Haku

FINE-035126

Tulosta

Asianumero: FINE-035126 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.10.2021

Kylpyhuoneen ulkopuolelle valuneen veden aiheuttama vahinko. Viemärin tukkeutuminen. Veden pääsyn viemäriin estymisestä aiheutunut vahinko. Asumisen keskeytymisestä aiheutuneiden kulujen korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 31.5.2020 mukaan A:n kehitysvammainen tytär B unohtui suihkuun 31.5.2020 huoneistossa B 67 liian pitkäksi aikaa. B oli todennäköisesti maannut suihkun viemärin päällä joko vahingossa tai nukahtanut suihkuun. A huomasi tilanteen aamulla klo 9.45. Vesi oli valunut kaikkiin huoneiston B 67 huoneisiin lukuun ottamatta isompaa makuuhuonetta sekä olohuoneen takaosaa. Kartoitusraportin 3.6.2020 mukaan huoneiston B67 pesuhuoneen lattiakaivo on ollut tukkeutuneena ja kaivo ei ole vetänyt, minkä johdosta vesi oli päässyt leviämään kynnyksen yli huoneiston puolelle. Vesi oli valunut patteriputkien ja sähkökeskuksen kautta alakerran huoneistoihin 61, 55 ja 49.

Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen vedoten saamaansa selvitykseen, jonka mukaan asunnon lattiakaivo oli tukkeutunut, koska B oli istunut tai nukahtanut sen päälle. Kaivo ei tästä syystä vetänyt ja suihkuvesi on päässyt vuotamaan kynnyksen yli asuntoon aiheuttaen kosteusvaurioita seinä- ja lattiamateriaaleihin. Kyse ei siten ole ollut peruskotivakuutuksen ehtokohdan 22.1.9.1 tarkoittamasta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen omasta kiinteästä vesijohtoverkosta vuotaneen nesteen aiheuttamasta vahingosta, vaan vahinko on aiheutunut veden pääsyn estämisestä lattiakaivoon.

Asiakkaan valitus

A on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. A kertoo B:n menneen aamulla suihkuun ja ilmeisesti nukahtaneen viemärin päälle, koska asuntoon pääsi tulvimaan vettä. Lisäksi A:n suihkukaivoon asentama lattiakaivosuodatin sattui olemaan vahinkohetkellä täynnä, joten viemäri veti jo alkujaan huonosti. A kertoo vaihtaneensa vakuutuksensa uuteen yhtiöön, jossa kyseisenlaista vahinkoa tarkastellaan tapauskohtaista harkintaa käyttäen, mikäli kyseessä on muu kuin päihtymistila.

A vaatii 16.6.2021 toimittamassaan lisäselvityksessä vakuutusyhtiötä korvaamaan kodinkonekorjaajan tarkastuskäynnin sekä remontin johdosta aiheutuneen muuton tilapäisasuntoon ja sieltä takaisin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset perusteettomina. Yhtiön mukaan vahinko on kohdistunut suurelta osin taloyhtiön rakenteisiin, jotka eivät ole koti-irtaimistovakuutuksen kiinteään sisustukseen kuuluvia osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevia kiinteistön osia ja huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä. Peruskotivakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen omasta kiinteästä vesiputkistosta. Vakuutusehtojen mukaiselle kiinteälle sisustukselle aiheutuneiden kosteusvauroiden ei ole osoitettu johtuvan vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä vakuutustapahtumasta, sillä saatujen selvitysten perusteella suihkuvettä on suihkun käytön yhteydessä virrannut hanasta, ja suihkulaite on toiminut sinänsä normaalisti.

Lisävastineessaan 16.8.2020 vakuutusyhtiö toteaa, että korvausta asumisen keskeytymisen kuluja ei voida maksaa, koska kyseessä ei ole peruskotivakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma. Pesukoneen rikkoutumisen osalta vakuutusyhtiö toteaa, että A:lla on peruskotivakuutus, johon ei sisälly rikkoutumisturvaa, eikä tapaukseen voida myöskään soveltaa vuotovahingon ehtokohtaa pesukoneen tarkastuskäynnin osalta, sillä kyseessä ei ole vakuutusehtojen kohdan 22.1.9.1 edellyttämä vuotovahinko.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko vesivahinko vakuutusehtojen mukaan korvattava. A:n vakuutus on laajuudeltaan peruskotivakuutus, joka ei sisällä turvaa äkillisten ja ennalta arvaamattomien tapahtumien, kuten rikkoutumisien varalta, vaan turvan ehdoissa lähemmin määriteltyjen vuotovahinkojen varalta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien peruskotivakuutusehtojen (voimassa 1.7.2018 alkaen) kohdan 22.1.9.1 mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja suoraan

  • rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- taikka öljyputkistosta
  • rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta
  • rakennuksen omista yhteisissä tiloissa olevista kiinteistä käyttölaitteista
  • hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä kotitalouskäytössä olevasta pesukoneesta
  • akvaariosta
  • jääkaappi- tai pakastinlaitteesta virtakatkoksen tai laitteessa ilmenneen vian johdosta.


Ehtojen kohdan 20.6.2 (Asumisen keskeytyminen) mukaan suoranaisen korvattavan esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset ja välttämättömät lisäkulut, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen vuoksi, että vakinaista asuntoa ei voida kokonaan tai osaksi käyttää rakennukseen tai vakuutettuun irtaimistoon kohdistuneen esinevakuutuksesta korvattavissa olevan vahingon vuoksi.

Asian arviointi

Asiassa esitetystä kartoitusraportista ja selvityksestä käy ilmi, että A on havainnut huoneistossa vettä 31.5.2020. Selvityksen mukaan A:n kehitysvammainen ja autistinen lapsi B oli todennäköisesti joko maannut viemän päällä tai nukahtanut sen päälle.  A:n suihkukaivoon asentama lattiakaivosuodatin oli vahinkohetkellä täynnä, eikä viemäri vetänyt hyvin.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 22.1.9.1 mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- taikka öljyputkistosta. Ehtojen kohdan 20.6.2 mukaan suoranaisen korvattavan esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset ja välttämättömät lisäkulut, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen vuoksi, että vakinaista asuntoa ei voida kokonaan tai osaksi käyttää rakennukseen tai vakuutettuun irtaimistoon kohdistuneen esinevakuutuksesta korvattavissa olevan vahingon vuoksi.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt kyseessä oleva vesivahinko ei johdu edellä mainitun ehtokohdan mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vaan siitä, että veden pääsy viemäriin on estynyt. Tällöin ylimääräiset asumiskustannuksetkaan eivät ole kotivakuutuksen perusteella korvattavia. Koska A:n vakuutukseen ei sisälly rikkoutumisturvaa, myöskään pesukoneen rikkoutumisesta aiheutuneet kustannukset eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Taivalantti

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia