asiakas päätyi harkinnan jälkeen koiran lopettamiseen 26.4.2021. Lopettamispäätökseen vaikuttavina tekijöinä oli, että koiran mahdollisen leikkauksen jälkeinen ennuste metsästyskäyttöön palautumisesta todettiin huonoksi. Leikkauksesta olisi myös seurannut pitkä kuntoutusjakso ja koiran korkea ikä (9 v.) olisi voinut vaikuttaa paranemistulokseen. Lisäksi koiran henkiseen tilaan olisi voinut vaikuttaa se, ettei koira pääse metsästämään.

Asiakas haki eläinvakuutuksesta vakuutusmäärän mukaista 5000 euron korvausta koiran lopettamisen johdosta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen 9.6.2021. Vakuutusyhtiön mukaan ristisideleikkaus olisi ollut mahdollinen ja leikkaus olisi antanut koiralle mahdollisuuden jatkaa kivuttomampaa elämää. Vakuutusyhtiön mukaan koiraa ei lopetettu eläinlääkärin määräyksestä, joten korvausta ei suoritettu eläinvakuutuksesta.

Asia on ollut käsiteltävänä myös vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Asiakkaan muutoksenhaun mukaan koiran lopettamispäätös tehtiin pitkän harkinnan ja selvityksien mukaan. Asiassa konsultoitiin asiantuntijoita ja tehty päätös lopettamisesta oli koiran kannalta paras. Asiakkaan mukaan koira olisi kärsinyt myös henkisesti siitä, ettei se pääse metsästämään.

Vakuutusyhtiön 27.7.2021 antaman päätöksen mukaan korvauksen maksaminen edellyttää, että vakuutettu eläin on sairastunut tai tapaturman vuoksi vammautunut niin vakavasti, että eläinlääkäri pitää eläimen lopettamista eläinsuojelullisista syistä välttämättömänä siksi, että eläimellä on voimakkaita ja jatkuvia oireita ja kipuja, joita ei voida millään hoidolla lievittää. Vakuutusyhtiön mukaan koiran lopettamiseen on päädytty ristisideleikkauksen sijaan. Vakuutusyhtiön mukaan koiran lopettaminen ei ollut eläinsuojelullisesti välttämätöntä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan koiran lopettamisen johdosta vakuutusmäärän mukaisen korvauksen. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö vaati iäkkään koiran leikkaamista, vaikka koiran elinajan ennuste ei ollut enää useita vuosia. Vakuutusyhtiön päätöksessä ei otettu kantaa koiran psyykkiseen vointiin mahdollisen leikkauksen jälkeen. Koira oli kilpailu- ja näyttelyvalio ja sitä oli käytetty jalostukseen, joten koiran arvo oli haetun korvauksen mukainen.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa korvattavuuteen ja viittaa aikaisempiin korvauspäätöksiin. Vakuutusyhtiön mukaan koiran lopettaminen ei ollut eläinsuojelullisista syistä välttämätöntä, vaan koiran fyysisisiä oireita ja kipuja olisi todennäköisesti voitu merkittävästi lievittää leikkaushoidolla. Vaikka koiraa ei olisi leikkauksen jälkeen enää voinut käyttää metsästykseen, olisi sen elämän jatkaminen ollut sopivissa olosuhteissa todennäköisesti mahdollista ilman vaikeita psyykkisiä oireita.

Sopimusehdot

Vakuutuskirjan mukaan koira oli vakuutettu eläinvakuutuksella, jonka vakuutusmääränä oli 5000 euroa.

Tapauksessa sovellettavaksi tulevien eläinvakuutusehtojen, voimassa 1.4.2020 alkaen, kohdan 1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta maksetaan korvaus, kun vakuutettu eläin on vakuutuksen voimassa olless
- kuollut sairauden tai tapaturman vuoksi
- kuollut synnytyksestä aiheutuneiden komplikaatioiden vuoksi
- sairastunut tai tapaturman vuoksi vammautunut niin vakavasti, että eläinlääkäri pitää eläimen lopettamista eläinsuojelullisista syistä välttämättömänä siksi, että eläimellä on voimakkaita ja jatkuvia oireita ja kipuja, joita ei voida millään hoidolla lievittää
- kadonnut tai anastettu.

Korvaaminen edellyttää, että myös sairaus on alkanut tai tapaturma on sattunut vakuutuksen ollessa voimassa.

Kadonneen tai anastetun eläimen korvaaminen edellyttää, ettei eläintä ole saatu takaisin kuukauden kuluessa katoamisesta tai anastamisesta.

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan korvauksena maksetaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen suorittamaan koiran vakuutusmäärän mukaisen korvauksen koiran lopettamisen johdosta.

Koiran lopettamisen korvattavuutta arvioidaan vakuutusehtojen perusteella. Tapaukseen sovellettavana olevien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkitty eläimen vakuutusmäärä, kun vakuutettu eläin on sairastunut tai tapaturman vuoksi vammautunut niin vakavasti, että eläinlääkäri pitää eläimen lopettamista eläinsuojelullisista syistä välttämättömänä siksi, että eläimellä on voimakkaita ja jatkuvia oireita ja kipuja, joita ei voida millään hoidolla lievittää.

FINEn käytössä olevien selvityksien mukaan asiakkaan 9-vuotiaalla ajokoiralla todettiin vasemman takajalan ristisidevaurio 4.12.2020. Koiralle määrättiin aluksi kipulääkekuuri ja lepoa ja asiassa. Jatkohoidon osalta arvioitavaksi jäi mahdollinen ristisideleikkaus, joka todettiin yleensä suositeltavaksi hoitomuodoksi. Myöhemmän eläinlääkärin arvion mukaan ristisidevamma oli siten vakava, että vaihtoehtoina oli joko suoritettava leikkaus tai koiran lopettaminen. Asiassa käytettävissä olevien eläinlääketieteellisten selvityksien mukaan koiran vasemman takajalan ristisidevaurion hoitamiseksi ainoa hoitovaihtoehto olisi ollut nk. TPLO-leikkaus, koska koira oli metsästyskäytössä ollut iso koira. Leikkaus olisi vaatinut pitkän kuntoutusjakson ja koiran iän johdosta paraneminen ei ehkä oisi tapahtunut toivotulla tavalla. Lisäksi koiran ennuste metsästyskäyttöön palaamisesta todettiin huonoksi metsästyksen aikana koiran jalkaan kohdistuvan voimakkaan rasituksen johdosta. Asiakirjoissa tuotiin esille myös pohdinta siitä, olisiko koira henkisesti sopeutunut siihen, ettei se pääsisi mukaan metsästykseen talouden toisen koiran kanssa. Koira päädyttiin lopettamaan 26.4.2021.

FINEn käytettävissä olevien selvityksien mukaan koira päädyttiin lopettamaan sinänsä mahdollisen leikkauksen sijaan. Vaikka FINE pitää ratkaisua koiran lopettamisesta muun muassa koiran ikä ja metsästyskäyttö huomioon ottaen ymmärrettävänä, arvioidaan oikeutta vakuutuskorvaukseen vakuutusehtojen edellytyksien mukaisesti. Käytettävissä olevista selvityksistä ei ilmene sellaista, jonka perusteella TPLO-leikkaus ei olisi ollut käsiteltävänä olevassa tapauksessa takajalan ristisidevaurion asianmukainen ja käytettävissä oleva hoitovaihtoehto. Asiakirjojen mukaan eläinlääkäri ei ole pitänyt koiran lopettamista vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla eläinsuojelullisista syistä välttämätöntä siksi, että eläimellä olisi ollut voimakkaita ja jatkuvia oireita ja kipuja, joita ei olisi voitu millään hoidolla lievittää. Tästä syystä FINE katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen. FINE viittaa myös oheiseen Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen asiassa VKL 235/13.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Lappi                

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia