Haku

FINE-037413

Tulosta

Asianumero: FINE-037413 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 24.08.2021

Asuntovaunun katon vuotamisesta aiheutuneet kosteusvauriot. Oliko vahingon osoitettu aiheutuneen ilkivallasta?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli tammikuussa 2018 myynyt vuonna 2006 käyttöön otetun asuntovaununsa. Ostaja ilmoitti 15.1.2018 asiakkaalle havainneensa, että asuntovaunun katto oli vaurioitunut ja epäilleensä vahingon syyksi lumen aiheuttamaa painaumaa. Korvausta haettiin asuntovaunun ajoneuvovakuutuksesta. Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli poissulkenut lumipainaumavahingon, koska muissa vaunuissa sellaista ei ollut ilmennyt. Asiakas epäili vahingon aiheutuneen ilkivallasta.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 27.2.2018 hylännyt korvaushakemuksen katsoen, ettei asuntovaunusta valokuvien ja vahinkotarkastuksen perusteella löytynyt ilkivallan merkkejä eikä kyseessä siten ole korvattava vahinko.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan käsityksen mukaan vahingon on aiheuttanut vaunun katolle ilkivaltaisesti kiivennyt henkilö. Kyseessä ei ole lumikuorman aiheuttama vahinko. Asiakas on pitänyt leirintäaluetta 15 vuotta ja alueella on talvehtinut kymmeniä vaunuja. Yhteenkään vaunuun ei ollut koskaan tullut lumikuorman aiheuttamaa vahinkoa. Ilmatieteenlaitoksen mukaan kyseisen talven sademäärä oli ollut normaalia pienempi ja talvi normaalia leudompi.  Vaurioituneen vaunun vieressä oli ollut neljä muuta vaunua, joista kahdessa oli ilkivallasta johtunut vahinko. Toisessa vaunussa terävällä esineellä oli painettu seiniin reikiä ja toisessa kiivetty katon päälle ja aiheutettu kattoon reikä. Asiakkaan mukaan vaunun katolle oli kiivetty joko sukkasillaan tai paljain jaloin, jolloin mitään suoraa jälkeä ei synny.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa korvauspäätöksessään lausumansa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Ajoneuvovakuutusehdot, rikosturva, voimassa 1.1.2006 lukien

205.1 Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutetulle ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, jonka syynä on
- ajoneuvon tai sen vakiovarusteen varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai näiden yritys (rikoslaki 28:7-9c)
- tahallinen vahingonteko (ilkivalta)

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakkaan asuntovaunulle osoitettu tapahtuneen ajoneuvovakuutuksesta korvattava ilkivaltavahinko.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuskorvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahingon syynä on jokin korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Korvausta saadakseen asiakkaan tulee tässä tapauksessa osoittaa, että korvattavaksi vaaditut vauriot ovat aiheutuneet juuri ilkivallasta eli nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa tehdystä kohteen vaurioittamisesta.

Asiakas on valituksessaan tuonut esille seikkoja, jotka hänen mielestään todistavat ilkivaltavahingon. Hän on muun muassa vedonnut kertomiinsa samalle alueelle pysäköityjen asuntovaunujen ilkivaltavahinkoihin ja esittämäänsä olettamukseen siitä, että vaunun katolle olisi kiivetty ”sukkasillaan”. FINE toteaa, ettei asiakas ole näiltä osin esittänyt väittämänsä tueksi mitään erillistä selvitystä, jonka perusteella voitaisiin todeta myös nyt puheena olevan asuntovaunun joutuneen ilkivaltavahingon kohteeksi. FINE on myös kiinnittänyt huomiota vahinkotarkastajan 31.1.2018 antamaan lausuntoon, jonka mukaan ilkivallan merkkejä ei ollut löytynyt. Vaunun katolla ei ollut havaittu kengänjälkiä ja kosteusvaurioiden perusteella kattoelementin vuoto oli ollut pitkäkestoinen.

FINE käsittelee asiat osapuolten toimittaman kirjallisen aineiston perusteella. Asiassa esitetyn asiakirjaselvityksen perusteella jää luotettavasti näyttämättä, että asuntovaunun kattovaurion osalta olisi kyseessä nimenomaan tahallinen vahingoittamistarkoituksessa tehty teko, jonka aiheuttama vahinko korvattaisiin ilkivaltaturvasta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Mustonen

Tulosta