Haku

FINE-029245

Tulosta

Asianumero: FINE-029245 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 31.08.2021

Ajoneuvon törmäysvahinko. Omavastuuosuus. Oliko ajoneuvolle aiheutunut yksi vai kaksi vahinkotapahtumaa?

Tapahtumatiedot

S Oy:n vahinkoilmoituksen mukaan yrityksen kaskovakuutuksella vakuutettu henkilöauto oli osunut parkkihallin seinään 28.8.2019. Auton puskuriin ja sivupeiliin oli tullut naarmuja. Vakuutusyhtiö katsoi vahinkotarkastuksen perusteella, etteivät etupuskurin vauriot täsmänneet sivupeilin vaurioihin, joten vauriot eivät olleet voineet syntyä samassa vahinkotapahtumassa. S Oy:n myöhemmän kertomuksen mukaan auton vauriot kuuluivat samaan tapahtumaketjuun. Peili oli hipaissut seinää parkkihallissa oikealle kääntyessä. Kun kuljettaja oli sen jälkeen jatkanut matkaa ja yrittänyt peruuttaa autoa ruutuun, se oli suoristaessa osunut vastakkaiseen seinään, jolloin etupuskuri oli vahingoittunut.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään 21.4.2020, että kyse oli kahdesta eri törmäysvahingosta. Vahinkokuvauksesta ilmeni kaksi erillistä törmäyshetkeä. Vakuutusyhtiö ei pitänyt mahdollisena, että ajoneuvon kaikki vauriot olisivat tulleet yhdessä tilanteessa samalla kertaa. Vaikka vahinkopaikka oli sama, kyseessä oli useampi erillinen osuma.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

S Oy katsoo, että kyseessä on yhdestä ja samasta tapahtumaketjusta johtuva vahinko. Auton kuljettaja oli ajamassa autoa pysäköintihalliin ja kaarsi pysäköintipaikkaansa kohti liian aikaisin, jolloin auton oikea sivupeili otti kiinni seinään. Yrittäessään käännellä autoaan parkkiruutuun niin, ettei siihen tulisi enempää vaurioita, myös etupuskuri osui hallin seinään. Kysymyksessä on näin ollen yksi ja sama yhtenäinen tapahtumaketju, jonka yhteydessä ajoneuvo vaurioitui kahdesta eri kohdasta. Vahingot syntyivät myös ajallisesti välittömästi peräkkäin. Jotta kyseessä olisi kaksi eri tapahtumaa, olisi niiden välillä oltava selkeästi havaittava vahingoton ajo-osuus. S Oy vaatii, että vakuutusyhtiö palauttaa liikaa perityn toisen omavastuun.

Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on kaksi erillistä vahinkotapahtumaa. Vakuutusyhtiö toteaa, että auton vauriot eivät vastaa yhdessä vahinkotapahtumassa tyypillisesti tulevia vaurioita. Vakuutusyhtiölle oli ensin ilmoitettu, että kuljettaja oli jatkanut ajoa sen jälkeen, kun peili oli osunut seinään. Etupuskuri oli vaurioitunut erillisessä tilanteessa peruutettaessa ajoneuvoa parkkiruutuun. Tapahtumien välillä on ollut eri vaiheita, eivätkä ne ole ajallisesti lähellä toisiaan. Peilin seinään osumisen jälkeen tilanne oli normalisoitunut ja palautunut kuljettajan hallintaan, jolloin kuljettajalla oli ollut mahdollisuus välttää uusi vahinko. Myös vauriot kahdessa kohdassa eri puolilla ajoneuvoa tukevat sitä, että kyseessä on kaksi erillistä vahinkotapahtumaa.

Sopimusehdot

Kaskovakuutuksen 1.1.2019 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteelle
1. tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä
3. kuorma-auton äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta kaatumisesta kuormaa lastattaessa tai purettaessa. […]

Vakuutusehtojen korvaussäännösten kohdan 5.5.6 mukaan vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vahinkotyypin mukaan määräytyvä omavastuuosuus, joka on merkitty vakuutuskirjaan.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko ajoneuvolle 28.8.2019 aiheutuneiden vaurioiden katsottava syntyneen kahdessa eri vahinkotapahtumassa. Vakuutusyhtiö on katsonut vaurioiden laadun ja tapahtumaketjusta kerrotun perusteella, että kyseessä on kaksi erillistä kolarointivahinkoa. S Oy katsoo, että vauriot ovat yhtenäisen tapahtumaketjun aiheuttamia ja ne on siten katsottava yhdeksi vahinkotapahtumaksi. S Oy on vaatinut palauttamaan toisen vakuutusyhtiön perimistä omavastuuosuuksista.

FINElle toimitettujen asiakirjojen mukaan S Oy on lähettänyt vakuutusyhtiöön sähköpostitse selvityksen, jonka mukaan autoa kuljettanut henkilö oli kertonut, että auton peili oli parkkihallissa oikealle kääntyessä hipaissut seinää. Sen jälkeen hän oli jatkanut matkaa, ja kun hän oli yrittänyt peruuttaa autoa ruutuun, se oli suoristaessa osunut vastakkaiseen seinään.

FINE toteaa, että esitetyn selvityksen mukaan auton kuljettaja oli jatkanut ajoa sen jälkeen, kun sivupeili oli osunut seinään, ja auton etupuskuri on vaurioitunut ruutuun peruuttaessa. Vahingon sattumistavasta annetun selvityksen perusteella auto on ollut törmäysten välillä kuljettajan hallinnassa. Auton etuosaan kohdistunut törmäysvahinko ei siten ole ollut seurausta sitä edeltäneestä peilin osumisesta seinään, vaan auto on vaurioitunut kahdessa erillisessä törmäyksessä. FINE katsoo, että törmäysten välillä ei ole osoitettu olleen sellaista yhteyttä, jonka perusteella ne olisi katsottava yhdeksi vakuutustapahtumaksi.

FINE katsoo, että ajoneuvon vauriot ovat aiheutuneet kahdesta eri vakuutustapahtumasta. Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa palauttamaan toista omavastuuosuutta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia