Haku

FINE-021975

Tulosta

Asianumero: FINE-021975 (2019)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 24.10.2019

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdystä asiakkaan kiistämästä ostotapahtumasta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas meni illalla 5.6.2019 yökerhoon Varsovassa. Asiakas kiistää tehneensä hänen yhdistelmäkortillaan ko. yökerhossa 6.6.2019 klo 01:19 Puolan aikaa tehdyn oston arvoltaan 2.643,92 euroa. Kortilla on riidanalaisen maksutapahtuman lisäksi yritetty tehdä ko. yökerhossa ostoja klo 01.49 ja klo 04.18 sekä käteisnostoja automaatilla klo 02.04-02.07, mutta nämä korttitapahtumat ovat epäonnistuneet. Asiakkaan kortti on suljettu asiakkaan tekemän sulkuilmoituksen johdosta 6.6.2019 klo 11:08 Puolan aikaa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että pankki hyvittää kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen 2.643,92 euron vahingon. 

Asiakas tuli työmatkalle Varsovaan 5.6.2019. Asiakas oli lähtenyt ulos kävelylle, kun kadulla ollut baarin sisäänheittäjä houkutteli hänet sisään. Asiakkaalla oli mukanaan ainoastaan yrityksensä luottokortti; henkilökohtaisen korttinsa hän oli jättänyt hotellihuoneeseensa. Henkilökuntaan kuuluva tarjoilija kyseli asiakkaalta asioita, jotka liittyivät asiakkaan oloon Varsovassa, kuten missä hotellissa asiakas yöpyi ja onko muita tulossa ravintolaan. Hotelli, jossa asiakas yöpyi, sijaitsi ainoastaan 300 metrin päässä ravintolasta, jossa väärinkäyttö tapahtui. 

Asiakas tilasi yhden oluen yrityskortillaan, jolloin tarjoilija tarjosi asiakkaalle kaksi shottia jotain kirkasta kaupan päälle. Tämän jälkeen asiakas ei muista illan tapahtumista juuri mitään ja asiakas epäilee vahvasti, että juomissa oli tyrmäystippoja tai huumausainetta.  Asiakas heräsi aamulla kahdeksan aikaan hotellihuoneestaan tärinään ja oksettavaan oloon. Asiakas oli jo myöhässä palaverista ja hän otti taksin. Maksaessaan taksia yrityskortillaan asiakas huomasi henkilökohtaisen korttinsa kadonneen. Hän katsoi taskussaan olevia kuitteja ja huomasi, että yhdessä kuitissa oli 2.643,82 euron veloitus hänen henkilökohtaiselta kortiltaan, joka ei edes ollut ollut hänen mukanaan baarissa. Asiakas sulki heti korttinsa. Suomessa asiakas yritti päästä huumetestiin, mutta sairaalasta annettiin ymmärtää, että huumausaineet olisivat todennäköisesti jo poistuneet elimistöstä.

Asiakkaan epäilys on, että hänet huumattiin ja hänen hotellihuoneensa avainkortti varastettiin hänen taskustaan, kun hän oli huumattuna. Tämän jälkeen asiakkaan henkilökohtainen luottokortti vietiin hänen hotellihuoneestaan ja kortilla tehtiin oikeudettomasti ko. 2.643,92 euron osto. Myös asiakkaan yrityskortilla tehtiin oikeudettomasti kaksi tapahtumaa, yhteensä 155,40 euroa, jotka kortinmyöntäjä onneksi kuitenkin hyvitti.

Asiakas ei ikinä ole säilyttänyt tunnuslukuaan lompakossaan ja asiakas pitää todennäköisimpänä, että katossa on ollut kameroita, joilla he ovat urkkineet tunnusluvun. Ja kun yrityksen kortti on sulkeutunut, asiakas on huumauksen johdosta kokeillut oman henkilökohtaisen kortin tunnuslukua, jonka he näin ollen ovat saaneet tietoonsa ja käyneet sitten asiakkaan hotellihuoneessa hakemassa kortin.  

Asiakas ei voi muistaa tapahtumia tarkemmin, koska hän on ollut huumattuna. Ei voi olla mahdollista, että asiakas olisi ostanut 35 ruusua ja samppanjaa jne. eivätkä ne millään voisi edes kustantaa yli 2.600,00 euroa. Internetistä löytyy ko. baarista kommentteja, joiden mukaan siellä huumataan ihmisiä ja ryövätään asiakkaita. 

Pankin vastine

Riidanalaisia korttitapahtumia koskevat faktat

Korttitapahtumaotteen mukaan riidanalainen credit-puolen korttiosto on tehty myyjällä "INTER FINANCES 2A42436". Korttitapahtumaotteelta ja kassatositteelta ilmenee, että tapahtuma on tehty alkuperäisellä sirukortilla ja korttiin liittyvällä salaisella tunnuslukukoodilla. Myyjän toimialakoodi MasterCard-järjestelmässä on "5813 Baarit, tavernat, cocktail-baarit, discot".

Tapahtumasta on tilattu myyjän ns. vastareklamaatiotositteet. Puolankielisestä selvityksestä ilmenee, että riidanalainen veloitus on perustunut seuraaviin tapahtumiin:
1. "Obsluga kelnerska"; suom.: "Tarjoilijapalvelu" ; 1 x 20,00 PLN
2. "Bilet Wstepu na wystep artystyczny LUCKY"; suom.: "Pääsylippu taiteelliseen esitykseen LUCKY"; 1 x 5.291,00 PLN
3. "Nomin-Renard Demi-Sec"; Ranskalainen sampanja, puolikuiva (lähde: www.alko.fi); 1 x 1.015,00 PLN
4. "R6&1"; suom.: "Ruusu"; 35 x 135,00 = 4.725,00 PLN

Kokonaiskuvan saamiseksi pankki on selvittänyt klo 01.19 riidanalaisen tapahtuman lisäksi myös muut korttitapahtumat 6.6.2019 aamuyön ajalta. Korttitapahtumaotteelta on todettavissa, että asiakkaan sirukortilla ja tunnusluvulla on riidanalaisen tapahtuman lisäksi yritetty tehdä myös yhteensä viittä muuta tapahtumaa kortin credit- ja debit-puolelta. Nämä tapahtumat ovat kuitenkin epäonnistuneet eikä niistä ole aiheutunut asiakkaalle vahinkoja. Tapahtumien epäonnistumisen syy ei ilmene tapahtumaotteelta. Syynä on voinut olla esimerkiksi puuttuva kate tilillä, kortin luottoraja, tietoliikennekatkos tai muu häiriö.

Puoli tuntia riidanalaisen tapahtuman jälkeen klo 01.49 on yritetty kortin credit-puolelta tehdä 12.631,00 PLN veloitusta samalla myyjällä "INTER FINANCES 2A42436". Tämän jälkeen on yritetty tehdä kortin debit-puolelta kolme automaattinostoa "ul. Marszalkowska 84/9" -nimisellä automaatilla, 796,88 PLN klo 02.04, 268,61 PLN klo 02.06 sekä 30,89 PLN klo 02.07. Viimeinen tapahtuma kortilla ennen sen sulkemista on klo 4.18 yritys tehdä kortin credit-puolelta 10.916,00 PLN veloitusta riidanalaisen tapahtuman myyjällä "INTER FINANCES 2A42436".

Asiakkaan kortti on suljettu 6.6.2019 Puolan aikaa klo 11:08, eli noin 7 tuntia viimeisen sirukortilla ja tunnusluvulla tehdyn veloitusyrityksen jälkeen.

Selvityksen arviointia

Aamuyön 6.6.2019 tapahtumat, erityisesti riidanalaisen veloituksen taustalla vaikuttanut tapahtumainkulku, jäävät varsin epäselväksi asiakkaan antaman suppeahkon tapahtumainkuvauksen ja asiassa käsillä olevan fakta-aineiston valossa. Asiakas on ainut taho, joka voisi kertoa lisätietoja maksun perusteeksi kirjatuista seikoista, kuten siitä, muistaako hän osallistuneensa johonkin taiteelliseen esitykseen, taikka mihin samppanja ja ruusut voisivat liittyä.

Riidanalaisen tapahtuman osalta pankki toteaa, että faktat enimmiltä osin viittaavat asiakkaan henkilökohtaiseen kortin käyttöön. MasterCard-järjestelmästä ilmenevät faktat osoittavat pitävästi, että asiakkaan sirukortin ja tunnusluvun on täytynyt olla fyysisesti läsnä riidanalaisen korttitapahtuman hetkellä. Kortin käyttö 6.6.2019 aamuyöllä alkaa suoraan riidanalaisella korttiveloituksella ilman tätä aikaisempaa maksutapahtumaa, jossa tunnusluku olisi voitu urkkia. Myyjällä "INTER FINANCES 2A42436" tai muuallakaan ei ole tehty aikaisempia korttiostoja asiakkaan kortilla. Asiakas on valituksessaan kertonut löytäneensä lompakostaan riidanalaista maksutapahtumaa koskevan kuitin.

Asiakas on itse kiistänyt käyttäneensä korttia, ja kertonut ettei kortti ole ollut hänellä hallussaan, vaan hotellihuoneessa. Riidanalaisen tapahtuman jälkeen lyhyen aikavälin sisällä tehdyt automaattinostoyritykset ravintolan ulkopuolella vaikuttavat väärinkäytöstyyppisiltä. Automaatilla yritettyihin nostotapahtumiin, samoin kuin muihin epäonnistuneisiin veloitusyrityksiin, sivullisen on ollut mahdollista käyttää klo 01.19 riidanalaisen tapahtuman yhteydessä urkittua tunnuslukua.

Tekotavan osalta ollaan yleisen näytön arvioinnin ja todennäköisyyspunninnan varassa, sillä viranomaistutkinta on lopetettu eikä tekotavasta ole saatavilla tarkempaa näyttöä. Asiassa on ilmeisesti riidatonta, että asiakas on ollut samassa ravintolassa, jossa riidanalainen tapahtuma on tehty. Asiassa on siten pidettävä todennäköisimpänä, että asiakkaalla on ollut mukanaan henkilökohtainen MasterCard-kortti siinä ravintolassa, jossa riidanalainen veloitus on tehty.

Vastaavasti muut seikat huomioiden on pidettävä varsin epätodennäköisenä tapatumainkulkua, jossa tekijät olisivat saaneet tietoonsa asiakkaan hotellin ja hotellihuoneen, jonne he olisivat avainkortilla tai muulla tavalla päässeet sisälle, paikallistaneet huoneesta kortin ja sen tunnusluvun sekä palanneet tämän jälkeen väärinkäyttämään korttia samaan ravintolaan, jossa asiakas on ollut huumattuna. Mikäli kyseessä olisi kortin ja tunnusluvun anastaminen asiakkaan hotellihuoneesta, väärinkäytöksiä olisi voitu yrittää yhtä hyvin suorittaa muualla kuin samassa ravintolassa, jossa asiakas on ollut.

Pankki jättää Pankkilautakunnan harkintaan sen, kuinka uskottavana asiassa on pidettävä asiakkaan kertomaa siitä, että hänellä oli mukanaan ravintolassa ainoastaan työnantajan luottokortti, mutta ei henkilökohtaista MasterCard-korttia, ja riidanalainen veloitus on tästä huolimatta onnistuttu tekemään asiakkaan omalla kortilla. Pankkilautakunnan arvioitavaksi jätetään tähän liittyen myös asiakkaan epäily, jonka mukaan hänen henkilökohtainen MasterCard-korttinsa ja tähän liittyvä tunnusluku olisivat joutuneet väärinkäytösten tekijälle siten, että tekijä tai tekijät olisivat hakeneet ne asiakkaan hotellihuoneesta asiakkaan samaan aikaan ollessa itse huumattuna ravintolassa. Edelleen huumausväite, josta puuttuvasta näytöstä pankki kuitenkin huomauttaa, jätetään Pankkilautakunnan arvioitavaksi.

Vastuu riidanalaisista korttitapahtumista

Pankin kokonaisarviona kaiken edellä sanotun perusteella on, että riidanalainen tapahtuma on todennäköisimmin johtunut siitä, että asiakas on itse käyttänyt korttiaan, mutta ei tuntemattomaksi jäävästä syystä muista tätä. Vaihtoehtoisesti sivullisella tekijällä on täytynyt olla fyysisesti hallussaan asiakkaan sirukortti ja tähän liittyvä salainen tunnuslukukoodi. Sivulliselle kortti ja tunnusluku ovat voineet joutua joko siten, että asiakas on antanut kortin ja tunnusluvun sivulliselle, taikka kortti ja tunnusluku on anastettu asiakkaan hallusta.

Mikäli asiassa on kyse sivullisen toimesta tapahtuneesta kortin oikeudettomasta käytöstä, eikä asiakas itse ole antanut maksuvälinettä sivulliselle, pankki katsoo asiakkaan täytyneen säilyttää kortin tunnuslukua sellaisella tavalla, esimerkiksi kirjattuna lompakossaan tai puhelimessaan, että sivullinen on voinut saada tunnusluvun helposti tietoonsa. Näin ollen pankki katsoo asiakkaan menettelyn osoittavan välinpitämättömyyttä kortin ja tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin, ja poikkeavan olennaisesti siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan.

Asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyötyä maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja pankin korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvästä henkilökohtaisesta turvatunnuksesta, huolellisuusvelvoitteen laiminlyöntiä on edellä sanotuin perustein maksupalvelulain 62 §:ssä ja korttiehtojen todetulla tavalla pidettävä törkeänä.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Suomen poliisin tutkintailmoitus (Ilmoitusaika 12.6.2019)
- Vastareklamaatiotositteet
- Asiakkaan ja asiakkaan yrityskortin kortinmyöntäjän välisiä sähköposteja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko ko. korttitapahtuman tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Lisäksi tällöin on arvioitava, voidaanko maksunsaajan katsoa varmistuneen asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia ja tuleeko asiakkaan mahdollista vastuuta tällä perusteella rajoittaa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttiehtojen kortin säilyttämistä koskevan kohdan mukaan 
Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään [pankista] saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta [pankista] saamaansa tai itse valitsemaansa tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon.
Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. 
Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. […]

Korttiehtojen kortin kadottamista koskevan kohdan mukaan 
Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava [Pankille] kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä ulkomailla automaattiin sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai haltuun. […]

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakkaan valitus perustuu pääasiassa sille, että hänet olisi huumattu yökerhossa ja asiakkaan ollessa huumattuna hänen taskustaan olisi viety hänen hotellihuoneensa avainkortti, jolla olisi päästy käymään hänen hotellihuoneessaan, josta hänen korttinsa olisi viety. Asiakkaan näkemyksen mukaan hänen henkilökohtaisen korttinsa tunnusluku on voitu saada urkittua, kun asiakas on yrityskortin sulkeuduttua ja huumauksen johdosta kokeillut yökerhossa henkilökohtaisen korttinsa tunnuslukua.

Pankkilautakunta toteaa, että huumaamisesta ei ole tapauksessa esitetty muuta selvitystä kuin asiakkaan lautakunnalle esittämä tapahtumien kuvaus ja epäilys huumaamisesta. Osaltaan asiakkaan kertomaa ja huumausepäilyä tukee se, että asiakkaan lautakunnalle esittämä tapahtumien kuvaus vastaa pääosin sitä, mitä hän on jo alkuperäisessä reklamaatiossaan 9.6.2019 pankille tapahtumista kertonut ja rikosilmoitusta tehdessään 12.6.2019 poliisille kertonut. 

Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja ottaen erityisesti huomioon, että riidanalainen maksutapahtuma on ensimmäinen ko. yönä asiakkaan henkilökohtaisella kortilla tehty korttitapahtuma ja se on tehty yökerhossa, jossa asiakas on itse ollut, Pankkilautakunta ei pidä uskottavana asiakkaan esittämää olettamaa siitä, miten hänen korttinsa olisi saatu hänen hotellihuoneestaan ja miten kortin tunnusluku olisi saatu urkittua asiakkaan koetettua henkilökohtaisen korttinsa tunnuslukua yrittäessään käyttää yrityskorttiaan. 

Pankkilautakunta toteaakin asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä yöllä 6.6.-7.6.2019 ko. yökerhossa on tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua. Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä asiakkaan huumatuksi joutuminen. Toisaalta huumaamisen mahdollisuutta ei asiassa saadun selvityksen perusteella voida myöskään poissulkea, kuten ei myöskään sitä mahdollisuutta, että asiakas olisi itse tietoisesti tehnyt kyseessä olevan riidanalaisen maksutapahtuman tai että asiakasta olisi tapauksessa harhautettu hyväksymään ja/tai hän olisi epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä suuremman veloituksen. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakkaan itse hyväksyttyä tunnusluvullaan kyseiset korttitapahtumat ja hänen näin ollen annettua pankille suostumuksensa korttitapahtumien veloittamiselle tililtään ei tapauksessa olisi kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaisi hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut ja onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä saati sitä, mikä kortin oikeudettoman käytön tapauksessa olisi asiakkaan mahdollisesti huolimattoman menettelyn myötävaikutus tapahtumien kulkuun ja olisiko mahdollisessa väärinkäytössä ollut mukana maksunsaajana toiminut yökerho tai sen työntekijöitä.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén 

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia