Haku

FINE-033583

Tulosta

Asianumero: FINE-033583 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2021

Henkilövahinko. Kunnan vastuu. Tuottamus. Liukastuminen ulkoportaissa. Regressi. Tuliko vahinko korvata kunnossapitovelvollisen kunnan vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1964) oli 31.10.2019 kello 9.15 työssä, kun hän kaatui betonisissa ulkoportaissa ja loukkaantui. A:n ilmoituksen mukaan porrasaskelmat olivat jäiset, etenkin alin porras. Portaita ei ollut hiekoitettu tai suolattu. A:n henkilövahingosta aiheutuneet kulut ja ansionmenetys korvattiin ensisijaisesti työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Tapaturmavakuutusyhtiö esitti sittemmin kiinteistön kunnossapidosta vastaavalle B:n kunnalle työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n mukaisen takautumisvaatimuksen.

B:n kunta teki asiassa vastuuvahinkoilmoituksen omalle vakuutusyhtiölleen. Vastuuvakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen 26.3.2020. Päätöksessä viitattiin B:n kunnan kiinteistönhoitajan selvitykseen, jonka mukaan kiinteistönhoitaja kiertää joka aamu jokaisen portaikon ja oven edustan ja tarkistaa lumi- ja jäätilanteen. Kyseinen portaikko on paikassa, jonka kiinteistönhoitaja ohittaa päivittäin kello 7.30, 8.50, 10.50 ja 13.30. Portaissa liikkuu paljon ihmisiä kello 6 - 10 välillä. Portaikon vieressä on hiekoituslaatikko, josta kiinteistönhoitaja levittää portaikkoon ja ympäristöön hiekkaa. Kiinteistönhoitaja käyttää myös jäänsulatusainetta. Portaikossa on kaide ja paikka on hyvin valaistu. Tekniselle toimelle ei ollut tullut ilmoitusta vahinkopaikan liukkaudesta ennen vahinkoa tai sen jälkeen. Säätietojen mukaan lämpötila oli vahinkopäivänä ollut plussan puolella koko päivän. Puolen yön ja kolmen välillä oli ollut vähäistä sadetta ja kello 9 ajoittaista sadetta. Vastuuvakuutusyhtiö katsoi, että B:n kunta oli osoittanut huolehtineensa vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta asianmukaisella tavalla. Näin ollen A:n henkilövahinko ei ollut aiheutunut B:n kunnan huolimattomuudesta, eikä vahinko ollut korvattava kunnan vastuuvakuutuksesta.

Tapaturmavakuutusyhtiön uudelleenkäsittelypyynnön johdosta vastuuvakuutusyhtiö pyysi B:n kunnalta lisäselvitystä vahinkopaikan kunnossapitotoimista vahinkopäivänä. Tässä yhteydessä B:n kunnan vakuutusmeklari toimitti vastuuvakuutusyhtiölle kiinteistönhoitajalta puhelimitse saadun tiedon, jonka mukaan vahinkopaikka oli vahinkopäivänä tarkastettu kello 7.30, 8.50, 10.50 ja 13.30, ja jäänsulatusainetta oli levitetty portaikkoon kello 7.30. Muistikuva vahinkopäivän toimista perustuu kiinteistönhoitajan vakiintuneeseen toimintatapaan. Vastuuvakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Tapaturmavakuutusyhtiön ratkaisusuosituspyyntö

Tapaturmavakuutusyhtiö pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Tapaturmavakuutusyhtiö katsoo, ettei B:n kunta ole osoittanut huolehtineensa vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta riittävällä tavalla vahinkopäivänä, ja että A:n henkilövahinko tulee siten korvata kunnan vastuuvakuutuksesta ja tapaturmavakuutusyhtiön takautumisvaatimuksen mukainen korvaus maksaa. Tapaturmavakuutusyhtiö katsoo, ettei B:n kunnan kiinteistönhoitajan useita kuukausia vahingon jälkeen antama selvitys vahinkopäivän huoltotoimista ole riittävä osoitus liukkaudentorjunnan asianmukaisesta hoitamisesta.

Vastuuvakuutusyhtiön vastine

Vastuuvakuutusyhtiö kiistää tapaturmavakuutusyhtiön vaatimuksen ja toistaa aiemman kantansa asiassa. Vastuuvakuutusyhtiö katsoo, ettei se, että liukkaudentorjunnasta ei ole pidetty päiväkirjaa, osoita, että kunnossapito olisi ollut puutteellista. Vastuuvakuutusyhtiö pitää kiinteistönhoitajan selvitystä vahinkopäivän kunnossapitotoimista luotettavana. Vahinkopäivän säätietojen perusteella on selvää, että portaikko on vahinkoajankohtana ollut sulanut tai ainakin sulamassa. Liukkaudentorjunnan laiminlyönnistä ei ole mitään muuta selvitystä kuin A:n oma kertomus. A:n kertomuksen todistusvoimaa heikentää myös se, ettei kukaan ollut kyseisenä päivänä ilmoittanut vahinkopaikan liukkaudesta. Tapahtumalla ei ole ilmoitettu olleen silminnäkijöitä, vaikka se on tapahtunut päivän vilkkaimpaan aikaan. Vastuuvakuutusyhtiö katsoo, ette asiassa ole osoitettu puutteita vahinkopaikan kunnossapidossa, eikä B:n kunta siten ole korvausvastuussa A:n henkilövahingosta.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle B:n kunnalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa.

Selvitykset

1. A:n selvitykset vahingon olosuhteista

Vakuutuslautakunnan käytössä on vakuutustodistus, tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus, sairauskertomustekstejä sekä A:n sähköpostitse tapaturmavakuutusyhtiölle 26.2.2020 antama selvitys.

Vakuutustodistuksen ja tapaturmailmoituksen tietojen mukaan kotihoidossa työskentelevä A oli 31.10.2019 klo 9.15 hakemassa asiakkaan avainta toimistolta. Kun A lähti asiakaskäynnille, hän liukastui toimistolle menevissä portaissa ja kaatui oikealle kyljelleen.

Terveyskeskuksen hoitajan vastaanoton tekstin 31.10.2019 mukaan A on kaatunut aamulla liukkaalla pihalla työpaikan portaikon edessä ja lyönyt oikean säären portaisiin. Päivystävän lääkärin tekstin 31.10.2019 mukaan A on aamulla töissä pihalla portaikon edessä kaatunut ja lyönyt oikean säären portaisiin.

A:n tapaturmavakuutusyhtiölle 26.2.2020 antaman selvityksen mukaan kaatuminen tapahtui betoniportaissa. Porrasaskelmat olivat jäiset, etenkin alin porras. Portaita ei ollut hiekoitettu tai suolattu. Kaatumisen syy oli liukastuminen.

 2. B:n kunnan selvitykset vahinkopaikan kunnossapidosta

Vakuutuslautakunnan käytössä on B:n kunnan kiinteistönhoitajan selvitykset 10.3.2020 ja 23.3.2020 sekä B:n kunnan vakuutusmeklarin sähköposteja vastuuvakuutusyhtiölle.

Kiinteistönhoitajan selvityksen 10.3.2020 mukaan kiinteistönhoitaja ei ole missään vaiheessa saanut tietoa A:n liukastumisesta. Kyseinen portaikko on pääasiassa kotihoitajien, sosiaalitoimiston henkilöstön ja asiakkaiden käytössä. Kotihoitajat käyttävät portaikkoa päivittäin vuorokauden ympäri. Kello 6 - 10 suurin osa kotihoitohenkilöstöstä lähtee ns. kentälle, eikä ilmoituksia portaikon liukkaudesta tai kaatumisista ole tullut. Kiinteistönhoitaja kiertää joka aamu jokaisen portaikon ja oven edustan ja tarkastaa lumi- ja jäätilanteen. Kyseisen portaikon ohi kiinteistönhoitaja kulkee useita kertoja päivässä. Portaikon vieressä on hiekoituslaatikko, josta kiinteistönhoitaja on tarvittaessa levittänyt portaikkoon ja ympäristöön hiekkaa. Portaikossa on myös kaide, josta kulkijoilla on mahdollisuus ottaa tukea. Paikka on hyvin valaistu. Kotihoitajat käyttävät portaikkoa satoja kertoja vuorokaudessa ja heidän riskinsä liukastua taakkojensa kanssa olisi ollut suurin. Tämän vuoksi kiinteistönhoitaja ei usko, että portaikko on ollut liukas, ja kun ilmoitusta liukkaudesta ei ole tehty vahingon sattumisen jälkeen, kiinteistönhoitaja katsoo huolehtineensa liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti. Selvityksen 23.3.2020 mukaan kiinteistönhoitaja tekee tarkastuskierrokset päivittäin 7.30, 8.50, 10.50 ja 13.30.

Vakuutusmeklarin vastuuvakuutusyhtiölle 1.4.2020 lähettämän sähköpostin mukaan portaat on vahinkopäivänä tarkastettu 7.30, 8.50, 10.30 ja 13.30. Sähköpostin 22.7.2020 mukaan vahinkopäivänä oli laitettu portaikkoon jäänsulatusainetta kello 7.30. Kirjallista selvitystä, kuten kunnossapitoraporttia, ei ole saatavilla, vaan tieto on saatu kiinteistönhoitajalta puhelimitse. Sähköpostiviestissä 21.9.2020 vakuutusmeklari on toimittanut vastuuvakuutusyhtiölle kiinteistönhoitajan kuvaaman videon vahinkopaikasta ja liukkaudentorjuntatoimenpiteistä. Videota ei ole toimitettu Vakuutuslautakunnan käyttöön.

3. Selvitykset vahinkoajankohdan sääolosuhteista

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu Ilmatieteen laitoksen säätilatietoja ajalta 30. - 31.10.2019 ja Forecan säätilatietoja vahinkopäivältä. Selvitysten mukaan lämpötila on 30.10.2019 vaihdellut -7 asteen ja 1 asteen välillä. Sää on yötä kohden lauhtunut ja kello 21 jälkeen on ollut vaihdellen vesi- ja lumisadetta. Lämpötila 31.10.2019 on ollut 1 - 3 astetta. Aamuyöstä ja aamulla kello 5 jälkeen on ollut vesisadetta. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata B:n kunnan vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Työtapaturma- ja ammattitautilain (24.4.2015/459) 270.1 §:n mukaan vakuutuslaitoksella, joka on maksanut vahingosta korvausta, on oikeus saada maksamansa korvaus takaisin siltä, joka on korvausvastuussa vahingoittuneelle vahingonkorvauslain tai muun lain nojalla. Takautumiskorvaus voi olla enintään sen suuruinen, mitä korvausvastuussa oleva olisi velvollinen korvaamaan vahingoittuneelle.

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan A on alusta lähtien johdonmukaisesti kertonut, että hänen kaatumisensa 31.10.2019 on johtunut B:n kunnan toimistorakennuksen portaikon liukkaudesta. Tieto ilmenee vahingon jälkeen laadituista vakuutustodistuksesta ja tapaturmailmoituksesta sekä A:ta ensimmäisenä terveyskeskuspäivystyksessä hoitaneen sairaanhoitajan laatimasta sairauskertomustekstistä. Vahinkopäivää edeltäneenä päivänä on säätilatietojen mukaan ollut pakkasta, minkä jälkeen sää on lauhtunut. Sään lauhtuminen aiheuttaa lumen ja jään sulamista ja pinnat muuttuvat tätä myötä liukkaammiksi. Vakuutuslautakunta pitää selvitykset kokonaisuutena huomioiden uskottavana, että A:n tapaturma on johtunut portaikon liukkaudesta.

B:n kunnan selvitys vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta ennen A:n tapaturman sattumista on perustunut kiinteistönhoitajan selostukseen yleisestä työrutiinistaan. Myöhemmin kiinteistönhoitaja on ilmoittanut puhelimitse vakuutusmeklarille tehneensä myös vahinkopäivänä tavanomaiset tarkastuskierrokset kiinteistöllä sekä levittäneensä portaikkoon jäänsulatusainetta kello 7.30. Tämä tieto on ilmoitettu siinä vaiheessa, kun vastuuvakuutusyhtiö on pyytänyt asiassa lisätietoja tapaturmavakuutusyhtiön uudelleenkäsittelypyynnön johdosta. Vakuutuslautakunta arvioi, että tämän kertomuksen uskottavuutta heikentää tiedon esittäminen näin myöhäisessä vaiheessa korvauskäsittelyprosessia. Päiväkirjaa tai muuta selvitystä vahinkopäivän kiinteistönhoitotöistä ei ole käytettävissä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei B:n kunta ole osoittanut, että A:n henkilövahinko olisi johtunut muusta kuin vahinkopaikan liukkaudesta, tai että vahinkopaikalla olisi vahinkopäivänä asianmukaisesti huolehdittu liukkaudentorjuntatoimista. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, että B:n kunnalle on syntynyt korvausvastuu A:n henkilövahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa A:n henkilövahingon B:n kunnan vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Hirviniemi
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia