Haku

FINE-036832

Tulosta

Asianumero: FINE-036832 (2023)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.01.2023

Traktorin takanostolaitteen vaurioituminen. Kuluminen. Johtuivatko vauriot törmäysvahingosta?

Tapahtumatiedot

Asiakas törmäsi vahinkoilmoituksensa mukaan 29.12.2020 lunta auratessaan traktorin takalanalla tien reunassa olleeseen kiveen noin 20 km/h nopeudessa ja takanostolaite vaurioitui törmäyksessä. Asiakas ei ollut huomannut vahinkoa heti ja sen vuoksi nostolaite oli vahingoittunut lisää. Asiakkaan toimittamien valokuvien perusteella laaditun vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan lausunnon 15.1.2021 mukaan nostolaitteen vetovarsien traktorin puoleisten päätyjen kiinnityskohtien pallot olivat haljenneet. Vasemmanpuoleisen nostovarren ja tasausakselin kiinnityspultti oli katkennut ja boorit rikkoontuneet. Vahinkotarkastajan mukaan kyse ei ollut yhden törmäyksen aiheuttamasta vauriosta, vaan kulumasta ja metallin väsymisestä. Vahinkotarkastaja katsoi edelleen uusien valokuvien perusteella 2.2.2021, että vaurio oli tullut kulumalla.

Vakuutusyhtiö antoi 4.2.2021 päätöksen, jonka mukaan vaurio ei ollut aiheutunut törmäyksestä vaan osien pitkäaikaisesta kulumisesta. Vahinkoa ei korvattu traktorin kolarivakuutuksen perusteella.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta traktorin korjauskuluista. Törmäys tapahtui 50–55 km/h nopeudella. Vauriot ovat aiheutuneet törmäyksestä esteeseen. Osien väsymisestä tai kulumisesta ei ole ollut aiemmin merkkejä. Työlaite on ollut kiinni kyseisissä nosto- ja vetovarsissa, jotka ovat hajonneet. Kun työlaite törmää esteeseen, isku kohdistuu suoraan nosto- ja vetovarsiin aiheuttaen vahingon. Asiakas täsmentää lisäksi, että takalana osui törmäyksessä kiviin, ei vain yhteen kiveen.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko ei ole aiheutunut yksittäisestä törmäysvahingosta, vaan takanostolaitteen vaurioituneeseen osaan on kohdistunut ajan kuluessa kulumaa ja väsymistä. Lanaustyössä lanaan osuu tyypillisesti kiviä. Jos takanostolaitteen vaurioitunut osa olisi ollut täysin ehjä ennen ilmoitettua törmäys­vahinkoa, olisi ehjä takanostolaite kestänyt iskun. Kolarivakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu kulumisen seurauksena. Ta­ka­nos­to­lait­tee­seen ei ole tullut sellaisia törmäyksestä aiheutuneita vaurioita, jotka eivät olisi seurausta rasitusmurtumasta.

Sopimusehdot

Kolarivakuutuksen 1.11.2019 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4.1 Kolarivakuutus mukaan vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä
- yhteentörmäys
- tieltä suistuminen
- kaatuminen
- äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. […]

Ehtokohtaan sisältyvien rajoitusten mukaan vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun
[…]
- ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys traktorin takanostolaitteen vaurioitumisesta. Asiakkaan mukaan takanostolaite on vaurioitunut takalanan törmätessä kiviin. Vakuutusyhtiö on katsonut vauriot kulumisesta aiheutuneiksi.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma.

Asiakas on vahinkoilmoituksessaan ilmoittanut ajonopeudekseen vahinkohetkellä 20 km/h. Valituksessaan FINElle asiakas on kertonut ajaneensa 50–55 km/h. FINE toteaa, ettei vahinkoa koskevista selvityksistä ilmene tarkemmin, millainen vahinkopaikka on ollut, minkä tyyppinen takalana on ollut käytössä ja oliko lanaan itseensä mahdollisesti tullut vaurioita tai merkkejä törmäyksestä. Lisäksi asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan hän ei havainnut törmäystä välittömästi, jonka vuoksi nostolaite vahingoittui enemmän. Törmäyksen voimakkuus ja sittemmin havaittuihin vaurioihin vaikuttaneiden törmäyksen jälkeisten tapahtumien tarkat olosuhteet jäävät FINEn näkemyksen mukaan mainituista syistä tässä tapauksessa epäselviksi.

Vaurioista otettuja valokuvia on suppeahko määrä. Traktorin nostolaitteesta otetuissa valokuvissa ei FINEn näkemyksen mukaan ole nähtävissä selkeitä merkkejä nimenomaan äkillisesti syntyneestä vahingosta, vaan kuvissa on nähtävissä pikemminkin jälkiä, jotka viittaavat pitkän ajan kuluessa syntyneeseen metallin väsymiseen ja liukupintojen kulumiseen.

Selostamistaan syistä FINE katsoo, ettei vaurioiden ole osoitettu aiheutuneen asiakkaan kuvaamasta törmäyksestä, vaan niiden todennäköisempänä syynä on käytettävissä olevan selvityksen perusteella pidettävä metallin väsymistä. Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa vahingon korvaamista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittleijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia