Haku

FINE-033220

Tulosta

Asianumero: FINE-033220 (2021)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 15.02.2021

Todennäköinen syy-yhteys Influvac-rokotteen antamisen ja asiakkaalla ilmenneiden iho-oireiden ja allergioiden välillä. Tuliko iho-oireet ja allergiat korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 25.10.2019 mukaan A (s. 1933) sai 17.10.2017 influenssarokotteen. Rokotuksen jälkeen A:lla ilmeni iho-oireita ja erilaisia allergioita. Rokotuksen jälkeisenä aamuna vasemmalla puolella nenän alla oli ihohalkeama ja A:lla oli nuhaa. Nenä kesi muutaman päivän jälkeen. Vasen peukalo ja oikea keskisorminivel kipeytyivät. Vasemmalla puolella kaulaa rasvaluomi levisi. A sai rokotusta seuraavana päivänä appelsiinista silmien ärsytysoireita. Samoin erilaisista hedelmistä, tomaatista ja kurkusta tuli silmäoireita. Silmäoireisiin on määrätty Cetirizin-lääkitys. A haki oireiden johdosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja oireiden välillä. Yhtiö totesi, että influenssarokote voi aiheuttaa pistokohtaan ja sen lähelle paikallista turvotusta ja punoitusta. Rokotteesta voi aiheutua myös erilaisia ohimeneviä kipuja ja kuumeilua. A:n saaman Influvac-virusrokotteen ei tiedetä altistavan allergistyyppisiin yleisoireisiin eikä rokote aiheuta myöskään pysyvää eri kehonosiin ilmaantuvaa ihottumaa. Yhtiö katsoi, etteivät A:n ilmoittamat oireet olleet todennäköisesti aiheutuneet Influvac-rokotteesta. Korvausta lääkevahinkovakuutuksesta ei maksettu. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A pyytää korvausta ilmoittamiensa haittavaikutusten kustannuksista sekä posti- ja puhelinkuluista. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa. 

Lääketieteellinen selvitys 

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 17.10.2017 - 21.1.2020. 

Terveysaseman sairaanhoitajan merkinnän 17.10.2017 mukaan A on saanut Influvac-rokotteen. Terveyskeskuslääkärin merkinnän 24.10.2017 mukaan A:lle on määrätty ihon hoitoon Bepanthen-voide. Terveydenhoitajan puhelinkontaktia koskevan tekstin 15.12.2017 mukaan A on ottanut yhteyttä sormien nivelrikkokipujen vuoksi. A on käyttänyt kipuun Disperin-lääkettä ja häntä on suositeltu käyttämään myös Panadol extend -lääkettä sekä lämpöhaudetta ja paikallista kipugeeliä. Terveyskeskuslääkärin merkinnän 22.1.2018 mukaan A:lle on määrätty Cetirizin-Ratiopharm-lääke allergisen ihoreaktion hoitoon. Terveyskeskuslääkärin tekstin 13.3.2018 mukaan A:lta on paikallispuudutuksessa jäädytetty pieni rasvaluomi vasemmalta kaulalta. 

Sairaanhoitajan puhelinkontaktia koskevan merkinnän mukaan A on toivonut vahvempaa Cetiriziniä. A:lla on unettomuuteen käytössä Unisin-tabletit, jotka aiheuttavat silmiin allergiaa. Tämän vuoksi A toivoo vahvempaa allergialääkettä. A:lle on kerrottu, ettei kannata käyttää lääkevalmistetta, joka aiheuttaa allergiaa. A haluaa kuitenkin ehdottomasti jatkaa Unisin-tablettien käyttöä. Melatoniinista ei ole ollut apua. A:lle on varattu aika lääkärin vastaanotolle. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lla Influvac-rokotteen jälkeen ilmenneet allergia- ja iho-oireet korvata Influvacin aiheuttamana lääkevahinkona. 

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.
Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan A on 17.10.2017 saanut Influvac-influenssarokotteen. A on ilmoittanut, että hänelle on rokotteen antamista seuraavana päivänä ilmaantunut ihohalkeama nenän alle ja myöhemmin nenä on hilseillyt. Samoin rokotteen antamista seuraavana päivänä ovat alkaneet silmäoireet, joita ilmaantuu erilaisten hedelmien ja vihannesten syönnin jälkeen. A:lla on ollut sormien kipuja. Lisäksi A:n kaulalla on ollut rasvaluomi, jota on hoidettu jäädyttämällä. 

Vakuutuslautakunta toteaa, etteivät A:n kuvaamat reaktiot sovi influenssarokotteen aiheuttamiksi. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja Norio
sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila 

Tulosta