Haku

FINE-040520

Tulosta

Asianumero: FINE-040520 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.11.2021

Ilkivaltavahinko. Auton takaosan painauma. Näyttö korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta.

Tapahtumatiedot

A:n vahingosta antamien tietojen mukaan hänen autonsa on ollut 8.2.2021 muun muassa kauppakeskuksen parkkihallissa sekä kadunvarsiparkissa. Ajoneuvoa oli ajanut B. Iltapäivällä n. kello 15 he olivat huomanneet, että auton vasemmanpuoleisen takavalon ja takaluukun lasin välissä olevalla alueella on leveä ja syvä painauma. A haki vakuutusyhtiöltä korvausta ilkivaltavahingosta.

Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa, koska sen mukaan kyseessä ei ole ilkivaltavahinko.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A vaatii korvausta kaskovakuutuksen ilkivaltaturvasta. A:n mukaan autoa kuljettanut B ei ole törmännyt autolla mihinkään, koska auton takaosassa on liiketunnistimet, jotka ilmoittavat peruuttaessa takana olevasta esteestä. A:n valituksen mukaan painauma vaikuttaa siltä, että se on voinut tulla lyönnin seurauksena. Vauriokohta sijaitsee auton yläosassa kaarevassa kohdassa ja jälki on pitkä ja kapea. A:n mukaan hinta-arvion antaneen korjaamoliikkeen edustaja oli arvioinut painauman perusteella, että kyseessä olisi ilkivaltaisesti aiheutettu vahinko. A on tehnyt tapahtumasta rikosilmoituksen, jossa hän on vaatinut tekijälle rangaistusta.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että A:n suppeasta kaskovakuutuksesta korvataan vain tarkasti vakuutusehdoissa määritellyt ja kuvatut vahingot, eikä tulkintaa voida ulottaa laajemmalle. Ilkivaltaturvasta korvataan kaskovakuutusehtojen mukaan tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen. Ilkivaltavahinkona ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla.

Vakuutusyhtiön teknisen asiantuntijan mukaan ajoneuvossa on havaittu leveä sekä syvä painauma takaluukun vasemman takavalon ja takaluukun lasin välissä. Asiantuntijan mukaan painauman pohjalla on korjaamon ottamien vauriokuvien perusteella havaittavissa naarmu- tai hankautumisjälkiä. Korjaamo on arvioinut vaurion alan olevan noin neljä neliödesimetriä. Asiantuntijan lausunnon mukaan vaurion laadun perusteella kyseessä ei ole tahallinen vahingonteko, joka on suoritettu nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa vakuutuksen kohteelle. Tyypillisimmin tällainen vaurio syntyy toisen ajoneuvon aiheuttamana tai osumalla kiinteään kovaan esteeseen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kaskovakuutusehdot, voimassa 1.11.2019 alkaen

5.4 Ilkivaltaturva
Ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja -paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen.

Ilkivaltavahinkona ei korvata
• vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla
---
Ilkivaltavahingosta on aina tehtävä poliisille rikosilmoitus, jonka kopio toimitetaan vakuutusyhtiölle. Vakuutuksenottajan on vaadittava rangaistusta teon tekijälle.

Ratkaisusuositus

Vakuutusehtojen mukaan ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja -paikka voidaan tarkoin määritellä. Ehtojen mukaan tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta ilkivaltavakuutuksesta asiakkaan tulisi voida osoittaa, että kyseessä on ilkivaltavakuutuksesta korvattava vahinko. Tämä tarkoittaa riittävän näytön esittämistä siitä, että joku on aiheuttanut autossa olevan painauman tahallaan nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa.

A:n auto on ollut vahinkopäivänä pysäköitynä kauppakeskuksen parkkihallissa sekä kadun varrella. A:n autossa ei vielä aamulla ollut painaumaa, vaan se on tullut vahinkopäivän aikana. Auton vauriovalokuvien perusteella auton vasemmanpuoleisen takavalon yläpuolella on syvä, hieman kolmionmuotoinen painauma, jonka alaosassa on pienehkö kohta, josta on lähtenyt maalia.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole mahdollista varmuudella päätellä, millä tavoin ajoneuvon takaosan vaurio on syntynyt. FINE pitää sinänsä uskottavana A:n kertomusta siitä, että autolla ei ole törmätty mihinkään. Vauriojälkien perusteella on kuitenkin mahdollista, että auton ollessa pysäköitynä siihen on törmätty toisella ajoneuvolla ja poistuttu paikalta. Vaikka törmäyksestä ilmoittamatta jättämistä voidaan pitää moitittavana, sitä ei kuitenkaan voida katsoa vakuutusehdoissa tarkoitetuksi ilkivallaksi, jollaista on vakuutuksen kohteen vaurioittaminen nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa.

Asiassa ei esitetty selvitys ei osoita, että kukaan olisi tahallaan vahingoittanut A:n ajoneuvoa. Käytettävissään olevien selvitysten perusteella FINE katsoo jääneen näyttämättä, että kyseessä olisi ehtojen edellyttämä ilkivaltavahinko. FINE toteaa vielä, että tämä arviointitapa vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheisista ratkaisusuosituksista VKL 497/15 ja VKL 216/15. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Pippola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia