Haku

FINE-025668

Tulosta

Asianumero: FINE-025668 (2020)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 11.06.2020

Todennäköinen syy-yhteys Arcoxia- ja Etoricoxib -lääkkeiden käytön ja asiakkaalla todetun näköhermon sairauden välillä. Tuliko näköhermon sairaus korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 22.8.2019 mukaan A:lla (s. 1951) on ollut useiden vuosien ajan käytössä Arcoxia-lääkitys oikean jalan kiputilan hoitoon. Heinäkuussa 2017 Arcoxian tilalle määrättiin Etoricoxib krka. Resepti oli molemmille lääkkeille ja välillä tehtiin myös lääkevaihtoa. A aloitti lääkkeen käytön syyskuussa 2017 ja käytti sitä 29.3.2019 saakka. A:lla oli samanaikaisesti käytössä myös muita lääkkeitä. Maaliskuussa 2018 A havaitsi eräänä aamuna, että hänen vasemman silmänsä näkö oli hämärtynyt. Kun tilanne ei joidenkin viikkojen kuluessa palautunut, A hakeutui silmälääkärin tutkimuksiin ja hänellä todettiin iskeeminen optikusneuropatia (NAION). Silmälääkäri epäili, että vahinko on etorikoksibin aiheuttama ja lääkitys lopetettiin. A haki näköhermovauriosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireiden korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö totesi, että Arcoxian ja Etoricoxibin vaikuttavan aineen eli etorikoksibin tiedetään voivan aiheuttaa silmän sidekalvon ärsyyntymistä. A:lla todettu NAION on näköhermon sairaus, jonka taustalla on verenkiertohäiriöstä johtuva hapenpuute. Tällaisia vaurioita etorikoksibi ei aiheuta. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei syy-yhteys lääkkeen käytön ja A:lla todetun näköhermon sairauden välillä ollut niin todennäköinen, että kyseessä olisi lääkevahinkovakuutuksen ehdoissa tarkoitettu korvattava lääkevahinko. Näin ollen A:n korvausvaatimus hylättiin. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. Arcoxia-lääkityksen melko harvinaisena haittavaikutuksena tunnetaan näön hämärtyminen, silmien ärsytys ja punoitus. Näin ei voida poissulkea sitä, että lääkityksellä on vaikutusta silmien toimintaan. A katsoo, että hänen kohdallaan on todennäköisesti kyse lääkeaineen aiheuttamasta erittäin harvinaisesta seurauksesta. Tällä perusteella näön heikkeneminen tulee korvata lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan päätöksessään esitetyn kannan.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 23.6.2004 - 30.8.2019.

Selvitysten mukaan A:lla on todettu II tyypin diabetes, verenpainetauti, kohonneet veren kolesteroliarvot ja eturauhasen liikakasvu. Polvinivelrikkoon liittyvän kivun hoidossa A:lla on ollut ainakin vuodesta 2009 alkaen käytössä etorikoksibilääkitys (Arcoxia).

Silmäpoliklinikan tekstin 9.4.2018 mukaan A on tullut kiireellisellä lähetteellä tutkittavaksi vasemman silmän näköhermonystyn (papillan) turvotuksen vuoksi. Noin viittä viikkoa aiemmin A on huomannut herätessään, että ei näe vasemmalla silmällä kovin hyvin. A:n jatkotutkimuksiin lähettäneen lääkärin tutkimuksissa 27.3.2018 näöntarkkuudet ovat olleet 1.0 OS/0.7 OS ja näkökenttä on ollut kaventunut vasemmalla alhaalla. Näköhermonysty on ollut vasemmalla turpea. Näön menetykseen ei ole liittynyt pää- tai silmäkipua. Silmäpoliklinikalla tehdyssä tutkimuksessa A:lla on todettu anterioriseen iskeemiseen optikusneuropatiaan (NAION) sopivat löydökset.

Seuranta on jatkunut silmäpoliklinikalla kontrollikäyntiin 1.11.2018 saakka. Kyseistä kontrollikäyntiä koskevan tekstin mukaan A:n näöntarkkuus on alkutilanteeseen verrattuna korjaantunut ja A:n näkö täyttää henkilöauton ajokorttivaatimukset. Näköhermonystyyn jää kuitenkin kovertuma ja kalpeutta ja myös näkökenttäpuutosta tulee jäämään. Kontrollikäyntejä silmäpoliklinikalle ei ole sovittu, mutta A:lle on suositeltu silmälääkärin tarkastuksia tarvittaessa tai kahden vuoden välein.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla todettu iskeeminen optikusneuropatia eli NAION korvata etorikoksibilääkityksen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (...)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan A:lla on ollut ainakin vuodesta 2009 alkaen käytössä etorikoksibilääkitys (Arcoxia) oikean alaraajan kiputilan hoitoon. Maaliskuussa 2018 A on eräänä aamuna herätessään havainnut, että hänen vasemman silmänsä näkö on heikentynyt. A:lla on diagnosoitu NAION eli anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia.

Arcoxia sisältää vaikuttavana aineena etorikoksibia. Arcoxia on yksi selektiivisten COX-2 (syklo-oksigenaasi-2-entsyymin) -estäjien ryhmään kuuluvista lääkkeistä. Nämä kuuluvat tulehduskipulääkkeiden ryhmään. NAION on näköhermon sairaus, jonka taustalla on verenkiertohäiriöstä johtuva paikallinen hapenpuute.

Vakuutuslautakunta toteaa, että etorikoksibin ei tiedetä aiheuttavan NAION:ia. NAION:in tunnettuja riskitekijöitä ovat muun muassa tyypin II diabetes, verenpainetauti ja korkea kolesteroli, joita A sairastaa. Vakuutuslautakunta pitää NAION:in todennäköisenä syynä A:n perussairauksia. A:n käyttämä etorikoksibi tai muu lääkitys eivät ole todennäköisessä syy-yhteydessä todettuun NAION:iin, joten kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava lääkevahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia