Haku

FINE-021569

Tulosta

Asianumero: FINE-021569 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 04.11.2019

Näyttövelvollisuus. Ilkivaltavahinko. Varkauden yritys. Törmäysvahinko. Oliko pyörän irtoamisesta aiheutunut vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ajanut autollaan parisataa metriä kun ajoneuvo alkoi pitää outoa ääntä. Asiakas pysäytti autonsa linja-autopysäkille. Samalla vasen etupyörä irtosi ja auton vasen etupää putosi tielle, jolloin puskuri ja vasen etukulma vaurioituivat. Asiakas huomasi, että auton takapyörän pultit olivat löysällä. Hän epäili, että pultteja olisi väännelty ja mahdollisesti renkaat olisi yritetty varastaa tai tehty tahallista ilkivaltaa niille. 

Yhtiö ei ole korvannut auton vaurioita. Asiakas on tehnyt yhtiöön oikaisupyynnön. Yhtiön sisäisessä muutoksenhaussa korvauspäätökseen ei ole tullut muutosta. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön kielteiseen korvauspäätökseen. Hänen mielestään vauriot viittaavat selvästi rengasvarkauteen. Renkaat yritettiin varastaa, mutta homma jäi kesken. Asiakkaan mielestä myös kolarointiturvan pitää korvata vahinko. Vahinko edeltävänä päivänä asiakas ajoi autokatokseen eikä silloin kuulunut mitään ylimääräistä ääntä. Seuraavana päivänä kun asiakas lähti ajamaan, kuului heti kolinaa. Asiakas pysäytti auton, jolloin pyörä irtosi ja keula putosi tiehen ja törmäsi lumipenkkaan. Autolla ei kukaan ajanut tällä välin, joten yöllä on täytynyt jonkun käydä yrittämässä varastaa renkaita. Renkaat oli syksyllä vaihdettu ja kiristetty momenttiavaimella ja tehty myöhemmin vielä jälkikiristys. Auto oli ennen vahinkoa siistissä ja hyvässä kunnossa.  

Yhtiö viittaa vastineessaan annettuun korvauspäätökseen. Selvitysten perusteella ajoneuvon vaurioista ei ole suoranaista näyttöä, että ne olisivat aiheutuneet tahallisen ilkivallanteon seurauksena. Pelkkä epäily siitä, että ajoneuvolle olisi mahdollisesti aiheutettu ilkivaltaa, ei ole riittävä näyttö siitä, että vauriot olisi aiheutettu ilkivaltaisesti, joten vaurioita ei korvata ilkivaltaturvan perusteella.

Kolarointiturva korvaa ajoneuvolle suoranaisesti muusta äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä aiheutuneet vauriot. Tällaisia vaurioita ovat yleensä ajoneuvon iskeytyminen tiehen renkaan irtoamisen johdosta. Kolarointiturva ei korvaa sellaisia vaurioita, jotka ovat aiheutuneet ajoneuvolle sen omien osien aiheuttamina.

Yhtiö on saanut ajoneuvon vaurioista kuvat sekä kustannusarvion 25.1.2019. Näiden perusteella vahinkotarkastaja pyysi vielä erillistä ulkoista tarkastusta vaurioille korvattavien vaurioiden määrittämiseksi. Vahinkotarkastajan mukaan vasen etupyörä on irronnut. Pyörän navasta olivat kierteet vaurioituneet löysällä olleiden kiinnitysruuvien takia. Vasemmassa etulokasuojassa oli selvä irronneen renkaan aiheuttama painauma. Etupuskurin reunasta oli irronnut paloja ja jälkien perusteella näyttäisi, että eturengas on hangannut etupuskuria. Puskurissa ei ollut naarmujälkiä. Asiakas oli kertonut tarkastajalle, että etupuskuri olisi osunut lumipenkkaan ja se oli sen takia rikkoontunut. Tarkastajan mukaan kaikki vauriot näyttävät tulleen ajoneuvosta itsestään ja ovat irronneen osien aiheuttamia vaurioita. Etupuskurin ja lokasuojan vauriot on aiheuttanut irronnut rengas. Etunapa on vaurioitunut irronneista pyörän kiinnitysruuveista.

Koska ajoneuvon vauriot eivät ole ilkivaltaisesti aiheutettuja ja kaikki ajoneuvoon tulleet vauriot ovat tarkastajan mukaan aiheutuneet sen omien osien aiheuttamina, yhtiö katsoo, ettei vaurioita voi korvata ilkivalta- tai kolarointiturvan 
perusteella.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutusehdot

4.3 Ilkivaltaturva
4.3.1 Korvattavat vahingot

Ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja – paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen. 

4.4 Kolarointiturva
4.4.1 Korvattavat vahingot
Kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle
- tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
- tien sortumisesta
- törmäyksestä tai
- muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä. 

4.4.2 Rajoitukset
Turvasta ei korvata vakuutuskohteelle, sen osan tai lisälaitteen särkymistä tai vahingoittumista, joka ei ole tapahtunut kohdan 4.4.1 mukaisen vahingon yhteydessä. 

4.10 Varkausturva
4.10.1 Korvattavat vahingot

Varkausturvasta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos
- syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja 
- teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 4.10.20 mainitulla tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa ja 
- vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta. 

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta vakuutuksesta asiakkaan tulisi voida osoittaa, että kyseessä on vakuutuksesta ehtojen mukaan korvattavaksi tuleva vahinko. 

Vahingon korvattavuus varkausvahinkona tai ilkivaltavahinkona

Vakuutusehtojen mukaan vahingon korvaaminen varkausturvasta edellyttää sitä, että vahingon syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys.

Lisäksi vakuutusehtojen mukaan ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja -paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen.

Asiakkaan näkemyksen mukaan renkaat yritettiin varastaa, mutta homma jäi kesken. FINE toteaa, että tämä käsitys varkauden yrityksestä perustuu asiakkaan jälkikäteiseen päättelyyn. Varkauden yrityksestä ei ole esitetty näyttöä. Myöskään teon ilkivaltaisuudesta eli tahallisesta vahingon aiheuttamisesta ei ole esitetty näyttöä. Pelkkä epäily mahdollisesta ilkivallasta ei ole riittävä näyttö siitä, että vauriot olisi aiheutettu ilkivaltaisesti.

Esitetyn selvityksen perusteella FINE ei ole voinut todeta, että kyse olisi ollut varkauden yrityksestä tai ilkivaltaisesta teosta. Tämän vuoksi FINEllä ei ole perusteita suosittaa vahinkoa korvattavaksi varkaus- tai ilkivaltavakuutuksesta. 

FINE toteaa lisäksi, että tämä arviointitapa vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheisista ratkaisusuosituksista VKL 570/13 ja VKL 641/06. 

Vahingon korvattavuus törmäysvahinkona

Vakuutusehtojen mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle muun muassa törmäyksestä tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä. Kolarointiturva ei korvaa sellaisia vaurioita, jotka ovat aiheutuneet ajoneuvolle sen omien osien aiheuttamina.

FINE pitää luonnollisena, että pyörän navan kierteet olivat vaurioituneet, kun autolla oli ajettu kiinnityspulttien oltua löysällä. Tältä osin kyse ei ole törmäysvauriosta.

Asiakkaan mukaan pyörän irrotessa rengas oli painanut pienen lommon auton etulokasuojan takareunaan, mutta etupuskurin lohkeamisvaurio johtui siitä, että auton etupää oli pyörän irrottua pudonnut tiehen ja osunut kovaan aurausvalliin. Vahinkotarkastajan mukaan vasemmassa etulokasuojassa oli selvä irronneen renkaan aiheuttama painauma. Etupuskurin reunasta oli irronnut paloja ja jälkien perusteella näyttäisi, että eturengas on hangannut etupuskuria. Puskurissa ei ole naarmujälkiä. Tarkastajan mukaan kaikki vauriot näyttävät tulleen ajoneuvosta itsestään ja ovat irronneen osien aiheuttamia vaurioita. Etupuskurin ja lokasuojan vauriot on aiheuttanut irronnut rengas. Etunapa on vaurioitunut irronneista pyörän kiinnitysruuveista. 

FINE toteaa, että puskurin vaurioalue on vasemman etupyörän etupuolella pyörän navan korkeudella. FINEn käsityksen mukaan tämä kohta voi vaurioitua nimenomaan irronneen pyörän osuessa puskuriin. Valokuvissa puskurissa ei näy naarmuja, jotka sopisivat aiheutuneeksi esimerkiksi aurausvalliin osumisesta. Selvityksestä ei ilmene, että naarmujälkiä olisi todettu puskurin allakaan. Vaurioista esitetyn selvityksen perusteella FINE ei ole voinut todeta, että puskurivaurio johtuisi aurausvalliin tai muuhun vastaavaan ulkoiseen esteeseen osumisesta.

Näiden syiden vuoksi FINE katsoo, että etulokasuojan painauma, etunavan vaurioituminen tai puskurin lohkeaminen eivät ole kolarointiturvasta korvattavia vaurioita. 

FINE toteaa vielä, että tämä arviointitapa vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheisesta ratkaisusuosituksesta VKL 171/15.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia