Haku

FINE-026097

Tulosta

Asianumero: FINE-026097 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 08.07.2020

Kattovuoto. Oliko vahinko aiheutunut vesikatteen rikkoutumisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä?

Tapahtumatiedot

Taloyhtiön ylimmän kerroksen asuntoon oli tullut vettä katosta kahdesta kohdasta. Vahinkoa kartoitettiin 4.10.2019, jolloin kattovuoto oli jo korjattu. Taloyhtiön lisäselvityksen mukaan todennäköisin vuotokohta oli kattopellin repeämä hissin konehuoneen vastaisessa saumassa / rivipellissä. Taloyhtiön hallituksen edustajan mukaan kyseessä on pulpettikatto, johon tuuli ottaa kovasti kiinni. Syksyn aikana oli ollut kovia tuulia ja vesisateita. Hallituksen edustajan mukaan vuoto oli ennalta arvaamaton, sillä taloyhtiö pitää katot hyvässä kunnossa.

Vakuutusyhtiö antoi kiinteistövakuutuksesta 31.10.2019 kielteisen päätöksen. Vakuutusyhtiö katsoi, että katon yleiskunto ja vahinkokohta huomioiden todennäköisin syy vahingolle oli saumakohdan repeäminen ajan myötä. Vakuutusyhtiö totesi, että vahinko ei ole seurausta mistään äkillisestä ulkoisesta vahinkotapahtumasta joka olisi rikkonut katon pintaa.

Taloyhtiö toimitti vuotaneen sauman tiivistäneen yrityksen lausunnon vakuutusyhtiöön ja pyysi asian uudelleenkäsittelyä. Lausunnon mukaan vuoto on voinut aiheutua jo asennusvaiheessa tai myöhemmin ulkoisesta tekijästä kuten lämpötilamuutoksista tai katolla kävelemisestä. Vakuutusyhtiö ei muuttanut päätöstään.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö pyytää FINEä ottamaan kantaa siihen, onko vakuutusyhtiön päätös vakuutusehtojen mukainen vai tulisiko vahinko korvata kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö toteaa, että tapauksessa ei ole esitetty katon rikkoutuneen myrskyn takia. Vahinkoa ei voida korvata vuotovahinkona, koska kattovuodon syynä ei ole selvitysten mukaan ollut mikään vakuutusehtojen vuotovahinkoja koskevassa kohdassa mainittu tapahtuma. Äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä aiheutuneesta vesikaton rikkoutumisesta ei ole näyttöä, joten osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevia pinnoitteita yms. ei voida korvata kiinteistövakuutuksesta.

Sopimusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.11.2016 alkaen) kohdan 6.6 (Vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut nesteen, kaasun tai höyryn vuotamisesta äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan
- rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta tai toimimattomasta, kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta […]

Lisäksi vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä rikkoutuneen vesikatteen vuotamisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko niille vakuutuksenottajana olevan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön omistamille, asuinhuoneistossa oleville kalusteille, varusteille ja pinnoitteille, joiden kunnossapitovastuu on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan asuinhuoneiston osakkeenomistajalla.

Vakuutusehtojen kohdan 6.6.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata
[…]
- vahinkoa, joka on aiheutunut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä […]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys vesikatteen vuodon korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan kattovuodon korvattavuuden edellytyksenä on, että vesikate on rikkoutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko.

FINE toteaa, että katolta otetusta valokuvasta ei ole nähtävissä merkkejä siitä, että kattoa olisi vaurioittanut jokin ulkoinen syy, kuten myrsky, katolla kävely tai muu osuma. Vuotaneen sauman tiivistäneen yrityksen lausunnossa on todettu, että on monia syitä, joista vuoto voi johtua. Tällaisia syitä ovat voineet olla esimerkiksi lämpötilamuutokset tai asennuksen yhteydessä kattopeltiin muodostuneet jännitykset taikka murtumat. Lausunnon mukaan vahingon ilmeneminen vasta näin pitkän ajan kuluttua on voinut johtua siitä, että vaurio tai murtuma on ajan myötä tullut maalipinnan kulumisen johdosta myötä esiin. Lausunnossa on pidetty mahdollisena myös, että esimerkiksi katolla kävely on aiheuttanut pellin murtumisen tai vuodon. Mitään lausunnossa kuvatuista kattovuodon mahdollisista syistä ei kuitenkaan ole pidetty muita syitä todennäköisempänä.

FINE katsoo, että tapauksessa ei ole osoitettu katon rikkoutumisen ja siitä aiheutuneen vuodon aiheutuneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä. Näistä syistä FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia