Haku

FINE-038301

Tulosta

Asianumero: FINE-038301 (2021)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 16.11.2021

Makeavesijärjestelmän tulppauksen pettäminen. Veden tunkeutuminen veneeseen läpivienneistä ja niiden putkiliitoksista tai niihin johtavista letkuista. Äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma.

Tapahtumatiedot

Vahinkotapahtuma sattui 20.10.2020. Vahinkoilmoituksen 23.10.2020 mukaan A:n ja K:n (jäljempänä myös vakuutetut tai asiakkaat) Bavaria 29 Sport -moottoriveneen toinen moottori sammui yllättäen noin tunnin ajon jälkeen. Moottori ei enää käynnistynyt. Matkaa jatkettiin yhdellä moottorilla pienellä vauhdilla, mutta kun toisenkin moottorin käynti alkoi olla haparoivaa, veneellä rantauduttiin hätäsatamaan. Moottoritilan pilssissä todettiin runsaasti vettä. Vene hinattiin seuraavana päivänä satamaan. Vakuutusyhtiön pyynnöstä huoltomies selvitti vuodon syytä. Kävi ilmi, että veneen makeavesijärjestelmän tulppaus moottoritilassa oli pettänyt ja vettä oli vuotanut pilssiin. Moottorit olivat saaneet kosteutta vaurioseurauksin. A haki vahingosta korvausta venevakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö pyysi A:lta valokuvia pettäneestä tulppauksesta. Yhtiö tiedusteli myös, mistä syystä tulppaus on pettänyt.

Vastauksessaan A kertoi, että tulppamekanismi tiivisteineen on pettänyt yllättäen sillä seurauksella, että ennen lähtöä täyteen tankattu makeavesisäiliö on tyhjentynyt kokonaisuudessaan pilssiin. Jälkikäteen ajatelleen makeavesisäiliön täyttö läpiviennistä kotisataman letkulla kesti huomattavan kauan ennen kuin säiliö täyttyi. Venettä on talvisin säilytetty lämpimässä hallissa ja järjestelmää ei ole tarvinnut tyhjentää. Vuosihuollot on ulkoistettu ammattilaiselle. Pettänyt tulppaus sijaitsee ahtaassa moottoritilassa. A:n mukaan koko makeavesijärjestelmä on toteutettu ns. pikaliittimillä samoin kuin tulppaus.

Tulppauksen pikaliitin on vuotanut yllättäen sillä seurauksella, että moottoritilaan on päässyt vettä. A:n mukaan on mahdollista, että pikaliitin on osittain auennut esimerkiksi tärinän tai jonkun muun syyn johdosta. Asiakkaat eivät aiemmin ole havainneet vuotoa järjestelmässä.

Korvauspäätöksessään 6.11.2020 vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko ei ole venevakuutuksesta korvattava. Vakuutusehtojen mukaan vahinko korvataan veden tunkeutuessa äkillisesti ja ennalta arvaamatta sisään rungosta, läpivienneistä ja niiden putkiliitoksista tai niihin johtavista letkuista. Tässä tapauksessa ei ole kyse tällaisesta tapahtumasta, vaan veneen makeavesisäiliön tyhjennystulppa tai venttiili on alkanut vuotaa, ja tiputtanut vettä hiljalleen moottoritilaan tyhjentäen säiliön.

Oikaisupyynnössään asiakkaat vetosivat siihen, että makea vesi tulee veneeseen läpiviennin kautta. Vesi ei ole tippunut hiljalleen moottoritilaan, vaan järjestelmän pikaliitin on yllättäen pettänyt tai auennut tärinän tai muun ulkoisen syyn johdosta.

Uudessa korvauspäätöksessään 18.11.2020 vakuutusyhtiö katsoi asiassa edelleen jäävän näyttämättä, että kyseessä olisi korvattava vahinko. Vakuutusyhtiön mukaan moottoritilassa sijaitsevan pikaliittimen täytyy kestää veneen käytöstä aiheutuva tärinä. Jos muuta ulkoista syytä ei osoiteta, kyse on ollut rakenteellisesta viasta. Vakuutusyhtiö katsoi lisäksi, että makean veden säiliön täyttöaukko ei ole läpivienti, vaan täyttöhela. Yhtiön mukaan veneen hinauksesta johtuvia kuluja voidaan korvata vakuutuksesta. Muilta osin päätöstä ei muutettu.

Asiakkaiden valitus

Asiakkaat vaativat, että vahinko korvataan vakuutusehtojen mukaisena merivahinkona laillisine viivästyskorkoineen. Aamupäivällä 20.10.2020 he kävivät valmistelemassa merille lähtöä viemällä veneeseen varusteita ja samalla täyttivät kotisatamassa vesipisteestä veneen makeavesisäiliön, joka näytti olevan tyhjä. Asiakkaat palasivat vielä kotiin ja sitten menivät uudelleen veneelle ja lähtivät merelle. Vahinkotapahtuman satuttua hätäsatamassa todettiin, että veden pinta konetilassa ylitti pyörivien remmien alatason, minkä johdosta vesi oli roiskunut moottorien käydessä joka puolelle suljettua moottoritilaa. Asiakkaat viittaavat konetilasta hätäsatamassa otettuun valokuvaan.

Asiakkaat palasivat hätäsatamaan 21.10.2020 ja tarkistivat edellisenä päivänä tyhjentämänsä pilssin. Pilssissä ei ollut vettä. Kun venettä hinattiin samana päivänä meripelastajien toimesta korjattavaksi, asiakkaat huomasivat käydessään veneen digitaalisia valikkoja läpi, että veneen makeavesisäiliö oli tyhjä (näytössä luki: fresh water 0 %).

Asiakkaat pitävät vakuutusyhtiön korvauspäätöksiä virheellisinä ja katsovat, että kyseessä on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Veneen makeavesijärjestelmässä ei ole havaittu lainkaan vuotoa, vaikka vene on ollut aktiivikäytössä koko kesän 2020.  Veneen makeavesijärjestelmä muodostuu keulassa sijaitsevasta makeavesisäiliöstä, joka täytetään veneen ulkopuolelta keulaosan ulkopuolella olevan läpiviennin kautta, sekä veneessä oleva kylmä- ja kuumavesiputkista, jotka risteilevät ympäri venettä keulassa, keskiosissa ja perässä veneen eri vesipisteillä.

Vuotanut osa ei asiakkaiden mukaan ole ollut makeavesisäiliön tyhjennystulppa tai venttiili. Makeavesisäiliö sijaitsee aivan veneen keulaosassa pentterissä sijaitsevan istuinryhmän alla. Makeavesi täytetään letkulla keulakannella sijaitsevan läpiviennin kautta. Vuotopaikka on ollut veneen perässä moottoritilassa, jossa on mm. makeavesijärjestelmän lämminvesivaraaja, jonka kautta vesi tulee veneen vessaan, keittiöön ja sisä- ja ulkosuihkuihin. Vuotokohta on ollut makeavesiputkiston liitos- ja tyhjennystulppaus, joka sijaitsee makeavesisäiliöön nähden veneen toisessa päässä.

Vesi ei ole vakuutusyhtiön esittämällä tavalla tippunut hiljalleen moottoritilaan. Juuri ennen matkaan lähtöä täytetty makeavesijärjestelmä on tyhjentynyt tunnin ajomatkan aikana kokonaan veneen pilssiin ja moottoritilaan aiheuttaen moottorien kastumisen ja vaurioitumisen. Aiemmin vuotoa ei ole ollut. Kaiken veden on jälkikäteen havaittu vuotaneen moottoritilaan noin tunnin ajomatkan aikana. Todellisuudessa vuoto on saattanut tapahtua nopeamminkin, joten kyseessä on ollut äkillinen tapahtuma.

Asiakkaiden mukaan veneen makeavesijärjestelmä on alkuperäinen ja tehdasasenteinen, eikä siihen ole kajottu omatoimisesti. Putket on liitetty toisiinsa letkuliitoksilla ja tulppauksilla. Vene on vuosimallia 2013 ja siinä on Saksassa asennettu tehdasasenteinen makeavesijärjestelmä. Tällaisen makeavesijärjestelmän pettämistä ei voida pitää ennalta arvattavana. Tapahtuma on ollut vakuutetuille ja objektiivisestikin katsoen äkillinen ja ennalta arvaamaton. Vakuutetuilla ei ole ollut mitään syytä varautua tai odottaa veden vuotavan moottoritilaan.

Vakuutusehtojen mukaan korvataan vahinko veden tunkeutuessa sisään rungosta, läpivienneistä ja niiden putkiliitoksista tai niihin johtavista letkuista. Vahingon on aiheuttanut makeavesiputkiston letkuliitoksen äkillinen ja ennalta arvaamaton vuoto. Makeavesijärjestelmä täytetään veneen ulkopuolelta etukannella olevan läpiviennin kautta veneen sisällä olevaan makeavesisäiliöön, jonka kautta koko makeavesijärjestelmä letkuineen ja liittimineen on yhteydessä läpivientiin. Koska vesi on tullut veneeseen rungon läpivienneistä ja niiden putkiliitoksista tai niihin johtavista letkuista, tulee vahinko korvata merivahinkona. Veneen ohjekirjassa todetaan yksiselitteisesti, että vesi makeavesijärjestelmään tulee rungon läpiviennin kautta (trough-hull openings). Vakuutusyhtiön korvauspäätöksessään esittämä näkemys läpiviennin nimittämisestä pintahelaksi ei poista sitä tosiseikkaa, että kysymyksessä on vakuutusehdoissa mainittu rungon läpivienti, johon koko makeavesijärjestelmän putkisto liitoksineen on yhteydessä. Vahinko tulee siis ensisijaisesti korvata vakuutusehtojen nimenomaisen sanamuodon perusteella.

Toissijaisesti asiakkaat vetoavat siihen, että vakuutuksesta korvataan myös mahdollisen muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman seurauksena tullut vahinko. Vakuutettujen tiedossa ei ole ulkoista syytä, mutta he pitävät mahdollisena, että esimerkiksi jokin äkillinen ja ennalta arvaamaton tavallista mittavampi tärähdys tai kolahdus ajon aikana on saattanut aiheuttaa liitoksen pettämisen. Tässäkin tapauksessa vahinko tulisi vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi. Aiemmin vakuutetut ovat esittäneet arvion, että liitoksen pettäminen on saattanut aiheutua esimerkiksi tärinän johdosta, mutta varmaa tietoa tästä ei ole ollut.

Lopuksi asiakkaat viittaavat periaatteeseen, jonka mukaan epäselvissä tapauksissa vakuutusehtoja tulee tulkita ehtojen laatijan, tässä tapauksessa vakuutusyhtiön vahingoksi. He katsovat, että riidanalaisen ehtokohdan sanamuoto on sinänsä yksiselitteinen. Jos vakuutusyhtiön tarkoituksena on kuitenkin ollut rajoittaa vahinkojen korvattavuus vain tiettyihin läpivienteihin yhteydessä oleviin putkiin tai putkiliitoksiin, tästä rajoituksesta olisi tullut nimenomaisesti mainita vakuutusehdoissa. Koska mainintaa rajoituksista ei ole, tulee vahinko korvata merivahinkona.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaiden vaatimukset. Vakuutusyhtiön mukaan makeavesisäiliön sijainnilla ei ole asiassa merkitystä, koska moottoritilaan valunut vesi on joka tapauksessa kulkeutunut säiliöstä vesijärjestelmän kautta. Kyseessä ei ole äkillinen ja ennalta-arvaamaton tapahtuma, jonka vuoksi vesi olisi tunkeutunut sisään läpivienneistä tai niiden putkiliitoksista. Vesi on ollut makeavesisäiliössä, josta se on liitoksen pettämisen vuoksi valunut matkan aikana pilssiin. Mikäli säiliö on täyttynyt hitaasti, on veden valuminen voinut alkaa jo ennen matkaa.

Liitoskohta on pettänyt, mutta mitään ulkoista syytä ei tähän ole löytynyt. Esitetyn selvityksen perusteella vakuutusyhtiö on päätynyt siihen, että todennäköisin syy liitoskohdan irtoamiseen on veneen liikkeestä tai aalloista syntynyt tärinä. Liitosten tulee kestää normaalia aallokkoa ja siitä syntyvää tärinää. Näin ollen moottorille aiheutunut vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko vesi tunkeutunut veneeseen äkillisesti ja ennalta arvaamatta rungosta, läpivienneistä ja niiden putkiliitoksista tai niihin johtavista letkuista. Toissijaisesti kyse on siitä, onko vahinko johtunut muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman seurauksena.

Sovellettavat vakuutusehdot

Venevakuutusehtojen (voimassa 1.4.2019 alkaen) kohdan 5.1 (Karilleajo, törmäys, sekä muut merivahingot) mukaan vakuutusyhtiö korvaa välittömät vahingot, jotka syntyvät:
- karilleajon, törmäyksen tai kaatumisen yhteydessä
- äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman seurauksena mastoon ja takilaan
- veden tunkeutuessa äkillisesti ja ennalta-arvaamatta sisään rungosta, läpivienneistä ja niiden putkiliitoksista tai niihin johtavista letkuista
- muun äkillisen ja ennalta-arvaamattoman ulkoisen tapahtuman seurauksena.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että asiakkaiden oikeusturvavahinkoa koskeva riita-asia on käsitelty Vakuutuslautakunnassa erikseen asianumerolla FINE-038304. Tässä ratkaisusuosituksessa otetaan kantaa ainoastaan venevahinkoa koskevaan riita-asiaan.

Vakuutuslautakunta pitää osapuolten välillä riidattomana, että moottorin vaurioitumisen on tässä tapauksessa aiheuttanut makeavesijärjestelmään liittyvän putkiston veneen peräosassa sijaitsevan liitos- ja poistotulpan pettäminen ja tästä aiheutunut vuoto. Asiakkaiden mukaan veneen makeavesisäiliö sijaitsee veneen keulassa ja se täytetään ohjekirjan mukaisesti veneen keulassa olevasta täyttöaukosta. Makeavesisäiliö on osa veneen putkistoa, joka johtaa muun muassa veneen peräosassa olevaan lämminvesivaraajaan, jonka kautta vesi tulee veneen vessaan, keittiöön sekä sisä- ja ulkosuihkuihin. Vuotanut liitoskohta sijaitsee lämminvesivaraajan läheisyydessä.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan merivahinkona korvataan välittömät vahingot, jotka syntyvät veden tunkeutuessa veneeseen äkillisesti ja ennalta arvaamatta rungosta, läpiviennistä ja niiden putkiliitoksista tai niihin johtavista letkuista (kolmas ranskalaisella viivalla osoitettu alakohta).

Vakuutusehdoissa ei ole lähemmin määritelty, mitä veneen osia on pidettävä ehtokohdassa 5.1 tarkoitettuina läpivienteinä. Vakuutuslautakunta katsoo, että veneen etukannella sijaitsevaa kansirakenteen läpäisevää makeanveden säiliön täyttöaukkoa on pidettävä yleisen kielenkäytön merkityssisällön mukaisesti läpivientinä. Asiakkaiden mukaan makeanveden täyttäminen täyttöaukon kautta tapahtuu ”letkulla”. Lautakunta katsoo, että täyttöaukolta makean veden säiliöön johtavaa letkua on pidettävä ehtokohdan 5.1 mukaisena läpivientiin johtavana letkuna. Selvityksen mukaan vuoto ei kuitenkaan ole tapahtunut välittömästi läpiviennistä tai säiliöön johtavasta letkusta, vaan veneen keulassa olevasta makeanveden säiliöstä alkavan putkiston tyhjennysventtiilin tulppauksesta, joka on veneen peräosassa. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan putkiston päässä olevaa tyhjennysventtiiliä ei voida pitää ehtokohdassa 5.1 tarkoitettuna läpiviennin putkiliitoksena tai siihen johtavana letkuna. Tämän johdosta tyhjennysventtiilistä tapahtunutta makean veden vuotoa ei voida pitää ehtokohdassa 5.1 tarkoitettuna korvattavana veden sisään tunkeutumisena. Vahinko ei näin ollen ole tämän alakohdan perusteella korvattava. Arvioinnin kannalta merkitystä ei ole myöskään sillä, että makeanveden säiliö on sinänsä alun perin täytetty läpiviennin kautta.

Ehtokohdan 5.1 mukaan korvataan myös välittömät vahingot, joka syntyvät muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman seurauksena (neljäs ranskalaisella viivalla osoitettu alakohta).

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Tässä tapauksessa asiakkaiden tulisi voida osoittaa, että tulppauksen pettäminen on johtunut jostakin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta tapahtumasta.

Lautakunta katsoo, että tavanomaisesta aallokosta tai moottorin tärinästä aiheutuvia liikkeitä tai veneen rakenteisiin kohdistuva voimia, jotka normaalikuntoisen veneen tulee kestää, ei voida pitää ennalta arvaamattomina ulkoisina syinä. Koska tulppauksen irtoamisen mahdollinen muu syy on jäänyt asiassa epäselväksi, lautakunta katsoo, että muu korvaukseen oikeuttava äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma jää tässä tapauksessa näyttämättä. Vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä on näin ollen pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta