Haku

FINE-036057

Tulosta

Asianumero: FINE-036057 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2021

Lohkolämmittimen johdon unohtuminen kiinni sähkötolppaan. Äkillinen, ennalta arvaamaton ja ulkoinen tapahtuma. Rajoitusehdot. Ajoneuvon osasta tai varusteesta itse ajoneuvolle aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan auton lohkolämmitin oli ollut yön yli kytkettynä sähkötolppaan. Aamulla 3.2.2020 ajoon lähtiessään asiakas ei ollut muistanut, että johto oli kytkettynä. Noin 200 metrin ajomatkan jälkeen hän oli kiinnittänyt huomiota siihen, että jokin paukkuu auton pohjaan. Pysäytettyään auton asiakas havaitsi, että lohkolämmittimen johto oli irronnut sähkötolpasta ja oli kiinni autossa. Auton etupuskuri oli haljennut lohkolämmittimen kytkentäpistokkeen luota.

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään törmäysriskiä koskevaan ehtokohtaan, jonka mukaan vakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisen, ennalta arvaamattoman ja ulkoisen tapahtuman aiheuttaman välittömän esinevahingon. Ulkoinen tapahtuma on esimerkiksi törmäys, tieltä suistuminen tai ajoneuvon kaatuminen. Asiakkaan ajoneuvolle aiheutunut vahinko sai alkunsa siitä, että lohkolämmittimen johto oli vielä kiinni ajoneuvolla liikkeelle lähdettäessä.

Koska vahingot ovat ehtojen mukaan korvattavia ainoastaan silloin, kun vahingon välittömäksi syyksi voidaan todeta esimerkiksi isku, törmäys tai muu vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittanut syy, nyt kyseessä oleva vahinko ei ole aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisesti ulkoapäin. Vahinko on sen sijaan aiheutunut ajoneuvon osasta ajoneuvolle itselleen ilman äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkopäin aiheutunutta syytä. Koska tällaiset vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle, vahinkoa ei korvata.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vahinko korvataan vakuutuksesta. Epähuomiossa kiinni jääneen johdon aiheuttaman ulkoisen repäisyn voima oli niin suuri, että se irrotti pistokkeen taloyhtiön lämmitysrasiasta, ja rikkoi auton kytkentäpistokkeen sekä etupuskurin.

Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiön korvauspäätöksen perustelut ovat virheelliset. Lohkolämmittimen johto ei ole ajoneuvon osa, koska se joudutaan aina sitä käytettäessä asentamaan erikseen ja sitä käytetään harvoin. Kyse on jääraapan kaltaisesta satunnaisesti käytettävästä tarvikkeesta. Tosin vakuutusehtojen mukaan auton osastakin aiheutuneet vahingot korvataan, kun kyse on äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vahinkotapahtuma on asiakkaan näkemyksen mukaan ollut äkillinen, ennalta-arvaamaton ja ulkoapäin aiheutunut. Tapahtuma eteni hyvin nopeasti ja rikkoutuminen aiheutui ulkopuolisesta repäisystä, riuhtaisusta tai nykäisystä, joka vastaa iskua ja törmäystä. Myös vahinkotapahtuman ennalta arvaamattomuus on ilmiselvää, muutenhan koko vahinkoa ei olisi tapahtunut.  Vakuutusyhtiön viittaamat, ehtokohdassa mainitut esimerkit äkillisestä ja ulkoapäin aiheutuneesta tapahtumasta ovat vain esimerkkejä, eivätkä ne asiakkaan mielestä rajaa nyt sattuneen kaltaista vahinkotapahtumaa pois vakuutuksen korvauspiiristä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Ehtokohdan MO540 mukaan korvataan ajoneuvolle äkillisesti ja ennalta arvaamatta ulkoapäin aiheutunut vahinko, jonka syynä on esimerkiksi tieltä suistuminen, ajoneuvon kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma. Ehtokohdassa on lisäksi määritelty, ettei vakuutus korvaa kuormasta, ajoneuvon osasta tai varusteesta itse ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa, ellei vahinko ole aiheutunut törmäysriskin perusteella korvattavan, äkillisesti ulkoapäin aiheutuneen vahingon johdosta.

Tässä tapauksessa ajoneuvon etupuskurin vauriot ovat aiheutuneet siitä, että lohkolämmittimen johto oli kiinni ajoneuvossa. Näin ollen etupuskurin vauriot eivät ole aiheutuneet törmäysriskiä koskevien vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ulkoisen tapahtuman seurauksena, eivätkä äkillisesti ja ennalta arvaamatta ulkoapäin. Lohkolämmittimen johdon kiinni unohtamista ei vakuutusyhtiön mielestä voida pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna ulkoisen tapahtuman aiheuttamana, äkillisesti ja ennalta arvaamatta ulkoapäin aiheutuneena vahinkona. Vakuutusyhtiö katsoo, että ainoastaan ajoneuvojen lämmittämiseen käytettävä lohkolämmittimen johto on vakuutusehdoissa määritelty ajoneuvon osa tai varuste. Tässä tapauksessa ajoneuvon vauriot ovat aiheutuneet nimenomaan ajoneuvossa kiinni olleesta lohkolämmittimen johdosta, minkä vuoksi vahinko ei ole korvattava.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, ovatko asiakkaan ajoneuvon vauriot aiheutuneet vakuutusehdoissa tarkoitetun äkillisen, ennalta arvaamattoman ja ulkoisen tapahtuman seurauksena. Kyse on myös ajoneuvon osasta tai varusteesta itse ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa koskevan rajoitusehtokohdan soveltamisesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Sovellettavien ajoneuvovakuutusehtojen (voimassa 1.5.2017 alkaen) kohdan MO540 (Törmäys) mukaan vakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisen, ennalta arvaamattoman ja ulkoisen tapahtuman aiheuttaman välittömän esinevahingon. Ulkoinen tapahtuma on esimerkiksi törmäys, tieltä suistuminen tai ajoneuvon kaatuminen.
[…]

Vakuutus ei korvaa
[…]

  • kuormasta, ajoneuvon osasta, varusteesta tai lisälaitteesta itse ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa, ellei vahinko ole aiheutunut törmäysriskin perusteella korvattavan äkillisen, ennalta-arvaamattoman ja ulkoapäin aiheutuneen tapahtuman johdosta […]

 

Asian arviointi

Tässä tapauksessa henkilöauton etupuskuri ja sähköpistoke ovat vaurioituneet sen seurauksena, että asiakas on aamulla autolla liikkeelle lähtiessään unohtanut ajoneuvonsa lohkolämmittimen sähköjohdon olleen kytkettynä sähkötolppaan. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt asiakkaan vahinkokuvausta, jonka mukaan asiakkaan henkilöauton vauriot ovat aiheutuneet liikkeelle lähdön yhteydessä tolpassa kiinni olleen sähköjohdon repäisystä, jonka voima on kohdistunut henkilöauton etuosassa olevaan pistokkeeseen ja etupuskuriin.

Henkilöauton vauriot ovat tässä tapauksessa aiheutuneet, kun sähkötolpassa ja autossa kiinni ollut sähköjohto on ajoneuvon lähdettyä liikkeelle repäissyt auton sähköpistoketta ja etupuskuria. Ajoneuvon itsensä liikkuminen on sinänsä ollut ajoneuvossa ja sähkötolpassa kiinni olleen johdon aiheuttaman vahinkotapahtuman välttämätön edellytys, eikä törmäystä tai kaatumista ole tilanteessa sattunut. Vakuutuslautakunta kuitenkin katsoo, että vauriot aiheuttaneen sähköjohdon repäisy on kohdistunut ajoneuvoon ulkoapäin, minkä johdosta vahinkotapahtumaa on pidettävä vakuutusehdoissa tarkoitetusta ulkoisesta syystä, toisin sanoen sähkötolpassa kiinni olleesta sähköjohdosta aiheutuneena.

Koska auton vauriot ovat esitetyn selvityksen mukaan syntyneet yhdellä kertaa johdon repäisystä liikkeelle lähdön yhteydessä, lautakunta katsoo vaurioiden syntyneen tässä tapauksessa äkillisesti. On sinänsä ilmeistä, että vahinko on aiheutunut asiakkaan unohtamisena ilmenneestä huolimattomuudesta. Autovakuutuksen törmäysosalle on kuitenkin katsottava olevan ominaista, että vakuutuksesta korvataan myös erilaisia kuljettajan omasta huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkotapahtumia. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinko on aiheutunut ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Asiakkaan henkilöauton vauriot ovat tässä tapauksessa aiheutuneet äkillisestä, ennalta arvaamattomasta ja ulkoisesta tapahtumasta, minkä johdosta kyseessä on tapaustyypiltään törmäysriskin perusteella korvattava törmäysvahinko. Koska vakuutusyhtiön vetoamaa ajoneuvon osan tai varusteen ajoneuvolle itselleen aiheuttamaa vahinkoa koskevaa rajoitusehtoa ei ehtokohdan mukaan tällaisessa tilanteessa sovelleta, Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle vahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

 

 

 

Tulosta