Haku

FINE-017211

Tulosta

Asianumero: FINE-017211 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 29.04.2019

Lattiakaivon korokerenkaan vuoto. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitalossa havaittiin tippuvan vettä alakerran vessan katosta, kun vessan yläpuolella olevassa kylpyhuoneessa oltiin suihkussa. Vahinkokartoituksessa todettiin, että yläkerran kylpyhuoneen lattiakaivon korokerenkaan ja kaivon välinen liitos vuotaa padotustilanteessa. Asiakas oli vahingon havaitsemisen jälkeen puhdistanut kaivon ja poistanut sieltä hiustukon, joka oli voinut aiheuttaa kaivon padottamisen.

Vakuutusyhtiö antoi kielteisen korvauspäätöksen vedoten vakuutusehtojen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä. Asiakas haki päätökseen oikaisua. Vuoto oli äkillinen ja ennalta arvaamaton, koska vuodon on aiheuttanut viemärin tukos, eikä kaivon puutteellinen tiivistys. Vuotoa ei olisi tullut, ellei viemäri olisi tukkeutunut ja patouman nostattama vesi vuotanut rakenteisiin. Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin antoi asiassa edelleen kielteisen päätöksen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakas katsoo edelleen, että vuoto on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton sillä perusteella, että vuotoa ei olisi tullut, ellei viemärissä ollut tukos olisi aiheuttanut veden patoutumista ja viemäristä nousevan veden pääsyä rakenteisiin.

Vakuutusyhtiö toteaa, että kyseessä on vakuutusehtojen rajoitusehdon 6.18 mukainen korvauspiirin ulkopuolelle rajautuva vahinko. Lisäksi hiustukon kertyminen lattiakaivoon tapahtuu pidemmän ajan kuluessa, joten tukkeutuminen ei täytä äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman tunnusmerkistöä.

Sopimusehdot

Kotivakuutuksen 1.4.2018 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. […]

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.4 mukaan putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, ei korvata tästä turvasta.

Vakuutusehtojen kohdan 6.18 mukaan vakuutuksesta ei korvata nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä tai nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jonka syynä on hyväksymätön liitos.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys asiakkaan omakotitalolle aiheutuneen vuotovahingon korvattavuudesta. Vakuutusehtojen mukaan vuotovahinko korvataan mm. silloin, kun sen on aiheuttanut neste, joka on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta. Vakuutusehtojen rajoitusehdon 6.18 mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä.

Vahingon havaitsemisen jälkeen tehdyn vahinkokartoituksen yhteydessä tehtiin padotuskoe, jossa välipohjarakenteen sisältä tarkasteltuna havaittiin vuotoveden valuvan lattiakaivon reunalta alas. Vuotokohdan todettiin olevan lattiakaivon ja korokerenkaan liitoksessa.

Asiakas on vedonnut viemärissä olleeseen tukokseen. FINE toteaa, että mikäli lattiakaivo olisi ollut tiivis, viemäristä sen tukkeutuessa tulviva vesi olisi noussut kylpyhuoneen lattialle aiheuttamatta rakenteiden kastumista. Rakenteiden kastumisen eli rakenteille aiheutuneen vuotovahingon syynä on siten pidettävä nesteen vuotamista rakenteisiin vakuutusehtojen rajoitusehdon 6.18 mukaisesti putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta. Vakuutusehdoissa on erikseen mainittu esimerkkinä tämän kaltaisesta vuodosta nesteen vuotaminen lattiakaivon ja korokerenkaan välistä. Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Salo

Tulosta