Haku

FINE-039983

Tulosta

Asianumero: FINE-039983 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 20.12.2021

Kattoluukun irtoaminen myrskyssä. Yläpohjan kosteusvaurio. Luonnonilmiövahinko. Oliko kattoluukun irtoaminen vakuutusehdoissa tarkoitettu rikkoutuminen?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön vahinkoilmoituksen mukaan rivitalorakennuksen katolla oli myrskyssä irronnut kattoluukku. Luukusta oli päässyt sadevettä yläpohjan eristeisiin. Vahinko oli havaittu 27.10.2020. Vahinkokartoitusraportin mukaan katolla sijaitsevan tarkastusluukun kansi oli lähtenyt pois paikoiltaan todennäköisesti Aila-myrskyn aikana syyskuussa 2020. Raportin mukaan irronnut kattoluukku oli vahingon jälkeen kiinnitetty yhdestä reunastaan ruuvilla.

Taloyhtiö haki korvausta kiinteistövakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vakuutusehtojen perusteella korvattavaa vesikaton äkillistä ulkoapäin tapahtunutta mekaanista rikkoutumista ollut todettu. Taloyhtiön mukaan myrskyn aikaiset olosuhteet olivat olleet hyvin poikkeukselliset (tuulennopeus korkeimmillaan 26,4 m/s) ja kattoluukun lentäminen paikoiltaan tällaisen myrskyn seurauksena olisi tulkittavissa rikkoutumiseksi. Taloyhtiö totesi, että luonnonilmiöturvan vakuutusehdoissa ei edellytetty mekaanista rikkoutumista. Taloyhtiö katsoi, että katto on rikki, jos siihen myrskyn seurauksena avautuu aukko.

Vakuutusyhtiö ei muuttanut päätöstään. Vakuutusehdoissa edellytettiin rikkoutumista. Taloyhtiö otti vielä yhteyttä vakuutusyhtiön sisäiseen muutoksenhakuelimeen ja vetosi siihen, että luonnonilmiöturvan vakuutusehdoissa ei tarkemmin määritelty rikkoutumista. Ehtojen ollessa epäselvät niitä tuli tulkita vakuutuksenottajan eduksi. Vakuutusyhtiö katsoi edelleen, että kiinnittämättömän kattoluukun irtoamista tuulessa ei voida pitää minkäänlaisena rikkoutumisena tai myöskään ennalta arvaamattomana tai odottamattomana tapahtumana.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö katsoo, että tällaisen tuulen aiheuttama kattoluukun irtoaminen on poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttama ennalta arvaamaton tapahtuma, joka on tulkittava rikkoutumiseksi. Vakuutusehdoissa ei edellytetä mekaanista rikkoutumista. Taloyhtiö viittaa FINEn antamiin ratkaisusuosituksiin FINE-017130 ja FINE-008926, joissa on käsitelty rikkoutumisen ja mekaanisen rikkoutumisen eroa. Taloyhtiö toteaa myös, että asiassa ei ole näytetty kattoluukun olleen virheellinen tai määräysten vastainen.

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että koska kattoluukku ei ollut kiinnitettynä ja tuuli on sen päässyt nostamaan paikoiltaan, ei kyse ole korvattavasta vahingosta. Kattoluukkuun ei ole kohdistunut vahinkohetkellä rikkoutumista, joka on vahingon korvattavuuden edellytys.

Sopimusehdot

Kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5 Vakuutusturva mukaan kohteen vakuutusturvan taso on mainittu vakuutuskirjalla kyseisen kohteen tiedoissa. Vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon seuraavassa esitetyllä tavalla.

Kohdan 5.6 Luonnonilmiö mukaan korvattavia vahinkoja ovat

  • myrskytuulen aiheuttama rikkoutuminen. Myrskytuulella tarkoitetaan tuulta, jonka nopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa. […]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys vahingosta, joka on aiheutunut, kun asuinrakennuksen katolla oleva tarkastusluukku on ilmeisesti noussut paikaltaan myrskytuulen voimasta. Kiinteistö on vakuutettu perustasoisella kiinteistövakuutuksella, jonka vakuutusehtojen mukaan luonnonilmiövahinkona korvataan mm. myrskytuulen aiheuttama rikkoutuminen.

Osapuolten välillä on riidatonta, että Aila-myrsky oli irrottanut kattoluukun. Vahinkokartoitusraportissa on valokuva puurakenteisesta kattoluukusta. Luukku on rakenteensa puolesta tarkoitettu pysymään paikallaan itsestään tarkastusaukon ylös nousevien reunojen ympärillä. Vahinkokartoitusraportin mukaan vuodon havaitsemisen jälkeen luukku oli nostettu takaisin paikoilleen ja ruuvattu yhdestä reunasta kiinni, jotta se ei lähde uudelleen paikoiltaan.

Luukku on tarkoitettu avattavaksi paikoiltaan nostamalla. Sitä tavanomaisesti käytettäessä se avataan samalla tavoin kuin miten se nyt on tuulen voimasta noussut paikoiltaan.

FINE katsoo, ettei kiinnittämättömän ja paikaltaan irti nostamalla avattavaksi tarkoitetun luukun irtoaminen tai nouseminen paikaltaan ole vakuutusehdoissa tarkoitettu rikkoutuminen. Näin ollen FINE katsoo, ettei tapauksessa ole osoitettu tapahtuneen vakuutusehtojen mukaan luonnonilmiönä korvattavaa vahinkotapahtumaa. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava Lakimies Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia