Haku

FINE-033962

Tulosta

Asianumero: FINE-033962 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 08.02.2021

Hinauskulut. Monttuun putoaminen. Korvattavuus. Autopalveluturva.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas parkkeerasi auton parkkipaikalle 14.2.2020. Parkkiruutuun ajettaessa vasen etupyörä putosi parkkipaikalla auratun lumen alla piilossa olleeseen monttuun. Auto ei liikkunut eteen eikä taakse, joten asiakas tilasi hinausauton irrottamaan auton montusta. Hinauksen jälkeen asiakas jatkoi autolla matkaa. Asiakas haki korvauksia kaskovakuutuksen autopalveluturvasta. 

Yhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen ja katsoi, että koska hinauksen syynä ei ollut ajoneuvon tekninen vika, tai muu vaurio, eikä kyseessä ole ollut ajoneuvon tielle nostamisesta aiheutunut kulu, ei vahinkoa voida korvata autopalveluturvasta. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakas on sitä mieltä, että vakuutusyhtiön tulee korvata hinauslasku. Vakuutusyhtiön perustelujen mukaan korvausta ei suoriteta, koska kyseessä ei ollut ajoneuvon tielle nostamisesta aiheutunut kulu. Ilman hinausauton apua asiakas ei olisi päässyt tielle. Vakuutuksen kohdasta 5.4 voi päätellä, että liikenteelle hyväksytyllä jäätiellä jäihin vajoaminen korvataan. Tämä kanssa ristiriidassa on asiakkaan mielestä, että liikennealueella lumen peittämään kuoppaan vajoamista ei korvattaisi. 

Yhtiö toteaa vastineessaan, että Autopalveluturvasta voidaan korvata vakuutetun ajoneuvon hinauskulut ainoastaan ehtokohdassa 5.1 kerrotuissa tilanteissa. Ehto 5.4 on rajoitusehto, jossa kerrotaan poikkeukset Autopalveluturvan korvauspiirin. Yhtiö katsoo, että asiakas ei ole osoittanut, että hänen autonsa hinauksen syynä olisi ollut jokin ehtokohdassa 5.1 mainittu korvattavuuden edellytyksenä oleva olosuhde. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kaskovakuutusehdot (voimassa 1.4.2019 alkaen)

5 Autopalveluturva
5.1 Korvattavat vahingot

Autopalveluturvan tarkoituksena on korvata vakuutuksen voimassaoloalueella näiden ehtojen mukaisesti aloitetun matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kun keskeytymisen syy on ajoneuvoon tullut vika tai vaurio, lukitun ajoneuvon varkaus, luvaton käyttö tai käyttövarkaus. 

Matkalla tarkoitetaan vakuutuksen kohteena olevalla ajoneuvolla aloitettua matkaan sen lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle mukaan lukien matkan varrella tapahtuvat lyhyet pysähtymiset.

5.5 Korvaussäännökset
5.5.1 Ajoneuvon hinauskustannukset
Autopalveluturvasta korvataan kustannukset ajoneuvon tielle nostamisesta tai ajokelvottoman ajoneuvon hinaamisesta lähimpään korjaamoon.  

Ratkaisusuositus

Vakuutuksesta maksetaan korvauksia vakuutussopimuksen vakuutusehtojen mukaisesti. Nyt kyseessä olevaan tapaukseen sovellettavien Autopalveluturvan vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja korvataan silloin kun matkan keskeytymisen syy on ajoneuvoon tullut vika tai vaurio, lukitun ajoneuvon varkaus, luvaton käyttö tai käyttövarkaus. Autopalveluturvasta korvataan kustannukset ajoneuvon tielle nostamisesta tai ajokelvottoman ajoneuvon hinaamisesta lähimpään korjaamoon. 

Asiakkaan auton vasen etupyörä putosi parkkipaikalla auratun lumen alla piilossa olleeseen monttuun. Auto säilyi ehjänä, mutta se ei päässyt enää liikkeelle ilman hinausauton apua. Tässä tapauksessa matkan keskeytyminen ja tielle nostamisen tarve ei ole johtunut mistään autopalveluvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan korvaukseen oikeuttavasta tekijästä, kuten auton viasta tai vaurioista taikka sen luvattomasta käytöstä. Tämän vuoksi kyseessä ei ole ehtojen mukaan korvattava hinauskulu. FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia