Haku

FINE-030167

Tulosta

Asianumero: FINE-030167 (2020)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 07.07.2020

Vakuutusehtojen tulkinta. Äkillinen aseellinen selkkaus. Terrorismi.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli varannut matkan Hongkongiin 31.5.2019. Matkan oli tarkoitus alkaa 18.11.2019, mutta asiakas perui matkan Hongkongin mellakoiden vuoksi 17.11.2019. Asiakas on kertonut vahinkoilmoituksessa, että lentokenttä oli suljettuna ja polttopuita oli heitelty ihmisten päälle sekä metroihin.

Asiakas on hakenut korvausta matkan peruuntumisesta matkavakuutuksestaan, josta korvataan matkan peruuntumisen kustannuksia silloin, kun matkakohteessa on mm. äkillinen aseellinen selkkaus tai terrorismia.

Vakuutusyhtiö on katsonut 20.11.2019 ja 19.12.2019 päivätyissä korvauspäätöksissään, ettei matkan peruuntuminen ole johtunut vakuutusehdoissa mainitusta seikasta.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut korvausta matkan peruuntumisesta 1477,38 euroa. Asiakas on todennut valituksessaan, että kriisivakuutusta koskevassa mainonnassa oli käytetty esimerkkinä korvattavasta vakuutustapahtumasta tilannetta, jossa matkakohdetta oli uhattu terroriteolla, mutta kyseinen uhka ei kuitenkaan toteutunut. Sekä Hongkongin poliisi että Kiinan hallitus ovat tulkinneet mellakat terroriteoiksi. Kyseessä on myös ehtojen tarkoittama aseellinen selkkaus, ottaen huomioon, että poliisi oli ampunut mielenosoittajia kovapanoksilla, mielenosoittajat olivat heittäneet tiiltä ja polttopulloja poliiseja kohti, ja mellakoissa oli kuollut useita ihmisiä.

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, ettei mielenosoituksissa ole kyse vakuutusehtojen mukaisesta vakuutustapahtumasta. Hongkongin mellakoita ei voida rinnastaa ehdoissa tarkoitettuun äkilliseen aseelliseen selkkaukseen tai terrorismiin. Mellakat ja mielenosoitukset olivat jatkuneet Hongkongissa jo viisi kuukautta ennen matkan perumista. Vakuutusyhtiö katsoo, että sen korvauspäätös on ehtojen mukainen, eikä sitä ole syytä muuttaa.

Asiakas on lausunut lisäkirjelmässään seuranneensa tilannetta paikalliselta internetsivustolta päivittäin matkan lähestyessä, ja katsoo, että olisi ollut järjetöntä lähteä kohteeseen, jossa on aseellisia selkkauksia, ja jossa julkiset liikennevälineet ovat jatkuvasti pysähdyksissä.

Vakuutusyhtiö on todennut lisävastineessaan, että vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntumisen osalta korvauksen maksaminen edellyttää, että matkan alkuun on alle 14 vuorokautta, kun tässä ehtokohdassa mainittu korvaukseen oikeuttava tapahtuma sattuu/alkaa. Nyt vakuutettu itsekin kertoo seuranneensa päivittäin Hongkongin tilannetta sivustolta ja lähdön lähestyessä todennut, ettei kyseiseen matkakohteeseen kannata lähteä. Mitään yksittäistä äkillistä tapahtumaa ei ole esitetty tapahtuneen, vaan mielenosoitukset ovat jatkuneet kesäkuusta 2019 saakka. Vakuutusyhtiö katsoo lisäksi, etteivät mielenosoitukset ole vakuutuksen perusteella korvattava syy matkan peruuntumiselle.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Nyt kyseessä olevaan vakuutukseen sovellettavien, 1.1.2019 voimaan tulleiden ehtojen kohdan 3.1.7 (Kriisiturva) mukaan kriisiturvasta korvataan matkan peruuntumisen, keskeytymisen ja psykoterapian kuluja tässä ehtokohdassa kerrotuin edellytyksin.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan vakuutuksesta silloin, kun peruuntumisen tai keskeytymisen syynä on matkakohteessa tapahtuva luonnonkatastrofi, epidemia, äkillinen aseellinen selkkaus tai terrorismi.

Matkan peruuntumisen osalta korvauksen maksaminen edellyttää, että matkan alkuun on alle 14 vrk, kun tässä ehtokohdassa mainittu korvaukseen oikeuttava tapahtuma sattuu/alkaa. Lisäksi edellytetään, että matkan tulee olla varattu ja maksettu ennen kyseisen tapahtuman sattumista/alkamista. Korvaukseen sovelletaan ehtokohdan 3.1.2 (matkan peruuntuminen) säännöksiä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko Hongkongin mielenosoituksissa kyse vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä aseellisesta selkkauksesta tai terrorismista.

FINE toteaa, että Ulkoministeriön matkustustiedotteen mukaan Hongkongiin saapuvia ja siellä olevia matkaajia pyydetään huomioimaan useat, alueella säännöllisesti esiintyvät mielenosoitukset, jotka ovat jatkuneet kesäkuusta 2019 saakka. Mielenosoitusten yhteydessä on väkivaltaisia yhteydenottoja mm. poliisin ja mielenosoittajien välillä. Matkustajia on kehotettu noudattamaan erityistä varovaisuutta, ja välttämään alueita, joilla mielenosoituksia järjestetään. Matkustajia on kehotettu myös seuraamaan paikallista mediaa ja paikallisviranomaisten tiedotteita. Mielenosoitukset voivat levitä nopeasti ennakkoon ilmoitetuilta alueilta, ja aiheuttavat merkittäviä häiriöitä liikenteeseen. Matkustustiedotteessa on kuitenkin todettu, että Hongkong on yleisesti ottaen turvallinen matkakohde. FINE katsoo, ettei kuukausia jatkuneissa mielenosoituksissa ollut kyse vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä aseellisesta selkkauksesta eikä terrorismista. Koska kyseessä ei ole ollut vakuutusehtojen tarkoittama vakuutustapahtuma, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta matkan peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia