Haku

FINE-023267

Tulosta

Asianumero: FINE-023267 (2020)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.02.2020

Todennäköinen syy-yhteys Salazopyrin-lääkkeen käytön ja asiakkaalla todettujen märkäisen SI-nivelen tulehduksen, Basedowin taudin, kilpirauhasen toimintahäiriöiden ja kilpirauhassyövän välillä. Tuliko sairaudet korvata Salazopyrinin aiheuttamana lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 23.11.2017 mukaan A (s. 1989) oli sairastanut lapsuudessa lastenreumaa, joka aktivoitui uudelleen synnytyksen jälkeen vuonna 2015. Uuden raskauden aikana vuonna 2016 nivelet rauhoittuivat, mutta synnytyksen 21.5.2017 jälkeen oireet alkoivat taas. A:lle määrättiin 20.6.2017 reuman hoitoon Salazopyrin-lääke, jota hän käytti 21.6.–19.7.2017. Annostusta nostettiin vähitellen ja turvakokeet otettiin kahden viikon välein. Lääkkeen käytön aikana ilmeni asteittain lisääntynyttä ihottumaa ja kuumeilua. Lääkitys lopetettiin 19.7.2017. A:lla todettiin Salazopyrinin aiheuttama DRESS-syndrooma ja hän oli sairaalahoidossa 19.8.2017 saakka. Kookkaiden imusolmukkeiden ja suurentuneen pernan vuoksi A:lta poistettiin nivusesta imusolmuke lymfoomaepäilyn vuoksi. Lymfoomaa ei todettu, mutta haava tulehtui ja A:lla todettiin Staphylococcus aureus -bakteerin aiheuttama septikemia. Infektio levisi SI-niveleen ja aiheutti märkäisen niveltulehduksen. Osastohoitojakson aikana tehtiin sydämen kaikututkimus, jossa todettiin hiippaläpän prolapsi ja lievä vuoto. Kontrollikäynnillä 13.9.2017 todettiin kilpirauhasarvoissa muutoksia ja oireina oli tiheä syke, vapinaa ja hikoilua. Kilpirauhasen gammakuvaus tehtiin 11.10.2017 ja todettiin kilpirauhasen oireiston sopivan liittymään DRESS-syndroomaan. A haki DRESS-syndroomasta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. Myöhemmin A haki lisäksi korvausta SI-nivelen tulehduksesta eli sakroiliitista, Basedowin taudista ja kilpirauhasessa sen poiston jälkeen todetusta syövästä (papillaarinen karsinooma).

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksissään, että DRESS-oireisto ja sen hoidossa käytettyjen kortisonivalmisteiden aiheuttama lisämunuaisen toiminnan lamaantuminen olivat korvattavaa lääkevahinkoa. Sen sijaan yhtiö katsoi, etteivät sakroiliitti, Basedowin tauti ja kilpirauhassyöpä olleet todennäköisessä syy-yhteydessä Salazopyrinin käyttöön. Sakroiliitti liittyi yhtiön kannan mukaan todennäköisesti A:n sairastamaan reumaan. Basedowin tauti on sisäsyntyinen ns. autoimmuunisairaus, joka ei ole seurausta Salazopyrinin käytöstä. Kilpirauhassyöpä on oma, itsenäinen sairautensa. Tämän vuoksi korvaushakemus hylättiin tältä osin.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin sakroiliitin, Basedowin taudin, kilpirauhasen toimintahäiriöiden ja kilpirauhasen syövän osalta ja vaatii näiden sairauksien ja oireiden korvaamista lääkevahinkovakuutuksesta.

Sakroiliitin osalta A toteaa, että hänen imusolmukkeensa suurenivat DRESS:in vuoksi ja vasemmasta nivustaipeesta poistettiin yksi imusolmuke näytteeksi. A:n vastustuskyky oli DRESS:in vuoksi olematon, mistä johtuen sekä nivustaipeen leikkauskohdasta että vasemman käden kyynärtaipeessa olleesta kanyylin juuresta verenkiertoon pääsi Staphylococcus aureus. Verenkierron mukana bakteeri pääsi SI-niveleen ja aiheutti SI-nivelen vaurioitumisen. SI-nivelen magneettikuvissa vuosilta 2017 ja 2018 näkyy bakteerien tekemä tuho, joka aiheuttaa kipuja ja vaikeuttaa normaalia arjen toimintaa. A on joutunut myös pohtimaan mahdollista uudelleenkoulutusta eikä pysty harrastamaan urheilua aiempaan tapaan.

Basedowin taudin ja kilpirauhasen papillaarisen karsinooman osalta A toteaa, että DRESS:n on kuvattu aiheuttavan autoimmuunisairauksia vielä useammankin vuoden kuluttua oireistosta. Ennen DRESS-oireistoa A:lla ei ollut ollut kilpirauhasen sairauteen viittaavia oireita tai löydöksiä. Kun A kotiutui sairaalasta, ihotautilääkäri varoitteli autoimmuunikilpirauhassairauden ja autoimmuunidiabeteksen puhkeamisen mahdollisuuksista. A kotiutui sairaalasta 19.8.2017 ja kilpirauhasarvot olivat ensimmäistä kertaa liikatoiminnalla syyskuussa 2017. Kilpirauhasen karttakuvauksessa lokakuussa 2017 ei todettu kilpirauhasessa poikkeavuuksia, syöpää tai Basedowin tautia. Talvea kohti mentäessä kilpirauhasen oireet alkoivat helpottaa, eikä verikokeita kontrolloitu automaattisesti. A:n silmissä alkoi alkuvuodesta 2018 alkaen esiintyä kuivumista ja A käytti kostutustippoja säännöllisesti. A:n vointi alkoi huonontua kevättä kohti mentäessä, A lopetteli samanaikaisesti Prednisolonin käyttöä ja aloitti hydrokortisonin käytön, koska hänen oman elimistönsä kortisonin tuotanto oli mennyt lamaan. Kilpirauhasarvojen todettiin olevan aivan pielessä ja kilpirauhanen alkoi suurentua. Kesäkuussa 2018 kilpirauhanen poistettiin ja yllätyslöydöksenä todettiin papillaarinen karsinooma, joka oli ehtinyt tehdä etäpesäkkeitä imusolmukkeisiin. Leikkauksen jälkeen Basedowin taudin aiheuttama silmien kuivuminen rauhoittui.

Syyskuussa 2018 A keskusteli syöpälääkärin kanssa syövän aiheuttajasta. Syöpälääkäri kertoi tuolloin, että Basedowin taudin on usein todettu olevan syövän aiheuttaja. Kun A:lla ei ennen DRESS-oireistoa ole ollut kilpirauhasongelmia ja ongelmat alkoivat oireiston jälkeen, eikä vuoden 2017 lokakuussa todettu syöpää, joka sitten oli kasvanut noin puolessa vuodessa ennen leikkausta, A katsoo, että DRESS:llä on selkeä yhteys syövän syntyyn. DRESS on aiheuttanut Basedowin taudin ja sen seurauksena kilpirauhasen syövän.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 19.5.2017 - 21.8.2019.

Terveyskeskuksen reumatologin tekstin 20.6.2017 mukaan A on hakeutunut vastaanotolle synnytyksen jälkeen uudelleen aktivoituneiden reuman niveloireiden vuoksi. Lääkitykseksi on aloitettu Salazopyrin vähitellen nousevalla annoksella.

Terveyskeskuslääkärin tekstin 19.7.2017 mukaan A on tullut vastaanotolle pitkittyneen, 5 vuorokautta kestäneen kuumeen vuoksi. Muina oireina A:lla on ollut ihottumaa ja mahakipua. Oireiden on arvioitu sopivan Salazopyrinin haittavaikutuksiksi ja lääkitys on tauotettu. Merkinnän 24.7.2017 mukaan A:lle on aloitettu Prednisolon-kuuri. Kuumeilun sekä voimakkaan ihottuma- ja turvotusoireilun vuoksi on 29.7.2017 suositeltu kiireellistä ihotautilääkärin tai reumatologin konsultaatiota. Yliopistollisen sairaalan ihopoliklinikan tekstin 31.7.2017 mukaan A on tullut tutkittavaksi päivystyslähetteellä ihoreaktion vuoksi. Oireiden on arvioitu mahdollisesti sopivan DRESS:iin. A on otettu osastoseurantaan.

Yliopistollisen sairaalan hoitoaikaa 31.7.–19.8.2017 koskevan loppuarvion mukaan A:lle on ihotautiosastolla aloitettu Prednisolon- ja antihistamiinilääkitykset sekä Locoid iholle. Seurannassa on ilmennyt maksa-arvojen nousua, kuumeilua, imusolmukesuurentumat, valkosolujen erittelylaskennassa myelosyyttejä 1 % ja osa lymfosyyteistä reaktiivisia. Vatsan ultraäänitutkimuksessa on nähty suurentunut perna. Lymfoomaepäilyn vuoksi on päädytty poistamaan vasemmasta nivusesta imusolmuke näytteeksi. Lymfoomaepäily ei ole vahvistunut jatkoselvittelyissä, mutta vasemman nivusen biopsia-arpi on auennut ja ollut erittävä ja sittemmin veriviljelyssä on todettu siinä kasvavan Staphylococcus aureus. SI-nivelissä on magneettitutkimuksessa 14.8.2017 todettu oikealla märkäinen niveltulehdus. Sydämen kaikututkimuksessa on 19.8.2017 todettu hiippaläpän prolapsi ja lievä vuoto.

Yliopistollisen sairaalan sisätautien poliklinikan kontrollikäyntiä 13.9.2017 koskevan sairauskertomustekstin mukaan magneettikuvauksessa on todettu edelleen oikealla SI-nivelen alueella märkäiseen tulehdukseen sopivaa löydöstä. A:lla on ollut kilpirauhasen liikatoiminnan oireita ja kilpirauhaskokeissa TSH on ollut 0,02 ja T4V 29,5. Kilpirauhasen osalta on ohjelmoitu tutkimuksia mahdollisen Basedowin taudin toteamiseksi. Puhelinkontaktia 20.10.2017 koskevan sairauskertomusmerkinnän mukaan kilpirauhasen gammakuvauksessa on tehty normaali löydös eikä Basedowin tautiin viittaavaa ole todettu. Kilpirauhasarvot ovat olleet spontaanisti korjaantumassa. On arvioitu, että tilanne sopii DRESS-oireyhtymän aiheuttamaksi kilpirauhasreaktioksi.

Yliopistollisen sairaalan sisätautien poliklinikan tekstin 20.4.2018 mukaan A:lla on todettu selkeä Basedowin tautiin liittyvä kilpirauhasen liikatoiminta. A:lla on lisäksi ollut glukokortikoidihoitoihin liittyvä lisämunuaisen lama, joka on ollut korjaantumassa. A:lle on aloitettu Tyrazol-lääkitys. Merkinnän 26.4.2018 mukaan A:lla on Tyrazolin käytön aloittamisesta alkaen ilmennyt vartalon kutisevaa ihottumaa, jonka on arvioitu mahdollisesti aiheutuneen Tyrazolista. Lääkkeeksi on vaihdettu Tiotil. Poliklinikkakäyntiä 9.5.2018 koskevan tekstin mukaan A:n kohdalla on päädytty kilpirauhasen leikkaushoitoon. Sairauskertomustekstin 13.7.2018 mukaan A:lle on tehty kilpirauhasen poisto 21.6.2018. Kilpirauhasessa on patologisissa tutkimuksissa todettu syöpä (papillaarinen karsinooma). Terveyskeskuksen reumatologin tekstin 26.10.2018 mukaan A:lle on tehty SI-nivelten magneettitutkimus, jossa on todettu oikeassa SI-nivelessä infektion jälkeistä kroonista degeneraatiota, rasvoittumaa ja nivelpinnan epätasaisuutta. Reuman hoitoon on aloitettu Trexan-lääkitys.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla todetut SI-nivelen märkäinen tulehdus, Basedowin tauti ja kilpirauhassyöpä korvata Salazopyrin-lääkkeen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A:lle on 20.6.2017 aloitettu Salazopyrin-lääkitys synnytyksen jälkeen aktivoituneen lastenreuman hoitoon. Noin 1,5 viikon kuluttua lääkkeen käytön alkamisesta A:lla on alkanut ilmetä vähitellen pahentuneita iho-oireita ja myöhemmin kuumeilua ja turvotusta. A:lla on todettu sairaalahoitoa vaatinut DRESS-reaktio, jonka vakuutusyhtiö on katsonut olevan Salazopyrinin aiheuttama korvattava lääkevahinko. Sairaalahoidon aikana A:lle on kehittynyt oikeaan SI-niveleen märkäinen niveltulehdus. Sittemmin on todettu kilpirauhasen liikatoimintaa aiheuttava Basedowin tauti ja kilpirauhasen papillaarinen karsinooma.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lla todettu märkäinen SI-niveltulehdus liittyy jo korvattuun Staphylococcus aureus -bakteerin aiheuttamaan bakteremiaan. Lautakunta katsoo tällä perusteella, että myös märkäinen SI-niveltulehdus on korvattava lääkevahinko. DRESS-syndroomaan voi liittyä kilpirauhasen toiminnan häiriöitä ja Basedowin tautia. Ottaen huomioon tämän ja selkeän ajallisen yhteyden DRESS-syndrooman ja kilpirauhasongelmien alkamisen välillä Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että myös A:n kilpirauhasen toimintahäiriöt ja Basedowin tauti liittyvät lääkevahinkona korvattuun DRESS-syndroomaan. Sen sijaan sattumalöydöksenä todettu kilpirauhasen syöpä ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole todennäköisesti aiheutunut DRESS-syndroomasta tai muutenkaan Salazopyrin-lääkkeen käytöstä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lla todetut märkäisen SI-nivelen tulehduksen, kilpirauhasen toimintahäiriöt ja Basedowin taudin lääkevahinkovakuutusehtojen mukaisesti. Lautakunta ei suosita korvausta kilpirauhasen syövän osalta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia