Haku

FINE-016617

Tulosta

Asianumero: FINE-016617 (2019)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2019

Todennäköinen syy-yhteys Engerix- ja/tai Influvac-rokotteen antamisen ja asiakkaalla todetun diabetes insipiduksen eli vesitystaudin välillä. Tuliko vesitystauti korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 1.10.2018 mukaan A (s. 1963) joutui työnantajan määräyksestä ottamaan Engerix- ja Influvac-rokotteet aikavälillä 14.11.2017 ̶ 14.6.2018. A on ollut varsin terve, hänellä ei ole perussairauksia eikä lääkityksiä ja infektiotautejakin on ollut tavanomaista vähemmän. Toukokuussa 2018 A sairastui vesitystautiin. A katsoi lääkevahinkoilmoituksessa, että rokotteilla on ollut suuri vaikutus taudin puhkeamiseen. Sairaudesta jää elinikäinen haittavaikutus eikä siitä ole paranemismahdollisuutta. A haki vesitystaudista korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö totesi, ettei A:lle annettujen Engerix B -hepatiittirokotteen tai Influvac-influenssarokotteen tai näiden rokotteiden yhteisvaikutuksen tiedetä aiheuttavan aivolisäkeperäistä diabetes insipidusta eli vesitystautia. A:lle tehdyissä tutkimuksissa ei myöskään ollut todettu sellaisia löydöksiä, joiden perusteella rokotteet olisivat aiheuttaneet sairauden. Yhtiö piti todennäköisempänä, että A:n tapauksessa oli ollut kysymyksessä rokotteista riippumaton, ns. sisäsyntyinen autoimmuunisairaus, joka on ajallisesti ilmennyt rokotteiden antamisen aikana. Rokotteiden antamisen syy-yhteys A:lla todettuun sairauteen ei yhtiön kannan mukaan ollut niin todennäköinen, että kysymyksessä olisi lääkevahinkovakuutuksesta korvattava vahinko. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A toteaa olleensa aikaisemmin todella terve ja epäilevänsä suuresti, että rokotesarjalla on jotakin tekemistä vesitystaudin puhkeamisen kanssa. Rokotteet eivät välttämättä ole sitä, mitä väitetään ja vähätellään. A toteaa tehneensä hoitotyötä vuodesta 1985 alkaen. Nyt hän on terveyskeskuksessa työskennellessään joutunut ottamaan ensimmäisen influenssarokotteen ja hepatiitti B -rokotteen, ja tämän jälkeen sairastunut loppuiäkseen parantumattomaan autoimmuunisairauteen. Elämänlaatu kärsii ja sairaus rajoittaa harrastuksia ja sosiaalista elämää.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitettyyn.  

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 29.6.2018 ̶ 15.8.2018. Lisäksi on käytössä 24.9.2018 tulostettu rokotekortti.

Rokotekortin 24.9.2018 mukaan A:lle on annettu 14.11.2017, 21.12.2017 ja 14.6.2018 Engerix B -rokotesarja ja 28.11.2017 influenssarokote. Terveyskeskuspäivystyksen tekstin 29.6.2018 mukaan A:lla on huhtikuusta 2018 alkaen ollut ongelmana lisääntyneet virtsamäärät, jopa 10 litraa virtsaa päivässä. Ongelmana on lisäksi ollut kielen ja suun kuivuminen. A:lle on tehty kiireellinen lähete keskussairaalan endokrinologille. Pään ja sellan magneettitutkimusta 29.6.2018 koskevan lausunnon 30.6.2018 mukaan aivolisäkkeen takalohkon (neurohypofyysin) normaali signaali on puuttunut ja aivosuppilo (infundibulum) on ollut alaosastaan normaalia paksumpi. Sisätautien poliklinikan sairauskertomustekstin 5.7.2018 mukaan A:lle on tehty terveyskeskuksessa laboratoriokokeita, joiden löydökset sopivat keskushermostoperäiseen diabetes insipidukseen eli vesitystautiin. Magneettitutkimuslöydöksen perusteella tilanteeseen sopisi lähinnä infundibulaarinen neurohypofysiitti. A:lle on aloitettu hoidoksi Minirin-lääkitys.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla todettu diabetes insipidus eli vesitystauti korvata Engerix B- ja/tai Influvac-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai sen jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A:lle on 14.11.2017, 21.12.2017 ja 14.6.2018 annettu Engerix B -rokotesarja. Influvac-influenssarokote on annettu 28.11.2017. Huhtikuusta 2018 alkaen A:lla on ollut ongelmana lisääntyneet virtsamäärät ja kesällä 2018 on todettu aivolisäkeperäinen diabetes insipidus eli vesitystauti.

Diabetes insipidus on sairaus, joka johtuu aivolisäkkeen takalohkon erittämän vesihormonin puutteesta tai sen munuaisiin kohdistuvan vaikutuksen puutteesta. Sairauden oireena on runsas virtsan eritys, mikä taas aiheuttaa veden hukkaa ja lisääntynyttä juomisen tarvetta. Vesihormonin puute voi johtua aivolisäkkeen seudun kasvaimesta, kalloon kohdistuneesta vammasta tai isosta aivoleikkauksesta, mutta puute voi joskus syntyä myös ilman havaittavaa syytä.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei A:lla todettu diabetes insipidus ole Engerix B- tai Influvac-rokotteen tunnettu haittavaikutus. Lautakunta katsoo, ettei syy-yhteys rokotteiden ja A:n sairauden välillä ole todennäköinen. Tällä perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia