Haku

FINE-030851

Tulosta

Asianumero: FINE-030851 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.11.2020

Suihkuvesi. Irtaimiston kastuminen. Veden virtaaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen kiinteästä vesijohtoverkosta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen ja vahinkokartoitusraportin mukaan asiakkaan kerrostaloasunnon (rakennusvuosi 1990) yläkerran kylpyhuoneesta valui rakenteiden läpi vettä alapuolella olevaan olohuoneeseen. Vettä tuli olohuoneen tv-tasolle, jossa oli televisio, Xbox 360, lasten LOL-peli, kotiteatteri ja kaksi kaiutinta. Kaikki tv-tasolla olleet tavarat rikkoutuivat. Asiakas haki irtaimistosta korvauksia kotivakuutuksestaan. 

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Peruskotivakuutus ei sisällä rikkoturvaa, joten kyseessä ei ole korvattava vahinko. Vahingon on aiheuttanut suihkuvesi, joka on päässyt putken läpiviennin kautta alakertaan, joten vahinkoa ei yhtiön mukaan voi katsoa äkilliseksi ja ennalta arvaamattomaksi. Pesuhuoneet tulisi rakentaa tiiviiksi, jotta suihkuvedet eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Kokonaisvaatimus irtaimistosta on 2.000 euroa sisältäen tv-tason, tv:n, maton, LOL-lelun, Xbox, kotiteatterin ja digiboksin. Toisen kerroksen suihkusta tuli vettä olohuoneeseen asiakkaan vuokra-asunnossa. Syy ei ole asiakkaan, koska kyseessä on vuokra-asunto. Asiakkaan mielestä kyse on putkivuodosta.

Vakuutusyhtiö pitää asiakkaan valitusta perusteettomana. Asiakas on vakuuttanut koti-irtaimistonsa peruskotivakuutuksella. Peruskotivakuutuksen korvattavat vakuutustapahtumat rajoituksineen on mainittu vakuutusehtojen kohdassa F22.1. Vakuutus ei sisällä rikkoutumisvakuutusta. 

Vahinkokartoitusraportin mukaan vettä on valunut yläkerran kylpyhuoneen patteriputkien läpiviennistä, jonka on havaittu vuotavan vettä suihkun käytön yhteydessä, kun vettä on suihkutettu seinälle patteriputkiin päin. Vuotovahinko on ollut seurausta suihkuvesien pääsystä rakenteisiin ja rakenteiden läpi yläkerrasta alakerran olohuoneeseen. 

Vedestä irtaimistolle aiheutuneiden vaurioiden ei ole osoitettu johtuvan vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä vakuutustapahtumasta, jolta edellytetään, että vesi on virrannut ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan vakuutusehdoissa mainitusta putkistosta tai laitteesta. 

Vakuutusyhtiö katsoo, että tässä tapauksessa kylpyhuoneen patteriputkien juurien tiivistys ei ole pitänyt, jolloin vesi on päässyt valumaan rakenteiden läpi asukkaan olohuoneeseen ja kastellut irtaimistoa. Kyse on puutteellisesta vesieristeestä. Irtaimistolle aiheutunut vuotovahinko ei ole seurausta mistään äkillisestä, ennalta arvaamattomasta ja suoraan tapahtuneesta, vakuutusehtojen edellyttämästä putkisto- tai laitevuodosta.

Sopimusehdot 

Kotivakuutusehdot (voimassa 1.5.2019 lähtien)

F22.1 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset

F22.1.9 Vuotovahingot ja LVISA-laitteiden rikkoutuminen

F22.1.9.1.1 Nesteen, höyryn tai kaasun virtaaminen kiinteästä johtoverkosta tai laitteista

F22.1.9.1.1
Vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja suoraan
- rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta
- rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta
- rakennuksen omista yhteisissä tiloissa olevista kiinteistä käyttölaitteista
- hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä kotitalouskäytössä olevasta pesukoneesta
- akvaariosta
- jääkaappi- tai pakastinlaitteesta virtakatkoksen tai laitteessa ilmenneen vian vuoksi. 

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. 

Asiakas vaatii korvauksia kastuneesta ja vaurioituneesta irtaimistostaan. Asiakkaan vakuutus on laajuudeltaan peruskotivakuutus, joka ei sisällä erillistä rikkoutumisturvaa, vaan turvan ehdoissa lähemmin määriteltyjen vuotovahinkojen varalta. 

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen omasta kiinteästä vesijohtoverkosta.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan suihkuvettä on suihkun käytön yhteydessä valunut yläkerran kylpyhuoneesta avoimeksi jääneen läpiviennin kautta välipohjarakenteen läpi ja verhokotelon kautta olohuoneen tv-tasolle. Esillä olevassa tapauksessa vesijohtoverkkoon kytketty suihkulaite on toiminut sinänsä normaalisti, eikä vettä ole vuotanut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan tästä laitteesta. Vesijohtojen rikkoutumisia ei ole havaittu. Suihkuvettä on suihkun käytön yhteydessä päässyt valumaan patteriputken puutteellisesti tiivistetyn läpiviennin kautta asunnon välipohjarakenteisiin ja edelleen alakerran olohuoneen katon ja verhokotelon kautta tv-tason päälle. FINE katsoo, että irtaimistovahinkojen ei tässä tapauksessa ole osoitettu aiheutuneen ehtokohdassa F22.1.9.1.1 tarkoitetulla tavalla äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen kiinteästä vesijohtoverkosta valuneesta vedestä. Tämän perusteella FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Turunen

Tulosta