Haku

FINE-026291

Tulosta

Asianumero: FINE-026291 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 19.05.2020

Johtuiko terassin katoksen romahtaminen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta?

Tapahtumatiedot

Vakuutetun vuonna 2016 rakennettu terassin katos oli romahtanut maaliskuussa 2017 aiheuttaen huomattavaa vahinkoa terassille. Vakuutettu on hakenut korvausta vahingosta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteiset korvauspäätökset 31.8.2017 ja 4.9.2019. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava, koska terassin katoksen romahtaminen on johtunut siitä, että kattovasa on pettänyt oksan kohdalta, ja katoksen päällä ollut lumikuorma on edesauttanut vahingon syntyä. Vakuutusyhtiön mukaan kyseisen kattovasan ollessa muita heikompi, kattovasan pettäminen lumen painosta ei ole äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Vakuutusyhtiön mukaan korvauspiirin ulkopuolelle on lisäksi rajattu lumen painosta ja sen liikkumisesta aiheutuneet vahingot.

Asia on lisäksi ollut vakuutetun muutoksenhaun johdosta käsiteltävänä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä, jonka kielteisessä ratkaisussa 25.11.2019 on todettu lisäksi, ettei vakuutuksesta korvata esineelle itselleen aiheutuvaa vahinkoa, joka aiheutuu aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Vakuutettu vaatii edelleen vahingon korvaamista kotivakuutuksesta. Vakuutetun mukaan terassin katos on rakennettu rakennusmääräysten mukaisesti, ja lujuuslaskelmat huomioon ottaen. Vakuutetun mukaan syy terassin romahtamiselle oli yhden kattovasan pettäminen oksan kohdalta. Vakuutettu kertoo myös, että puolet terassin katteesta säästyi tuholta, vaikka kyseiseen, säästyneeseen osaan kerääntyi enemmän lunta kuin romahtaneeseen osaan. Vakuutetun mielestä vahinko ei ole aiheutunut rakenteiden kulumisesta, eikä jään tai lumen painosta. Vakuutettu kertoo valituksessaan myös, että vahingon jälkeen terassin katoksen korjaus on suoritettu kaksinkertaistaen kantavien rakenteiden määrän.

Vakuutusyhtiö on toistanut kielteisen kantansa vahingon korvattavuuteen.

Sopimusehdot

Sovellettavaksi tulevien kotivakuutusehtojen, voimassa 1.1.2016 alkaen, kohdan 1 (korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. […]

Vakuutuksen ehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, hajusta, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. […]

Vakuutuksen ehtojen kohdan 2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut jään tai lumen painosta tai niiden liikkumisesta.[…]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko terassin katoksen romahtaminen johtunut sellaisesta syystä, joka on vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava.

Sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutuksen ehtojen kohdan 2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut jään tai lumen painosta tai niiden liikkumisesta.

Vakuutetun vahinkoilmoituksen mukaan vahinkoa arvioinut rakennusmestari oli todennut, että vaikka katolla ollut lumikuorma on edesauttanut romahtamista, on vahingon syy yksinomaan yhden kattovasan (128x48) pettäminen oksan kohdalta, joita oli päällekkäin kaksi.  

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa terassikatoksen romahtamisen syyksi on kerrottu kattovasassa oleva oksankohdista johtuva viallinen ja heikko kohta. FINE katsoo, että kyseisenlainen kattovasan rakenteellisesta heikkoudesta johtuva katoksen romahtaminen ei ole vakuutusehtojen kohdan 1 edellyttämällä tavalla äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma.

FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen ja tapahtumatietojen mukaan oksakohdan heikkouden lisäksi terassikatoksella ollut lumikuorma oli vaikuttamassa vahingon syntymiseen siten, että nimenomaan lumen paino sai rakenteellisesti heikon kohdan pettämään. Myös lumen painosta tai liikkumisesta aiheutunut vahinko jää sovellettavana olevien vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Edellä mainittujen syiden johdosta FINEllä ei ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia