Haku

FINE-024629

Tulosta

Asianumero: FINE-024629 (2020)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.02.2020

Todennäköinen syy-yhteys Tavanic-lääkkeen käytön ja asiakkaalla ilmenneen olkapääkivun välillä. Tuliko olkapääoireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 7.8.2019 mukaan A:lle (s. 1954) määrättiin 13.12.2018 Tavanic- ja Dalacin-lääkitykset tekonivelinfektion hoitoon. Alkuvuodesta 2019 alkaen A:n oikean olkapään seutu kipeytyi. Kipu tuntui olkavarressa sisäsivulla hauislihaksen tienoolla sekä rasituksessa välillä kyynärtaipeessa hauislihaksen etäisen pään jänteen alueella. Olkapäässä tuntui kipua kiertoliikkeissä ja loitonnuksessa. A haki olkapääkivusta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Syy-yhteyttä ei voida pitää todennäköisenä pelkästään sillä perusteella, että oireet ovat alkaneet lääkkeen käytön aikana tai käytön jälkeen. Yhtiö totesi, että Tavanic, kuten kaikki fluorokinolonit, voi aiheuttaa jänneärsyyntymistä. A:n kohdalla jänneongelma tuli yhtiön käytössä olleen lääketieteellisen selvityksen mukaan esiin vasta 12.6.2019, kun Tavanic oli ollut käytössä 13.12.2018 - 18.2.2019. Olkavarren ultraäänitutkimus oli ollut normaali. Vakuutusyhtiö katsoi, etteivät A:n oikean yläraajan vaivat olleet todennäköisesti aiheutuneet Tavanicin käytöstä. Kyse oli todennäköisesti pitkäaikaisen kyynärsauvan käytön aiheuttamasta kyynärseudun ärsyyntymisestä. Tällä perusteella A:n korvaushakemus hylättiin.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A toteaa käyttäneensä Tavanic-lääkettä 13.12.2018 - 18.2.2019 lonkan tekonivelinfektion hoitoon. Käsivarsi kipeytyi jo sairaalassa, mutta A luuli tuolloin sen johtuvan rasituksesta, koska liikkuminen oli käsien varassa jalan varauskiellon vuoksi. Kotona käsi tuli kipeämmäksi ja haittasi elämää. A meni lääkäriin vasta kesäkuussa 2019, jolloin tehdyssä ultraäänitutkimuksessa todettiin hauislihaksen repeytyneen irti. Vakuutusyhtiön päätöksessä on tältä osin virhe, koska päätöksessä on todettu, että ultraäänitutkimuksessa ei todettu mitään vikaa. A katsoo, että hänelle on jäänyt Tavanicin käytön seurauksena pysyvä haitta ja vaatii korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa kielteisen kantansa asiassa. Yhtiö toteaa, että ultraäänitutkimuksessa 10.7.2019 on todettu jänneärsyyntymistä ja rappeumaperäisen hauislihaksen yläosan jänteen repeämän jälkitila. Kyseessä ovat iän myötä kehittyneet kudoshaurastumiset ja kudosmuutokset, jotka eivät liity Tavanicin käyttöön.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 13.12.2018 - 26.8.2019.

Keskussairaalan tekonivelosaston hoitoaikaa 13. - 18.12.2018 koskevan loppulausunnon mukaan A:lta on 13.12.2018 poistettu oikeasta lonkasta infektoitunut tekonivel. Antibioottihoidoksi on aloitettu Vancosin, Tavanic ja Rimapen. Keskussairaalasta A on siirtynyt jatkohoitoon terveyskeskukseen. Leikkauskertomuksen 25.1.2019 mukaan lonkkaan on asetettu uusi tekonivel. Loppuarvion 30.1.2019 mukaan Tavanicin käyttöä on ohjeistettu jatkamaan näytevastauksiin saakka ja merkinnän 4.2.2019 mukaan vielä kahden viikon ajan. Sairauskertomusmerkinnän 18.2.2019 mukaan antibioottilääkitykset on lopetettu.

Terveyskeskuslääkärin tekstin 12.6.2019 mukaan A on hakeutunut vastaanotolle olkapään ja olkavarren kivun vuoksi. Oikean olkapään seutu on kipeytynyt alkuvuodesta alkaen. Kipu tuntuu olkavarressa sisäsivulla hauislihaksen tienoolla sekä rasituksessa välillä kyynärtaipeessa hauislihaksen etäisen pään jänteen seudulla. Hienomotoriikka on vanhastaan ollut huono oikeassa kädessä. A on käyttänyt keskisormella tablettia, mistä olkavarren alue on kipeytynyt. Muun muassa syöminen on ollut vaikeaa kivun vuoksi ja kiertoliikkeet ovat tuntuneet ikäviltä. A:lle on ohjelmoitu olkapään ultraäänitutkimus. Merkinnän 10.7.2019 mukaan tutkimuksessa on todettu hauislihaksen pitkän pään jänteen repeämän jälkitila oikealla sekä kiertäjäkalvosimen rappeumaa ja ärsytystä. Lääkäri on pitänyt mahdollisena, että kyseessä olisi fluorokinolonin (Tavanic) haittavaikutus.  

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n oikean olkapään kiputila korvata Tavanicin aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan A:lla on ollut Tavanic-lääke käytössä 13.12.2018 - 18.2.2019. A on hakeutunut terveyskeskukseen oikean olkapään ja olkavarren kipuoireilun vuoksi 12.6.2019. Oireiden syyn selvittämiseksi on tehty ultraäänitutkimus, jossa on todettu hauislihaksen pitkän pään jänteen repeämän jälkitila sekä kiertäjäkalvosimen rappeumaa ja ärsytystä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että fluorokinolonien, kuten Tavanicin, tiedetään aiheuttavan jänneärsytystä ja -vaurioita. Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan A:n oikea yläraaja on alkanut kipeytyä samanaikaisesti Tavanic-lääkkeen käytön kanssa. Myöhemmin on todettu hauislihaksen pitkän pään jänteen repeämä, jonka todennäköisenä syynä Vakuutuslautakunta pitää Tavanicia. Sen sijaan kiertäjäkalvosimessa todetut muutokset liittyvät lautakunnan näkemyksen mukaan vanhoihin vaivoihin ja lisääntyneeseen rasitukseen eivätkä ne ole todennäköisessä syy-yhteydessä Tavanicin käyttöön. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lla todetun hauislihaksen pitkän pään jänteen repeämän Tavanicin aiheuttamana lääkevahinkona.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia