Haku

FINE-036399

Tulosta

Asianumero: FINE-036399 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2021

Moottoripyörän varkaus. Lukitus. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan moottoripyörä anastettiin parkkipaikalta. Moottoripyörä oli ollut parkkipaikalla odottamassa talvisäilöön vientiä. Viimeinen havainto moottoripyörästä oli 9.11.2020. Moottoripyörä oli huomattu hävinneeksi parkkipaikalta 12.11.2020 klo 12. Vahinkoilmoituksen mukaan moottoripyörä oli ollut lukittu, mutta ohjauslukko ei ollut päällä.  

Yhtiö katsoi korvauspäätöksessään, ettei moottoripyörää ole lukittu ehdossa tarkoitetulla tavalla, kun virtalukkoa ja ohjauslukkoa ei ole virta-avaimella lukittu. Pelkän ajoeston käyttö ei yhtiön mukaan ole ajoneuvon lukitsemista. Vakuutusehdoissa edellytetään ajoneston kytkemistä päälle lukitsemisen lisäksi. Korvauspäätöksen mukaan moottoripyörää ei ole ollut lukittu, kun se pysäköitiin parkkipaikalle. Näin ollen vahinkoa ei korvattu.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mielestä on kohtuutonta, että vakuutusyhtiö ei korvaa mitään tapahtuneesta varkausvahingosta. Asiakas katsoo, että pyörä on ollut lukittu vaikka se ei ollut rattilukossa, koska siinä on elektroninen ajonestolaite ja varashälytin. Asiakas vaatii korvausta edes kohtuullistettavan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että varkausvakuutus korvaa ainoastaan suljetun ja lukitun, lukitussa paikassa säilytetyn tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon vahingoittumisen tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on ollut vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys.

Tässä vahingossa ei ole kyse lukitussa paikassa säilytetystä ajoneuvosta, koska moottoripyörä varastettiin parkkipaikalta, eikä ollut siten myöskään jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa. Jotta vahinko, josta on haettu korvausta, kuuluisi varkausvakuutuksen korvauspiiriin, tulee ajoneuvon olla lukittu. Korvaus on evätty sillä perusteella, että moottoripyörä ei ollut lukittu, kun se oli pysäköity parkkipaikalle.

Kyseisessä moottoripyörässä on lukituslaite, joka on ohjauslukko ja virtalukko. Ohjauslukko lukitsee ohjauksen ääriasentoon, jolloin moottoripyörää ei voi ajaa ja sen siirtäminen muutoin hankaloituu oleellisesti. Virtalukon lukitseminen estää puolestaan moottorin käynnistämistä. Kun moottoria ei voi käynnistää, ja ohjaus on lukittu ääriasentoon, vaikeuttaa se moottoripyörän varastamista niin oleellisesti, että tämä lukitus täyttää suojaustehtävänsä. Yhtiö katsoo, että tapauksessa on riidatonta, että kyseistä lukitusta ei ole käytetty pysäköitäessä moottoripyörä yleiselle parkkipaikalla.

Tässä moottoripyörämallissa virta-avaimen saa pois lukosta ilman, että pyörä on lukossa. Asiakas vetoaa siihen, että on käyttänyt kauko-ohjattavaa ajonestoa. Ajoneston voi ohittaa numerokoodilla. Kyseinen numerokoodi voi olla joko maahantuojan asettama, tai asiakkaan itsensä asettama. Ajoneston numerokoodilla ohittaminen ei vaadi, että kauko-ohjain (avainlätkä) on pyörän lähellä, kun ohituskoodia syötetään. Edelleen ajoneston ohittamisesta numerokoodilla on saatavilla useita videoita esim. Youtube-palvelussa, joissa lähes poikkeuksetta tuodaan esiin se seikka, että pelkällä numerokoodilla moottoripyörän käynnistys onnistuu, vaikka ajoneston lätkää ei ole pyörän lähellä. Yhtiö katsoo, että moottoripyörä ei ole ollut lukittu ehtojen tarkoittamalla tavalla, kun sen käynnistyksen estää ainoastaan numerokoodi, joka voi olla asiakkaan itsensä asettama tai ohituskoodi voi olla oletusarvoisessa tehdasasetuksessa, mikäli maahantuoja ei ole ohituskoodia muuttanut.

Asiakas vetoaa myös siihen, että moottoripyörässä on varashälytin. Varkausturvan ehdoissa ei edellytetä varashälytintä eikä sen päälle kytkemistä lukitusehdon täyttämiseksi. Yhtiö katsoo, että varkausturvan korvausedellytyksiä arvioitaessa asiakas ei voi lukitsemisen sijaan turvautua pelkästään aikaisemmin kuvatun kaltaiseen ajonestoon ja moottoripyörän varashälyttimeen. Ajoneston kytkemistä on edellytetty ehdossa lukitsemisen lisäksi, ei vaihtoehtona lukitsemiselle. Siten moottoripyörä ei ole ollut lukittu ehdossa tarkoitetulla tavalla, kun vain ajonesto ja varashälytin on kytketty, mutta virta- ja ohjauslukkoa ei ole käytetty. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Onko moottoripyörän varkaus ehtojen mukaan korvattava vahinko?

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehdot (voimassa 12.9.2013 alkaen)

4.5 Varkausvakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suljetun ja lukitun, lukitussa paikassa säilytetyn tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittamisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranainen esinevahingon, kun vahingon syynä on ollut vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys.

Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt varkausvahingon sattumista, mutta yhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa katsottuaan, että moottoripyörä ei ole ollut ehtojen kohdan 4.5 mukaisesti lukittuna vahingon sattuessa.

Tässä tapauksessa moottoripyörä ei ole ollut ohjauslukossa eikä virtalukossa, mutta ajonestolaite ja hälytys ovat olleet päällä.

Vakuutusehdoissa edellytetään, että vakuutuksen kohteen tulee olla lukittuna, mutta ehdoissa ei ole kuitenkaan tarkemmin selostettu, mitä tämä lukitsemisvaatimus moottoripyörien osalta merkitsee. Ehdoissa ei ole nimenomaisesti määrätty, että lukitseminen edellyttää moottoripyörän ohjaus- tai virtalukon lukitsemista. Ehtojen mukaan luvattoman käyttöönoton estävän laitteen tulee olla käytössä.

Lautakunta katsoo, että asiakas on voinut nimenomaisen lukitusta koskevan määräyksen puuttuessa mieltää ehtojen perusteella olevan riittävää, että ajonestolaite on kytkettynä päälle. Lautakunta katsoo, että jos moottoripyörä on lukittuna siten, että anastamisen mahdolliseksi lukitus tulee murtaa tai ohittaa, ajoneuvon on katsottava olevan lukittuna siten kuin lukitseminen yleiskielessä ymmärretään.

Näin ollen lautakunta katsoo, että koska moottoripyörässä on ollut ajonestolaite päällä, moottoripyörä on ollut ehtojen edellyttämällä tavalla lukittuna.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Turunen

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia