Haku

FINE-037173

Tulosta

Asianumero: FINE-037173 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2021

Lakipykälät: 5, 3, 9

Traktoriksi rekisteröity mönkijä. Varkausvahinko. Lukitusvaatimukset. Ohjauslukko. Jarru-, ketju- tai vaijerilukko. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Oliko kyse vakuutusturvan olennaisesta rajoituksesta?

Tapahtumatiedot

A:n omistama Polaris Sportsman – tieliikennemönkijä, joka oli hänen poikansa B:n käytössä, anastettiin 2.11.2020 koulun pihasta iltapäivällä klo 13 – 14 välisenä aikana. Korvausta mönkijän menettämisestä haettiin autovakuutuksesta.

Puhelimitse A:lle vakuutusyhtiöstä annetun korvauspäätöksen mukaan vahinko ei ollut korvattava. Kirjallisen korvauspäätöksen 30.11.2020 mukaan koulun valvontakameroista on ollut nähtävissä, kuinka mönkijän anastanut tuntematon henkilö lähtee ajamaan ajoneuvolla. A on kertonut ajoneuvon avaimien olleen hänen pojallaan B:llä. Vara-avaimia ajoneuvoon ei ole ollut. Ajoneuvon virtalukko oli kytkettynä päälle.

Korvauspäätöksen mukaan ajoneuvon virtalukko oli lukittuna, mutta ajoneuvossa ei ollut ohjauslukkoa eikä elektronista ajonestolaitetta, eikä sitä myöskään ollut lukittu jarru-, ketju- tai vaijerilukolla. Koska ajoneuvo ei ole ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla lukittuna, vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa varkausturvasta.

A pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan korvauspäätöstään. Hän vetosi siihen, että vakuutuksen ostotilanteessa tällaisesta erillistä ketju- tai vaijerilukkoa edellyttävästä vakuutusehdosta ei ollut mitään puhetta. Asiasta ei myöskään kerrottu, kun A oli kesällä 2020 ollut yhteydessä vakuutusyhtiön asiakaspalveluun tuolloin sattuneen vahinkotapauksen yhteydessä. Aiemmassa vahinkotapauksessa ulkopuoliset olivat saaneet luvatta ajoneuvon avaimet haltuun ja lähteneet ajamaan sillä. Tuolloin ajoneuvo saatiin kuitenkin takaisin, korvauksista sovittiin, eikä ilmoitusta varkaudesta tarvinnut tehdä. A:lle oli kesällä 2020 kerrottu vakuutusyhtiön asiakaspalvelusta vain, että: "ei hätää, varkausvakuutus on voimassa". Tässäkään keskustelussa ei missään kohdassa mainittu tai kysytty ylimääräisestä rattilukosta. A:lla ei ollut pääsyä mönkijän vakuutuksen ehtoihin, koska vakuutus oli jostakin syystä laitettu A:n alaikäisen lapsen B:n nimiin. B:llä ei ole verkkopankkitunnuksia, joten hänkään ei ehtoja näe. A kertoo olleensa yhteydessä vahinkotapauksesta kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta on A:n mukaan pitänyt ehtojen lähettämistä tai niiden saatavilla oloa pelkästään alaikäiselle erittäin kyseenalaisena. Oikaisupyynnössään A toi vielä esille, että muilla vakuutusyhtiöillä tämän kaltaisia korvausedellytyksiä ei yleensä ole, vaan vastaavissa vahinkotapauksissa korvauksiin sovelletaan yleensä korotettua omavastuuta. A kiinnittää huomiota siihen, että myös nyt kyseessä olevan vakuutusyhtiön nettisivuilla on maininta kolminkertaisesta omavastuusta.

Asiaa käsiteltiin A:n oikaisupyynnön johdosta vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Korvauspäätöksessään 11.2.2021 vakuutusyhtiö totesi, että autovakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa. Ajoneuvoa ei tässä tapauksessa ole viety lukitusta säilytyssuojasta, joten tarkasteltavaksi tulevat vakuutusehtojen mukaiset ajoneuvon lukitusvaatimukset. Sanamuotonsa mukaan varkausturvan ehtokohta 4.10.2 edellyttää ohjauslukon tai elektronisen ajonestolaitteen puuttuessa jarru-, ketju- tai vaijerilukitusta. Pelkkä virtalukon käyttäminen ei siten täytä ehtojen mukaisia varkausturvan lukitusvaatimuksia.

A:n ajoneuvon virtalukko on ollut tapahtumahetkellä kytkettynä, mutta siinä ei ole ollut ohjauslukkoa, eikä elektronista ajonestolaitetta. Ajoneuvoa ei myöskään ole lukittu jarru-, ketju- tai vaijerilukolla. Vakuutusehtojen mukaiset lukitusvaatimukset eivät näin ollen täyty, minkä johdosta vahinko ei ole korvattava.

Vakuutusyhtiön mukaan varkausturvan vakuutusehtojen lukitusvaatimukset eivät ole sellainen asia, johon vakuutusyhtiöllä olisi vakuutusta myydessään velvollisuus kiinnittää asiakkaan huomiota. On yleisesti tiedossa, että vakuutuksiin sisältyy rajoituksia, jotka ovat osa sopimusehtojen kokonaisuutta. Lukitusvaatimus varkausvahingoissa ei vakuutusyhtiön mielestä ole odottamaton tai yllättävä ehto. Vaatimus luvattoman käytön estävästä lukituksesta on yleinen ajoneuvovakuutuksissa.

Kesällä 2020 tapahtuneen yhteydenoton osalta vakuutusyhtiö katsoi, että yksittäisen vakuutusehtokohdan tarkempaa läpikäymistä tilanteessa, jossa vahinkoilmoituksen tekeminen ei ole ollut ajankohtaista, ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. B:n merkitsemisessä mönkijän vakuutuksenottajaksi on menetelty vakuutusyhtiön ohjeiden mukaisesti. Kyse on ollut B:n käyttöön tulevasta T3-luokan traktorimönkijästä. Vakuutuskirja, jonka liitteenä on ollut mm. tuoteopas ja vakuutusehdot, on toimitettu A:n ja B:n kotiosoitteeseen.

Vakuutusyhtiö toi korvauspäätöksessään vielä esille, että sen verkkosivuilla on todettu mönkijän vakuutusten osalta seuraavaa: ”Mönkijä tulee säilyttää aina lukittuna ja mieluiten lukitussa tilassa. Mikäli varastettu mönkijä ei ole ollut lukitussa tilassa, varkausvahingoissa on kolminkertainen omavastuu. Mönkijä on oikein lukittu, kun avaimet on poistettu ajoneuvosta ja ohjauslukko on lukittu tai ajonestolaite käytössä. Näiden puuttuessa mönkijä tulee lukita luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.” Vakuutusyhtiö katsoo, että sen verkkosivuilla on selkeästi kerrottu mönkijän lukitusvaatimuksista. Kolminkertainen omavastuu koskee vakuutusehtojen mukaan tilanteita, joissa lukitusvaatimukset täyttävä ajoneuvo on varastettu muualta kuin lukitusta tilasta. Jos ajoneuvon lukitusvaatimukset eivät täyty, kyseessä ei ole vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Verkkosivuilla olevaa tietoa ei voida pitää epäselvänä. Valvontakameralla varustettua aluetta ei voida pitää vakuutusehtojen mukaisella tavalla lukittuna. Ehtojen mukaan lukitulla tilalla (säilytyssuojalla) tarkoitetaan lukittua ja katettua tilaa tai paikkaa, johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

A vaatii mönkijästä sen hankintahetken hinnan mukaista 6.700 euron korvausta. Korvausta lisävarusteena hankitusta tavaralaatikosta ja siellä olleista kahdesta kypärästä vaaditaan yhteensä 450 euroa.

Kyseessä oleva mönkijä ja sen vakuutus ostettiin vuoden 2020 tammikuussa. A:n mukaan ostohetkellä vakuutukseen pyydettiin saada kasko, joka korvaa myös ilkivallan ja varkaudet. Vakuutusmyyjä ei myyntihetkellä maininnut mitään lisälukitusehdosta, jonka mukaan mönkijän pitää olla normaalin virtalukon lisäksi lukittu erillisellä ketjulukolla, tai vastaavalla.

A:n pojan tuttava sai 12.6.2020 luvatta haltuunsa mönkijän avaimet ja kolaroi laitteen ojaan. Vahinkotapahtumasta ilmoitusta tehtäessä havaittiin, että mönkijän vakuutusta ei näy verkkopalvelussa. A soitti vakuutusyhtiöön, josta todettiin laitteen vakuutuksen olevan A:n pojan B:n nimissä, minkä vuoksi vakuutuksen tiedot ovat näkyvissä hänen verkkopankissaan, jota tapahtumahetkellä 15-vuotiaalla B:llä ei kuitenkaan ollut, eikä tälläkään hetkellä ole käytössä. A:n kerrottua, että ehdot eivät ole nähtävillä, vakuutusyhtiön asiakaspalvelija totesi puhelimitse, että asia on kunnossa, koska mönkijässä on varkaus- ja ilkivaltavakuutus. A huomauttaa, että hän sai tämän vastauksen tilanteessa, jossa mönkijä oli otettu luvatta käyttöön avaimilla. Puhelun aikana A:lta ei kysytty ylimääräisen lukituksen (ketjulukko tms.) olemassaolosta.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä todetaan, että yksittäisistä ehdoista kertominen ei ole tarkoituksenmukaista vakuutuksen myyntitilanteessa. A:n mielestä on epäeettistä jättää kertomatta ketjulukon kaltaisesta ehdosta, kun asiakas nimenomaan ilmoittaa, ettei hän näe ehtoja verkkopalvelun kautta, ja tarvitsee lisätietoa asiasta. A epäilee, että vuoden 2020 kesäkuun vahinkoon liittyvää puhelua ei ole edes kuunneltu vakuutusyhtiössä. Korvaushakemus jätettiin lopulta tämän vahingon osalta tekemättä, koska toisen osapuolen kanssa päästiin sopuun korvauksista.

Kun A teki vahinkoilmoituksen 2.11.2020 sattuneesta vahingosta, asiakaspalvelun ensimmäinen kysymys oli, oliko laite lukittuna rattilukolla tai erillisellä ketju- tai vaijerilukolla. Tämä heti puhelun alkuun esitetty kysymys aiheutti ihmetystä, koska kesäkuisessa puhelussa asiasta ei ollut kysytty lainkaan. Aiemmin tällaisesta lukitusehdosta ei kerrottu edes varkausvakuutuksen voimassaolosta erikseen kysyttäessä.

A kiinnittää lopuksi huomiota siihen, että kielteisen korvauspäätöksen yhteydessä kerrotuista vakuutusehdoista ja vakuutusyhtiön nettisivuilta käy ilmi, että jos laite on lukitussa tilassa ilman ketjua, korvataan laite kolminkertaisella omavastuulla vähennettynä. A esitti, että hän voisi maksaa valvontakameralla valvotun pihan johdosta omavastuun kolminkertaisena, jos vahinko korvattaisiin. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan lukitus on kuitenkin itsestään selvä ehto. A pitää korvauspäätöstä ristiriitaisena vakuutusehtoihin ja vakuutusyhtiön nettisivuilla oleviin tietoihin nähden. A katsoo, että vakuutusyhtiön viestintä on ollut kaiken kaikkiaan epäjohdonmukaista ja harhaanjohtavaa.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastauksessaan A:n vaatimukset. Yhtiö viittaa korvauspäätöksessään 11.2.2021 esitettyyn. Vakuutusyhtiön verkkosivuilla on kerrottu mönkijän vakuutusten osalta varkausvahingon korvattavuuden rajoitukset. A on lisäksi 10.1.2020 saanut vakuutusyhtiöltä kotiosoitteeseensa muun ohessa puheena olevaa ajoneuvoa koskevan vakuutuskirjan ja sekä vakuutusehdot, joista korvattavuuden rajoitukset käyvät ilmi. Vakuutusyhtiön mielestä A on saanut vakuutusehtoihin sisältyvistä varkausvahingon korvattavuuden rajoituksista riittävät tiedot. Yhtiö katsoo täyttäneensä tiedonantovelvollisuutensa ja esittää, että sen antamaa korvauspäätöstä ei suositeta muutettavaksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko A:n mönkijän menettämiseen johtanut varkausvahinko vakuutusehtojen mukaan korvattava. Kyse on myös siitä, onko vakuutusyhtiön katsottava laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen tekemistä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n (238/2018, Tiedot ennen sopimuksen tekemistä) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 5 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa ja niitä annettaessa on otettava huomioon tarjottavan vakuutuksen monimutkaisuus ja se, onko vakuutuksen hakija kuluttaja tai tähän 3 §:n 2 momentin mukaan rinnastettava vai muu henkilö, sekä muut asiakkaan tai asiakasryhmän ominaisuudet.

Saman lainkohdan 4 momentin mukaan vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle annettavista ennakkotiedoista säädetään kuluttajansuojalain (38/1978) 6 a luvussa.

Vakuutussopimuslain 9 §:n (543/1994, Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Autovakuutusehtojen (voimassa 1.4.2019 lukien) kohdan 4.1.4 (Säilytettävinä olevat varusteet ja lisälaitteet) mukaan vakiovarusteet ja vakuutuksen kohteeseen kuuluvat lisälaitteet ovat (palo- ja varkausturvan) vakuutuksen kohteena myös ollessaan ajoneuvosta irrotettuina ja säilytettävinä ajoneuvosta erillään olevassa säilytyssuojassa. Tämä ei koske maataloustraktoria. Säilytyssuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä.

Yhteistallin tai muun tilan, johon useilla henkilöillä on avaimia, voidaan varkausvahingossa katsoa olleen ehtojen kohdan 4.10.1 mukaisen lukitun säilytyssuojan vain siinä tapauksessa, että sinne on päästy murtautumalla.

Yhteistallissa, muussa tilassa tai avoimessa autokatoksessa ajoneuvon varusteet ovat varkausvakuutuksen kohteena vain niiden ollessa lukittuna rakennuksen kiinteään rakenteeseen siten, ettei niitä voi murtamatta irrottaa.

Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Ehtokohdan 4.10.1 (Varkausturva, Korvattavat vahingot) mukaan varkausturvasta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai

vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos
- syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja
- teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 4.10.2 mainitulla tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa ja
- vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta.
[…]

Ehtokohdan 4.10.2 (Lukitusvaatimukset varkausvahingossa) mukaan auto, mopoauto ja muu umpikorilla varustettu ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila on suljettu ja lukittu.

Perävaunu, peräreki tai hinattava laite on lukittu, kun se on lukittu laitteella, joka estää sen kytkemisen vetoajoneuvoon tai lukolla, joka estää vaunun siirtämisen.

Moottoripyörä, mopo, maastoajoneuvo sekä kolmi- tai nelipyörä ja traktoriksi rekisteröity mönkijä on lukittu, kun sen avaimet on poistettu ajoneuvosta ja lisäksi ohjauslukko on lukittu tai ajoneuvon elektroninen ajonestolaite on ollut käytössä tai näiden puuttuessa ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.

Ehtokohdan 4.12.4.1 (Omavastuut, Yleistä) mukaan esinevakuutuksen perusteella korvattavissa vahingoissa vakuutetulla on vahinkotapauskohtainen omavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan.

Ehtokohdan 4.12.4.3 (Poikkeavat omavastuut) 3. kappaleen mukaan mönkijän ja traktoriksi rekisteröidyn mönkijän omavastuu varkausvahingossa on vakuutuskirjaan merkityn varkausturvan omavastuun kolminkertainen määrä, jos ajoneuvo ei vahingon sattuessa ole ollut suojaavasti lukitussa säilytyssuojassa. Säilytyssuojan tulee olla tukittu ja katettu tila tai paikka, johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä.

Asian arviointi

Varkausvahingon korvattavuus vakioehtojen mukaan

Esitetyn selvityksen mukaan kyseessä oleva mönkijä on anastettu koulun pihasta. Mönkijän virtalukko on ollut kytkettynä, mutta muita lukituslaitteita ei ole ollut käytössä.

Vakuutusehtojen kohdan 4.10.1 mukaan varkausvahingon korvattavuus edellyttää, että teon kohde on ollut lukittuna ehtokohdassa 4.10.2 mainitulla tavalla tai se on ollut ehtokohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa. Koska mönkijää ei tässä tapauksessa ole anastettu lukitusta säilytyssuojasta, on arvioitava, onko mönkijä ollut vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla lukittuna. Ehtokohdan 4.10.2 3. kappaleen mukaan traktoriksi rekisteröity mönkijä on lukittu, kun sen avaimet on poistettu ajoneuvosta ja lisäksi ohjauslukko on lukittu tai ajoneuvon elektroninen ajonestolaite on ollut käytössä tai näiden puuttuessa ajoneuvo on tukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.

Tässä tapauksessa A:n mönkijän virtalukko on ollut varkausvahingon sattuessa kytkettynä päälle, mutta mönkijässä ei ole ollut ohjauslukkoa, eikä elektronista ajonestolaitetta. Myöskään jarru-, ketju- tai vaijerilukkoa ei ole ollut käytössä. Mönkijä ei näin ollen ole ollut vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla lukittuna.

Oliko vakuutusyhtiö laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa?

Vakuutuslautakunnalle toimitetun vakuutuskirjan 10.1.2020 mukaan autovakuutuksen vakuutuksenottajana on ollut B, jolle vakuutuskirja on myös lähetetty. A on merkitty vakuutuskirjaan vakuutuksen maksajaksi. Vakuutuskirjasta ilmenee, että vakuutus on alkanut 9.1.2020 ja vakuutuksenottajaksi merkitty B on ollut tuolloin 14-vuotias. Lautakunta pitää A:n kertomuksen perusteella osapuolten välillä riidattomana, että vakuutussopimuksen on joko tosiasiassa tehnyt A, tai A on ainakin alaikäisen B:n huoltajana ja edunvalvojana vähintäänkin myötävaikuttanut sopimuksen tekemiseen. Tämän johdosta asiassa on arvioitava, mitä tietoja vakuutusyhtiö on antanut vakuutuksesta ennen vakuutussopimuksen solmimista A:lle ja B:lle.

A on vedonnut siihen, että vakuutusyhtiö ei antanut vakuutusta myytäessä hänelle tietoja varkausvahinkojen korvaamista koskevista edellytyksistä. Hänen mukaansa vakuutusmyyjä ei myyntihetkellä maininnut mitään lisälukitusehdosta, jonka mukaan mönkijän pitää olla normaalin virtalukon lisäksi lukittu erillisellä ketjulukolla, tai vastaavalla. Lautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 5 – 5a §:ien mukaisessa tiedonantovelvollisuudessa ennen vakuutussopimuksen päättämistä on kyse vakuutusyhtiölle laissa asetetusta velvollisuudesta, jonka asianmukaisen täyttämisen vakuutusyhtiö on tarvittaessa velvollinen näyttämään.

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin (238/2018) mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 114/1993) 5 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan vakuutusturvan rajoituksilla tarkoitetaan paitsi vakuutusehdoissa erikseen rajoituksina mainittuja, korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja myös muita ehtomääräyksiä, jotka käytännössä merkitsevät vakuutusturvan rajoittamista siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä vakuutukselta odottaa. Rajoituksen olennaisuus arvioidaan sen mukaan, mitä tavallisen vakuutusta harkitsevan henkilön voidaan olettaa pitävän kyseisessä vakuutuksessa tärkeänä.

Hallituksen esityksessä (HE 114/1993) on todettu, että pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille momentissa edellytetyt tiedot.

Selvitystä A:lle mahdollisesti annetusta kirjallisesta vakuutustarjouksesta ei ole asiassa esitetty. Vakuutusyhtiö ei ole korvauspäätöksissään tai vastauksessaan tuonut lainkaan esille, missä yhteydessä tai millä tavoin mönkijää koskeva vakuutussopimus on tehty. Yhtiö ei myöskään ole lausunut siitä, mitä tietoja A:lle tai B:lle on mahdollisesti annettu ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään vedonnut siihen, että varkausvakuutuksiin liittyvä lukitusedellytys on ajoneuvovakuutuksissa yleinen, eikä sitä voida pitää odottamattomana tai yllättävänä. Vastineessaan vakuutusyhtiö on viitannut nettisivuillaan oleviin tietoihin ja pitänyt antamiaan tietoja riittävinä. Yhtiö on vedonnut vielä siihen, että A:n ja B:n kotiosoitteeseen on lähetetty muun ohessa vakuutusehdot ja vakuutuskirja, joista korvattavuuden rajoitukset käyvät ilmi.

Koska vakuutusyhtiön mukaan postitse lähetetty vakuutuskirja on päivätty 10.1.2020 ja vakuutus on vakuutuskirjan mukaan alkanut 9.1.2020, lautakunta pitää asiassa selvitettynä, että vakuutuskirjasta ja sen mahdollisista liitteistä ilmeneviä tietoja ei ole annettu A:lle tai B:lle ennen vakuutussopimuksen tekemistä.  Vakuutusyhtiö on vedonnut verkkosivuillaan oleviin mönkijän lukitusvaatimuksia koskeviin tietoihin. Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan vakuutuksenantajan velvollisuutena on antaa lainkohdassa tarkoitetut tiedot vakuutuksen hakijalle ennen kuin vakuutussopimus solmitaan. Lainkohdassa tarkoitettuna vakuutusta koskevien tietojen antamisena ei voida pitää pelkästään vakuutusta koskevien tietojen esittämistä vakuutuksenantajan nettisivuilla. Vakuutusyhtiön ei näin ollen voida katsoa täyttäneen tiedonantovelvollisuuttaan vakuutuskirjan, vakuutusehdot ja tuoteoppaan vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen lähettämällä, tai myöskään nettisivuilla nähtävillä pidettyjen mönkijän lukitsemisedellytyksiä koskevien tietojen perusteella.

Asiassa ratkaisevaksi muodostuu näin ollen sen arvioiminen, onko autovakuutuksen lukitusvaatimuksia pidettävä vakuutusturvan olennaisena rajoituksena. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan sitä, että ajoneuvon menettämisen korvaaminen varkausturvasta edellyttää, että vakuutuksen kohde on lukittuna, on sinänsä pidettävä ainakin lähtökohtaisesti yleisesti tiedossa olevana seikkana.

Esitetyn selvityksen perusteella nyt kyseessä olevassa mönkijässä on ollut vain virtalukko, eikä siinä ole vakiovarusteena ajonestolaitetta tai ohjauslukkoa. Lautakunnan havaintojen mukaan tämä on mönkijöiden osalta verraten tavanomaista. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan mönkijän voidaan ajatella yleisen kielenkäytön mukaisesti olevan lukittuna, kun mönkijän virtalukko on kytketty päälle ja avain on poistettu ajoneuvosta. Nyt kyseessä olevien vakuutusehtojen mukaiset lukitusedellytykset eivät kuitenkaan rajoitu mönkijän virtalukon päälle kytkemiseen, vaan ehdoissa on mönkijään kohdistuvien varkausvahinkojen korvattavuuden edellytyksenä olevaan lukitsemiseen ja lukitussa säilytystilassa säilyttämiseen liittyviä ehtomääräyksiä yhteensä kolmessa eri ehtokohdassa (ehtokohdat 4.1.4, 4.10.1 ja 4.10.2). Näiden ehtokohtien mukaiset lukitusvaatimukset merkitsevät traktoriksi rekisteröidyn mönkijän osalta sitä, että mönkijään muualla kuin lukitussa säilytyssuojassa kohdistuneiden varkausvahinkojen korvattavuus edellyttää virtalukon lukitsemisen ja avainten poistamisen lisäksi myös mönkijän ohjaus- tai jarrulukon käyttämistä, tai näiden puuttuessa erikseen hankittavan lukituslaitteen käyttämistä.

Ottaen huomioon, että ajoneuvon menettämistä varkausvahingon johdosta on pidettävä erityisesti mönkijöiden osalta olennaisena riskinä, Vakuutuslautakunta pitää ehtokohdan 4.10.2 kolmannessa kappaleessa varkausvahingon korvattavuuden edellytykseksi asetettuja yksilöityjä lukitusmääräyksiä sellaisena vakuutusturvan olennaisena rajoituksena, johon vakuutusyhtiön olisi ennen vakuutussopimuksen tekemistä tullut kiinnittää vakuutuksenottajan huomiota. Koska vakuutusyhtiö on selvitysten mukaan laiminlyönyt tältä osin vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuutensa, vakuutuksen on tässä tapauksessa katsottava olevan voimassa A:n perustellun käsityksen mukaisena, toisin sanoen ilman mainitun ehtokohdan mukaisia lukitusedellytyksiä. Tämän johdosta Vakuutuslautakunta katsoo, että mönkijän varkausvahingon johdosta menettäminen on tässä tapauksessa varkausvakuutuksesta korvattava vahinko.

Koska vakuutusyhtiö ei ole vielä käsitellyt asiaa mönkijästä ja muista menetetyistä esineistä maksettavan korvauksen osalta, lautakunta ei anna asiassa lausuntoa korvauksen määrästä, joka tulee ensi vaiheessa selvittää vakuutusyhtiössä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa A:lle varkausvahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Rantala
Vaitomaa
Vyyryläinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia