Haku

FINE-034098

Tulosta

Asianumero: FINE-034098 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 06.09.2021

Varkausvahinko. Ilkivaltavahinko. Avoimena ollut auton ikkuna. Moottoritilan sähköjohtojen katkominen. Kotivakuutus. Lukittu ajoneuvo. Murtojäljet. Ajoneuvossa ollut koti-irtaimisto. Olivatko vahingot korvattavia?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan A oli 6.9.2020 huomannut syömästä tullessaan, että hänen henkilöautonsa matkustajan puolen etuovi oli raollaan ja sen lukkoa oli rikottu. Kuljettajan puolen ikkunaa oli väännetty. Konepellin alta oli leikattu johdot poikki ja akkua rikottu. Konepellin alta löytyi voimapihdit. Takaluukusta oli anastettu autoon kuuluvat talvirenkaat, minkä lisäksi autosta oli viety auton varusteita ja koti-irtaimistoa.

Vakuutusyhtiön kotivakuutuksesta 6.10.2020 antaman korvauspäätöksen mukaan rikosturvasta korvataan vahingot, jotka kohdistuvat irtaimistoon tai rakennukseen, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimerkiksi lukkoja vahingoittaen. Vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan autoon ei ole päästy sisälle lukkoja vahingoittaen tai rakenteita rikkomalla. Tämän vuoksi irtaimistoa ei korvata kotivakuutuksesta.

Henkilöauton kaskovakuutuksesta 7.10.2020 annetun korvauspäätöksen mukaan ajoneuvon lukitusta on tarkistettu vauriotarkastuksessa. Kaikki lukot ovat olleet ehjät ja toimineet normaalisti ajoneuvon avaimilla. Akulle tulevat johdot oli rikottu sivuleikkurilla ja myös akun napa oli rikottu. Ikkunoiden toimintaa on varmistettu ja kokeiltu, eikä ikkunaa pystynyt käsin liikuttamaan ylös tai alas. Oven karmissa tai lasin yläosassa ei näkynyt jälkiä siitä, että ikkunaa olisi yritetty kammeta millään työkalulla alas. Vauriotarkastuksessa ei löytynyt mitään silmämääräisesti havaittavia murtojälkiä.

Varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys. Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus vain, jos tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet. Korvattavuus edellyttää, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon vain vakuutetulla tai hänen perheenjäsenillään on pääsy. Päätöksessä viitattiin myös vakuutuksen kohdetta koskeviin lukitusvaatimuksiin.

Vakuutusyhtiön teknisen asiantuntijan lausunnon mukaan ajoneuvosta ei ole löytynyt murtojälkiä, vaan ajoneuvoon on päästy sisälle ilman väkivaltaa. Koska murtojälkiä ei ole havaittu, ajoneuvon vaurioita ja ajoneuvosta varastettuja talvirenkaita ei korvata kaskovakuutuksen varkausturvasta.

Asiakkaan valitus

A vaatii, että auton kaikkien vaurioiden korjauskulut korvataan tai auto vaihtoehtoisesti lunastetaan 2.000 euron hinnasta. Hän vaatii talvirenkaista 600 euron korvausta ja autossa olleesta irtaimistosta 1.000 euron korvausta. Kaukolaseista vaaditaan 564 euron ja voimakkuuksilla olleista aurinkolaseista 309 euron korvausta. Lisäksi A vaatii korvausta auton siirtämiskustannuksista ja mahdollisesti tulevista auton säilyttämiskustannuksista.

A:n mukaan murron jälkeen auton kuljettajan puoleinen etuikkuna oli raollaan, etumatkustajan ovi auki ja konepelti raollaan. Matkustajan puoleinen etuikkuna oli kiinni. A yritti lukita etumatkustajan oven avaimella, mutta lukitus ei toiminut, joten hän lukitsi oven sisäpuolelta painamalla napin alas. Autossa ei ollut lainkaan sähköjä, koska sähköjohdot oli katkaistu ja revitty irti sekä akku tärvelty. A kertoo, että hän suojasi kuljettajan puolen etuikkunan teipillä. Kuljettajan puolen etuikkuna ei ollut auki ennen vahinkoa.

Vahingon jälkeen A:n auto hinattiin Copart Oy:lle vahinkotarkastukseen. Kun A kävi Copartilla katsomassa autoa, kuljettajan etuikkuna olikin kiinni, mutta etumatkustajan puoleinen ikkuna täysin alhaalla ja peitettynä teipillä. Tämän kerrottiin johtuvan siitä, että autoon oli annettu virtaa yhdistämällä siihen toinen akku ikkunoiden ja ovien toiminnan tarkastamiseksi. Copartin henkilökunnan mukaan ikkunoiden valahtaminen auki on johtunut sähkövirtavastuksen puutteesta, mikä on sähköikkunoille tyypillinen ongelma. A:n mielestä tämä selittää ikkunan valahtamisen murtohetkellä. A:lle ilmoitettiin, että auto pitää hinata omakustanteisesti muualle säilytysmaksun Copartilla välttämiseksi.

A vetoaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 175/05, jossa kysymys on ollut vakuutuskorvauksesta tilanteessa, jossa selkeitä murtojälkiä ei ollut autossa todettu, mutta vakuutukseen kuului murtojälkivaatimus. A kertoo ottaneensa vakuutuksen puhelimitse, eikä hänelle ole tiedotettu tällaisesta yllättävästä ehdosta. 

Vakuutusyhtiön vastausten johdosta A on lausunut, että kun auto oli siirretty Copartilta autokorjaamo S Oy:lle, A havaitsi, että matkustajan puolen etuoven lukkopesä ”pyöri tyhjää” samalla tavoin kuin heti vahinkotapahtuman havaitsemisen jälkeen. A hämmästelee, kuinka Copart on voinut tästä huolimatta ilmoittaa lukkojen toimivan moitteettomasti. Hänen mielestään rikkinäinen lukko on murtojälki. A kertoo, että hänen autonsa oli hetkellisesti myynnissä vuonna 2015, mutta auto poistettiin myynnistä ja A korjautti ikkunan toimintaan vaikuttaneet ongelmat. A on toimittanut Vakuutuslautakunnalle X–korjaamon laskun, joka koskee ikkunoiden korjausta sekä autonasentaja J:n todistuksen siitä, että hän on vaihtanut A:n auton etuovien sähköiset lasinnostimet uusiin kesällä 2016.

A:n mielestä vanhaan autoon murtautuminen jälkiä jättämättä on mahdollista, esimeriksi jiggler – avaimella. A:lle ei ole toimitettu Copartin vahinkotarkastusraporttia. Hän pitää Copartin ja S Oy:n autostaan tekemiä havaintoja keskenään ristiriitaisina.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Copartin tarkastustietojen mukaan kaikki ajoneuvon lukot olivat ehjät ja toimivat normaalisti ajoneuvon avaimilla. Lukkoja kokeiltiin saada auki myös autoon kuulumattomalla vastaavan näköisellä avaimella, mutta ovia ei saatu auki. Ajoneuvosta oli rikottu akulle tulevat johdot sivuleikkurilla ja myös akun napa oli rikottu. Kuljettajan oven sivulasi oli osittain auki, kun ajoneuvo saapui Copartille. Ikkunoiden toiminta varmistettiin ja tarkastettiin, eikä ikkunaa pystynyt käsin liikuttamaan ylös tai alas. Sähkölasit eivät nouse tai laske ilman virtaa. Oven karmissa tai lasin yläosassa ei näkynyt jälkiä siitä, että ikkunaa olisi yritetty kammeta millään työkalulla alas. Vauriotarkastuksessa ei löytynyt mitään ulkoisia murtojälkiä.

Vakuutusyhtiö toteaa, että A:n ajoneuvosta on löydetty myynti-ilmoitus 12.7.2015, jossa mainitaan etuikkunoiden toimimattomuus. Etuikkunoiden vaijeri on ollut poikki molemmista ikkunoista. Sähkökoneisto on kuitenkin ollut kunnossa. Vakuutusyhtiön tiedossa ei ole, mitä ikkunoille on tehty myynti-ilmoituksen jälkeen. Ajoneuvo on ollut vakuutettuna toisessa vakuutusyhtiössä myynti-ilmoituksen aikana.

Koska ajoneuvon ikkunaa ei saa laskettua tai nostettu ilman virtoja, ikkunan on vakuutusyhtiön arvion mukaan täytynyt olla auki, jotta auton sisälle on päästy. Autoon on päästy sisälle ilman väkivaltaa ja rakenteiden rikkomista. Akkua ei voi vaurioittaa ilkivaltaisesti, sillä akku on konepellin alla, eikä sinne pääse ilman, että päästään ajoneuvoon sisälle. Varkausturvaa koskevan ehtokohdan 5.2 mukaan murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet. Korvattavuus varkausturvasta edellyttää, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon vain vakuutetulla tai hänen perheenjäsenillään on pääsy. Suojeluohjeiden (ehtokohta 3.5) mukaan ajoneuvon toista rengassarjaa ei saa säilyttää ajoneuvossa.

Koska ajoneuvossa ei ole havaittu murtojälkiä, vahinko ei ole varkausturvasta korvattava. Tämän vuoksi ajoneuvon vaurioita tai varastettuja talvirenkaita ei korvata vakuutuksesta. Muun irtaimiston osalta korvaus on evätty kotivakuutuksesta ehtokohdan 4.5 perusteella.

Lisäkirjelmissään vakuutusyhtiö toteaa, että tarkastustietojen perusteella vaikuttaa siltä, että akun ollessa kytkettynä ikkunat voivat laskeutua itsestään alas. Yhtiön mukaan auton lukot ovat toimineet vahinkotarkastuksessa auton mukana tulleella avaimella. Se, että S Oy on nyt todennut oikean etuoven lukkolaitteen pyörivän tyhjää, viittaa ennemmin tekniseen vikaan. Vakuutusyhtiö kiinnittää huomiota siihen, että myöskään S Oy ei ole löytänyt autosta mitään ulkoisia varkaudesta johtuvia murtojälkiä.

Vakuutusyhtiö korostaa, että lukittuun ajoneuvoon ei pääse sisälle ilman, että murtautumisesta jää näkyviä murtojälkiä. Yhtiön saamien tietojen mukaan ajoneuvossa oleva sähkövika on ollut syynä murtoon, ja ikkunat ovat olleet osittain auki vahinkohetkellä. Ikkunat ovat avautuneet itsestään myös vahinkotarkastuksen jälkeen auton Copartilta noutamisen yhteydessä. Vakuutusyhtiön mukaan ei pidä paikkaansa, että ikkunoiden aukeaminen itsestään sähkövirran puuttuessa olisi yleinen ongelma. Sähköikkunat eivät aukea tai sulkeudu sähkövirran puuttuessa. Lisäksi jo vuonna 2015 julkaistussa myynti-ilmoituksessa on puhuttu ikkunoihin liittyvistä teknisistä ongelmista.

Vakuutusyhtiön mukaan A:n ajoneuvo on hylätty katsastuksessa OBD-järjestelmän vian takia, ja on näin ollen ollut tieliikennekelvoton vahinkohetkellä. Vahinkotarkastuksessa on myös kiinnitetty huomiota konehuoneessa tehtyyn epätavalliseen ilkivaltaan. Akulle tulevat johdot on siististi katkaistu sivuleikkureilla ja akun napa on rikottu. Muuten ajoneuvon sisätiloista ei ole rikottu mitään. Vakuutusyhtiön arvion mukaan avoin ikkuna ja ajoneuvossa olleet talvirenkaat ovat todennäköisesti herättäneet varkaiden kiinnostuksen. Yhtiö toteaa vielä, että vanhassa myynti-ilmoituksessa mainittu ikkunoihin liittynyt ilkivalta on jäänyt täysin epäselväksi.

A:n sähköisten lasinnostimien korjauksesta toimittamien selvitysten osalta vakuutusyhtiö on lausunut, että ikkuna on kuitenkin laskeutunut itsestään alas, kun ajoneuvo on noudettu Copartilta. Mekaanista vikaa ikkunoiden toiminnassa ei ole havaittu, eikä ikkunoita saa painettua alas. Ajoneuvon ikkunoista ja karmeista ei ole todettu murtoon viittavia jälkiä. Vaikka oikean etuoven lukkopesä pyörii tyhjää, myöskään siitä ei ole havaittu murtoon viittavia jälkiä. Lopuksi vakuutusyhtiö toteaa, että asiassa ei epäillä, että ikkunat olisivat jääneet käyttäjältään auki. Sen sijaan ajoneuvossa oleva sähkövika on vahinkotarkastusta koskevien tietojen perusteella vahvasti yhteydessä asiaan. Vahinko ei kaikesta huolimatta ole korvattava.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko A:n ajoneuvolle ja siellä olleille talvirenkaille aiheutuneessa vahingossa kyse kaskovakuutuksesta korvattavasta vakuutustapahtumasta. Kyse on tältä osin myös moottoritilassa katkaistujen sähköjohtojen ja vaurioitetun akun korvattavuudesta. Erimielisyyttä on myös autosta anastetun koti-irtaimiston korvaamisesta kotivakuutuksen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Kaskovakuutusehdot (voimassa 1.11.2019 alkaen)

Ehtokohdan 5.2 (Varkausturva) mukaan varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys.

Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus vain, jos tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Korvattavuus edellyttää, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon vain vakuutetulla tai hänen perheenjäsenillään on pääsy. Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja. Ajoneuvo, jossa ei ole ohjauslukkoa tai virtalukkoa, katsotaan lukituksi vain, kun se on lukittu erillisellä lukolla. Toisessa ajoneuvossa tai perävaunussa oleva ajoneuvo katsotaan lukituksi vain, kun ne molemmat on lukittu.
[…]

Kotivakuutusehdot (voimassa 3.4.2018 alkaen)

Ehtokohdan 4.5 (Rikosturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja -olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä ja jonka syynä on

  • varkaus tai murto: vahinko irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on
    • murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimerkiksi lukkoja vahingoittaen
    • tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
  • ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.
  • ilkivalta eli vahingonteko, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa esinevahinkoa.

Ehtokohdan 5 (Vakuutusturviin liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa

  • veneestä tai teltasta varastettua rahaa tai maksuvälineitä, arvo-omaisuutta ja optisia tai elektronisia laitteita

Asian arviointi

Edellyttääkö varkausvahingon korvattavuus kaskovakuutusehtojen mukaan, että murtojälkiä on aiheutunut?

A:n valitus on perustunut muun ohessa siihen, että hän on kertonut ottaneensa kaskovakuutuksen puhelimessa, eikä kertomansa mukaan ole tässä yhteydessä saanut tietoa vakuutukseen kuuluvasta murtojälkiedellytyksestä. Toissijaisesti A on vedonnut siihen, että auton apukuljettajan puoleisen oven lukon toimimattomuus osoittaa, että ajoneuvoon on murtauduttu ja kyse on tältä osin murtojäljistä. Vakuutusyhtiö on puolestaan kiistänyt murtojälkien aiheutumisen ja vedonnut ehtokohtaan 5.2 katsoen vahingon korvattavuuden edellyttävän murtojälkien aiheutumista. Yhtiö ei ole lausunut mitään A:n myyntitilanteessa annettuja tietoja koskevasta väitteestä.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2 ensimmäisen kappaleen mukaan varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys. Ehtokohdan kolmannen kappaleen mukaan korvattavuus edellyttää, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa. Ajoneuvo on lukittu, kun koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja.

Vakuutuslautakunta toteaa, että edellä mainitun ehtokohdan mukaan varkausvahinkojen korvattavuuden edellytyksenä on, että ajoneuvo on ollut ehtokohdassa määritellyllä tavalla lukittu. Sen sijaan ehtokohdassa ei ole mainintoja siitä, että autoon tunkeutumalla tapahtuneen varkausvahingon korvattavuus edellyttäisi, että ajoneuvolle on aiheutunut murtojälkiä. Ehtokohdan 5.2 toisessa kappaleessa käsitelty murtautumisedellytys ja samassa kappaleessa oleva murtautumisen määritelmä koskevat kappaleen sanamuodon mukaan vain tilanteita, joissa varkausvahinko on tapahtunut vakuutuskohteen tai säilytyssuojan avaimia käyttämällä. Kappaleen mukaan avaimia käyttämällä tehdyn vahingon korvattavuus edellyttää, että tekijä on saanut avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Esillä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ole kysymys tällaisesta tilanteesta. Näistä syistä lautakunta katsoo, että sillä, onko autossa todettu murtojälkiä, ei tässä tapauksessa ole sellaisenaan merkitystä vahingon korvattavuuden kannalta, eikä vakuutusyhtiö ole voinut evätä korvausta murtojälkien puuttumisen perusteella. Tämän vuoksi myös A:n esittämä väite siitä, että murtojälkiedellytyksestä ei ole kerrottu hänelle vakuutusta myytäessä, jää asiassa vaille merkitystä.

Ajoneuvon vaurioiden ja talvirenkaiden korvattavuus kaskovakuutuksesta

Ehtokohdan 5.2 mukaan vahingon korvattavuus edellyttää, että ajoneuvo on ollut lukittuna. Ajoneuvo on lukittu, kun koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:n henkilöauton kuljettajan puoleinen etuikkuna on ollut vahinkotapahtuman sattumisen jälkeen raollaan ja etumatkustajan puoleinen etuovi on ollut auki. Lautakunnalle toimitetusta Copart Oy:n teknisen asiantuntijan K sähköpostiviestistä 24.9.2020 ilmenee, että kaikki lukot ovat olleet silmämääräisesti ehjän näköiset ja toimivat normaalisti auton mukana tulleella avaimella. Lukkoja on kokeiltu myös autoon kuulumattomalla vastaavan näköisellä avaimella, mutta ovia ei saatu sillä auki, minkä johdosta K ei usko, että lukkojen kautta olisi päästy autoon sisälle. Viestin mukaan ihmetystä herättää, että varkaat eivät ole rikkoneet mitään muuta kuin katkaisseet akulle tulevat johdot nätisti sivuleikkureilla sekä rikkoneet akun navan. Autossa on edessä sähkölasit, joten niiden laskeminen tai nostaminen ilman virtaa ei onnistu. K kertoo nostaneensa kuljettajan etuoven lasin katkaisimesta kiinni – asentoon ja yrittäneensä saada lasia käsin liikkumaan alaspäin, mikä ei onnistunut. Tämän jälkeen K on oven ollessa auki koettanut lasin molemmilta puolilta kiinni pitäen vetää lasia alaspäin, mutta se ei ole liikkunut. Oven karmissa tai lasin yläosassa ei näy jälkiä siitä, että näitä olisi yritetty kammetta millään työkalulla alas.

A ei ole kiistänyt edellä kuvattuja K:n havaintoja muilta osin kuin apukuljettajan oven lukon osalta. Tältä osin K on vedonnut S Oy:n raporttiin, jonka mukaan apukuljettajan oven lukkolaite on rikki ja lukkopesä pyörii tyhjää. Molemmat osapuolet ovat lisäksi tuoneet esille, että ajoneuvon apukuljettajan puoleinen ikkuna on jossakin vaiheessa ajoneuvon ollessa Copartilla tai ajoneuvoa sieltä noudettaessa ”valahtanut” alas, minkä johdosta tämä ikkuna on ollut eräästä valokuvasta ilmenevällä tavalla kokonaan peitetty muovilla. S Oy:llä apukuljettajan ikkunan on todettu toimivan, kun autolle on annettu virtaa ulkoisella virtalähteellä.

Selvityksen mukaan auton kuljettajan puoleinen etuikkuna on vahinkotapahtuman satuttua ollut raollaan ja apukuljettajan puoleinen ovi auki. Vakuutuslautakunta toteaa, että auton ovista ja ikkunoista ei tässä tapauksessa kerrota todetun ulkoisia vauriojälkiä, jotka viittaisivat siihen, että autoon olisi päästy joko avoinna olleen etuoven lukko murtamalla tai vääntämällä kuljettajan puoleinen etuikkuna auki. Copart Oy:n teknisen asiantuntija K:n kertomus ovien lukkojen normaalista toiminnasta on ristiriidassa S Oy:n työmääräyksessä 9.12.2020 olevan, apukuljettajan oven lukkopesän toimimattomuutta koskevan kuvauksen kanssa. Työmääräyksestä tai muustakaan selvityksestä ei kuitenkaan käy ilmi, että lukkopesä olisi myöskään S Oy:n näkemyksen mukaan murrettu, ja autoon tunkeuduttu tämän oven kautta.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän osin epäselväksi, millä tavalla autoon on varkausvahingon yhteydessä päästy. Copart Oy:n vahinkotarkastuksen yhteydessä ilmenneestä ikkunoiden valahtamisesta osapuolten esittämän kertomuksen perusteella lautakunta pitää mahdollisena, että ikkuna on ennen varkausvahingon sattumista teknisen vian johdosta auennut itsestään, mikä on mahdollistanut lukitusnuppien avaamisen ikkunan kautta. Lautakunta katsoo, että ikkunan ollessa tällä tavoin auki ajoneuvo ei ole ollut vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla lukittuna. Koska muukaan asiassa esitetty selvitys ei osoita, että ajoneuvo on ollut vahingon sattuessa lukittuna, lautakunta katsoo, että kyse ei ole kaskovakuutuksen varkausosasta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Tämän johdosta A:lla ei ole oikeutta korvaukseen talvirenkaiden menettämisestä. Lautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella jäävän näyttämättä, että myöskään apukuljettajan lukon toimimattomuus olisi aiheutunut varkausvahingosta tai sen yrityksestä.

A on vaatinut korvausta myös moottoritilan katkottujen johtojen ja akun osalta katsoen, että tältä osin kyse on ollut ilkivallasta. Vakuutusyhtiö on tämän vaatimuksen osalta lausunut, että akkua ei voi vaurioittaa ilkivaltaisesti, sillä akku on konepellin alla, eikä sinne pääse ilman, että päästään ajoneuvoon sisälle. Vakuutusyhtiö on lisäksi ilmoittanut pitävänsä johdot siististi katkomalla tehtyä tekoa epätyypillisenä. Yhtiö ei kuitenkaan ole vedonnut vakuutusehtoihin tai myöskään kiistänyt sitä, että johtojen katkaiseminen ja akun vaurioittaminen ovat tapahtuneet A:n kertomalla tavalla hänen ilmoittamansa vahinkotapahtuman yhteydessä.

Lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella moottoritilasta ei ole tässä tapauksessa anastettu mitään, eikä selvitysten perusteella voida muutoinkaan päätellä, että moottoritilan johtoja olisi katkaistu tai akkua vaurioitettu autovakuutuksella vakuutetun omaisuuden anastamisen mahdollistamiseksi. Lautakunta katsoo, että ajoneuvoon tunkeutumisen yhteydessä tapahtunutta konepellin avaamista ja tämän jälkeen ajoneuvon vaurioittamista johtoja katkaisemalla ja akkua vaurioittamalla voidaan yleisen kielenkäytön merkityksessä pitää ilkivaltana. A:n autovakuutukseen kuuluu ikivaltaosa. Koska vakuutusyhtiö ei ole ilkivallan osalta perustellut kiistämistään muuten kuin edellä kuvatulla tavalla, lautakunta katsoo, että johtojen ja akun vauriot kuuluvat korvattaviksi vakuutuksen ilkivaltaosasta.

Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt A:n vaatimusta auton siirtämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön tulee korvata myös nämä kulut autovakuutuksesta. Koska esitetystä selvityksestä ei ilmene, että A:lle olisi aiheutunut kuluja auton Copartilla säilyttämisestä, lautakunta ei anna asiassa tämän vaatimuksen osalta asiassa lausuntoa.

Koti-irtaimiston menettämisen korvattavuus

A on vaatinut korvausta myös autosta anastetuista esineistä. Vakuutusyhtiö on kiistänyt A:n korvausvaatimuksen viitaten ehtokohtaan 4.5 (Rikosturva). Yhtiö on vedonnut siihen, että autoon ei ole päästy sisälle lukkoja vahingoittaen tai rakenteita rikkomalla.

Sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 4.5 ensimmäisen, osaksi luettelomerkillä erotetun virkkeen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko, jonka syynä on varkaus tai murto. Korvattavia ovat irtaimistolle ja rakennukselle aiheutuneet vahingot. Ehtokohdassa on tämän jälkeen ranskalaisella viivalla erotettu kohta, jonka mukaan vahinko korvataan, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimeriksi lukkoja vahingoittaen. Toisen ranskalaisella viivalla erotetun kohdan mukaan vahinko korvataan, kun rakennukseen on tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Ehtokohdan toisen luettelomerkillä erotetun kohdan mukaan korvataan myös esinevahinko, jonka syynä on ryöstö.

Vakuutuslautakunta tulkitsee ehtokohdan 4.5 sanamuotonsa mukaisesti merkitsevän, että rikosturvasta korvattavia ovat välittömät esinevahingot, joiden syynä on varkaus, murto tai ryöstö. Ehtotekstin perusteella jää epäselväksi, koskeeko ehtokohdan ensimmäisen ranskalaisen viivan kohdalla oleva rakennukseen murtautumisen määritelmä ehtokohdan alkuosassa mainittua varkautta, vai yksinomaan varkauteen rinnastuskonjunktiolla ”tai” rinnastettua murtoa. Koska varkaudet ja murrot ovat yleisen kielenkäytön mukaisesti toisistaan poikkeavia ilmiöitä, Vakuutuslautakunta katsoo, että ehtokohta 4.5 muodostuu moniselitteiseksi ja tulkinnanvaraiseksi sen osalta, edellyttääkö irtaimiston anastamisesta aiheutuneen vahingon korvaaminen aina, että vahinko on tapahtunut rakennukseen murtautumisen yhteydessä, jolloin muunlaisia vahinkoja ei (ryöstöjä ja murtautumalla tai ryöstön kautta saatuja avaimia käyttämällä tehtyjä varkauksia lukuun ottamatta) lainkaan korvattaisi vakuutuksesta, vai onko riittävää, että kyseessä on ollut varkaus. Lautakunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että nyt tarkasteltavana olevassa ehtokohdassa (4.5) ei toisin kuin tulvaturvaa koskevassa ehtokohdassa 4.3 ole nimenomaisia määräyksiä siitä, että korvattavia olisivat vain vakuutetussa rakennuksessa olevalle irtaimistolle aiheutuneet vahingot. Myös rajoitusehtokohdassa 5 veneestä ja teltasta varastettua rahaa ja maksuvälineitä sekä eräitä laitteita koskeva rajoitusehto puoltaa johtopäätöstä siitä, että myös muulla tavoin kuin rakennuksesta anastettuun irtaimistoon kohdistuneet varkausvahingot ovat lähtökohtaisesti tästä kotivakuutuksesta ehtokohdan 4.5 mukaisesti korvattavia vakuutustapahtumia.

Vakuutuslautakunta tulkitsee vakuutusehtoja kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n perusteella kuluttajan eduksi ja katsoo, että irtaimiston anastamista A:n lukitsemattomasta henkilöautosta on pidettävä ehtokohdassa 4.5 tarkoitetusta varkaudesta aiheutuneena vahinkona, jota ehtokohdassa tarkoitettu rakennukseen murtautumisen edellytys ei koske. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt, että ajoneuvosta on tässä tapauksessa anastettu A:n esittämän irtaimistolistauksen mukaiset esineet hänen kertomanaan ajankohtana. Vakuutusyhtiön tulee laskea vahingon määrä ja maksaa A:lle vakuutusehtojen mukainen korvaus koti-irtaimistovakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa A:n henkilöauton moottoritilan johtojen ja ajoneuvon akun korjauskulut sekä auton siirtämiskustannukset kaskovakuutuksen ilkivaltaosasta. Vakuutusyhtiön tulee lisäksi korvata menetetty koti-irtaimisto kotivakuutuksen rikosturvasta. Muilta osin lautakunta ei suosita asiassa lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia