Haku

FINE-018852

Tulosta

Asianumero: FINE-018852 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2019

Pesuhuoneen kosteusvaurio. WC-istuimen vuoto. Hukkaan valunut vesi. Rakenteiden epätiiveys. Vedeneristyksen puutteellisuus.

Tapahtumatiedot

Saunarakennuksen pesuhuoneen wc-istuimen vesisäiliössä sijaitsevassa täyttöputken tiivisteessä oli vuoto, ja vesi oli suihkunnut kannen ja säiliön väliin. Seinäpaneelit olivat wc-istuimen läheisyydessä alaosastaan kosteita ja kohonneita kosteusarvoja mitattiin pesuhuoneen ja saunan rakenteissa. Vahinko havaittiin 26.7.2018. Viikkoa aiemmin tilat olivat olleet kuivat. Vuoto oli kolminkertaistanut veden kulutuksen aiempaan vuoteen verraten.  Korvausta vaurioiden korjauskustannuksista haettiin kotivakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö totesi, että vahinko aiheutui veden pääsystä lattia- ja seinäpinnoitteiden läpi pesuhuoneen ja saunan rakenteisiin, kun wc-istuin oli vuotanut. Yhtiö ei korvannut vuotovahingon korjauskustannuksia. Yhtiön mukaan pesutila pinnoitteineen ja putkiläpivienteineen tulee toteuttaa ja ylläpitää siten, ettei niihin kohdistuva kosteusrasitus pääse turmelemaan ympäröiviä rakenteita. Pintojen olisi tullut kestää tällainen vuoto. Lisäksi vakuutuksesta ei korvata vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta vuotaneen nesteen aiheuttamia vahinkoja.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vuotovahingon sekä hukkaan valuneen veden korvaamista.   

Vakuutusyhtiö toistaa aikaisemman kantansa. Yhtiö katsoo, että rakenne ei ole rakennusmääräysten mukainen (Suomen rakentamismääräyskokoelma, Veden- ja kosteudeneristys, Määräykset, C2, 1976). Kyse on rajoitusehdoissa tarkoitetusta vahingosta, kun neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta. Vakuutuksesta ei myöskään korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien vakuutusehtojen 1.1.2016 kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.4 mukaan putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, ei korvata tästä turvasta.

Rajoitusehtojen kohdan 6.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällai­sesta virheestä aiheutunutta vahinkoa. Kohdan 6.18 mukaan vakuutuksesta ei korvata nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä.

Vakuutuksella vakuutettua omaisuutta koskevien ehtojen kohdan 4.6 mukaan vakuutettua omaisuutta eivät ole muun muassa sähkövirta tai vesi.

Suomen rakennusmääräyskokoelma C2, 1976

Veden- ja kosteudeneristystä koskevien määräysten kohdan 2.2.3 mukaan kylpyhuoneen, pesutuvan ja vastaavan tilan vedenpoisto ja rakenteet on suunnitel­tava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse tunkeutumaan ympäröiviin huonetiloihin ja ra­kenteisiin haitallisessa määrin.

Suomen rakennusmääräyskokoelma D1, 1976

Jätevesilaitteistoa koskevien määräysten kohdan 3.2.3 mukaan sellaisessa huonetilassa, jossa on lattia-kaivo, hyväksytään lattia viemäripisteeksi edellyttäen, että huonetilan ja vesipisteen laatu sen sallivat ja että lattia on vedenpitävä. Kohdan 3.2.4 mukaan lattiaviemäröinniksi hyväksytään esim. lattiakaivo tai seinäkaivo, joka liitetään vesitiiviisti lattiapäällysteeseen. Lisäksi edellytetään, että huonetilan lattia on vedenpitävä.

Ratkaisusuositus

Pesuhuoneen wc-istuimen vesisäiliössä sijaitseva täyttöputken tiiviste oli vuotanut säiliön sisässä, ja vuotovesi oli kastellut ympäröivää seinä- ja lattiarakennetta sekä seinän toisella puolella olevan saunan rakenteita. Tapauksessa on riitaa siitä, tuleeko kotivakuutuksesta korvata pesutilojen rakenteiden kastumisesta aiheutuneen vahingon korjauskulut ja hukkaan valunut vesi.

Hukkaan valunut vesi

Hukkaan valunut vesi ei tule korvattavaksi vakuutuksesta ehtojen kohdan 4.6 perusteella.

Rakenteiden kastuminen

FINE toteaa, että täyttöputken tiivisteen vuoto on lähtökohtaisesti ehtojen kohtien 5.1 ja 5.1.4 mukainen korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Vahinko on kuitenkin sattunut lattiakaivollisessa pesutilassa, jonka rakenteiden tulee lähtökohtaisesti kestää seinä- ja lattiapinnoille päätyvää pesu- ja muuta vastaavaa vettä.

Asiakirjojen mukaan rakennus on vuodelta 1870, ja pesutilat oli remontoitu jossain vaiheessa edellisen omistajan omistusaikana. Nykyinen omistaja oli hankkinut kiinteistön vuonna 2010. Vakuutusyhtiö on todennut wc-istuimen olevan vuodelta 1996, mutta koska omistajavaihdoksen vuoksi tarkka remonttiajankohta ei ole ollut käytössä, yhtiö on vedonnut vuoden 1976 rakentamismääräyskokoelmaan. FINE toteaa, että hyvä rakentamistapa ja rakennusmääräykset ovat edellyttäneet jo tuolloin, että kylpyhuoneen ja vastaavan tilan vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse tunkeutumaan ympäröiviin huonetiloihin ja rakenteisiin haitallisessa määrin. Lisäksi tilassa, jossa on lattiakaivo, lattia on tullut tehdä vettä pitäväksi.

Vahinkotapahtumasta olevan selvityksen perusteella FINE toteaa, että vuoto ei ole ollut niin voimakasta, että vettä olisi tullut pesutiloista kynnyksen yli kuivien huonetilojen puolelle. Näin ollen FINE katsoo, että mikäli pesuhuoneen lattiarakenne olisi ollut vesitiivis, lattialle päätynyt vuotovesi olisi valunut lattiakaivoon, eivät rakenteet olisi vaurioituneet vuodosta. Vuotoveden pääsy lattialta pesutilan ja saunan rakenteisiin merkitsee sitä, että vettä on vuotanut vedeneristeen läpi tai putkistojen ja rakenteiden liittymäkohdista. Vuotovaurio on siten syntynyt vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisella tavalla. Myös pesuhuoneen seinärakenteen olisi sovellettavien rakentamisnormien ja -ohjeiden mukaan tullut estää veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen ja ympäröiviin tiloihin. Tässä tapauksessa aiheutunut rakenteiden kastuminen ei ole vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa ehtojen kohtien 6.17 ja 6.18 perusteella. Vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

FINE toteaa lisäksi, että tämä arviointitapa vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä. FINE viittaa esimerkiksi oheiseen ratkaisuun VKL 123/16, jonka mukaan vuotovahingon syynä oli rakenteen puutteellisuus, kun seinälle ja lattialle vuotanut vesi oli päässyt rakenteisiin tiloissa, joissa olisi tullut olla asianmukainen vedeneristys.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön antamaan päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Aarre

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia