Haku

FINE-026610

Tulosta

Asianumero: FINE-026610 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.05.2020

Kosteusvahinko. Maakosteus. Salaojajärjestelmän tukkeutuminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas havaitsi omakotitalon (rv. 2010) kellarin lattialla kosteutta marraskuussa 2019. Kartoitusraportin mukaan salaojan purkuputki on ollut tukossa. Tukoksen oli aiheuttanut salaojan sisälle kasvanut jasmiinin juurakko. Kun kerääjäkaivossa vesi on noussut, on rakennuksen kellarin rakenteista tihkunut vedet sisään. Asiakas on hakenut korvauksia kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on maakosteuden aiheuttama vahinko, mikä ei ehtojen mukaan ole korvattava vahinko.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että yhtiö korvaa kuivauksen ja salaojajärjestelmän puhdistuksen sekä kellarin korjaustyöt. Asiakas havaitsi marraskuussa 2019 kellarin lattialla kosteutta. Asiaa selvitettiin vakuutusyhtiön kumppanin toimesta. Kosteuden lähteeksi ilmeni salaojajärjestelmän tukkeutumisesta johtunut kosteuden äkillinen kertyminen kellarin ympärille. Salaojajärjestelmä on kuvattu ja tarkastettu vuonna 2017 ammattilaisen toimesta. Asiakkaan mielestä vahinkotarkastaja on tulkinnut virheellisesti salaojajärjestelmän toimintaa eikä ole kiinnittänyt huomiota tukkeutuneeseen poistoputkeen. Tukoksen salaojaan oli aiheuttanut salaojan sisälle kasvanut jasmiinin juurakko. Tukkeuma poistettiin ja kuivaustoimet aloitettiin välittömästi. Kellarin pinnat purettiin harkolle kokonaan täydellisen kuivumisen varmistamiseksi.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että salaojajärjestelmän tehtävänä on johtaa rakennuksen ympäriltä maakosteus pois, jotta kosteus ei pääse vahingoittamaan rakennuksen rakenteita. Kun salaojajärjestelmä tukkeutuu, vesi voi tämän seurauksena päästä tihkumaan rakennuksen rakenteisiin ja aiheuttaa niihin kosteusvaurioita. Vahingon korvattavuuden kannalta ei ole merkitystä vahingon ilmenemisen äkillisyys vaan se, millaisen mekanismin seurauksena vahinko tapahtuu.

Kosteuskartoitusraportin mukaan kosteusvahinko on johtunut kasvin juurien kasvamisesta salaojan purkuputken sisään, mikä on aiheuttanut putken tukkeutumisen ja veden nousemisen kerääjäkaivossa. Juurikasvu on edennyt vähitellen ja lopulta putki on ollut juurien valtaama, ettei se ole enää vetänyt riittävästi vettä. Veden taso kerääjäkaivossa on tämän seurauksena noussut aiheuttaen lopulta kellaritilojen kosteusvahingon. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kotivakuutusehdot (voimassa 1.4.2019 alkaen)

5.1 Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

6 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
Vakuutuksesta ei korvata

6.1 vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, hajusta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

6.2 vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, painumisesta, maan liikkumisesta tai maakosteudesta

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Mikäli vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen puolestaan osoittaa, että vahinko on johtunut rajoitusehdon mukaisesta seikasta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa 25.11.2019 päivätyn kosteuskartoitusraportin mukaan kosteusvahinko on johtunut kasvin juurien kasvamisesta salaojan purkuputken sisään, mikä on aiheuttanut putken tukkeutumisen ja veden nousemisen kerääjäkaivossa. FINE toteaa, että asiassa esitettyjen asiakirjojen perusteella vahinkoon ei liity mitään äkillistä rikkoutumisen kaltaista tapahtumaa, joten nyt kyseessä oleva vahinko ei ole ehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa salaojan purkuputken tukkeutumisesta johtuen maaperässä oleva kosteus on tunkeutunut talon seinän läpi sisäpuolelle kellarin lattialle. FINE toteaa, että maakosteudesta aiheutuneet vahingot on rajoitusehdon perusteella rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämä tulkinta vastaa Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä, mikä ilmenee oheisesta Vakuutuslautakunnan ratkaisusta VKL 693/13.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 
 

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia