Haku

FINE-016260

Tulosta

Asianumero: FINE-016260 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.02.2019

Henkilövahingon korvaaminen. Lääketieteellinen syy-yhteys.

Tapahtumatiedot

Sähkömies oli porannut rakennusvaiheessa reiän vuonna 2017 vesikiertoiseen lattialämmitysputkeen, mistä vettä oli valunut rivitalon rakenteisiin noin vuoden ajan. Keittiön lattiassa todettiin kosteutta 10.5.2018. Vahingonkärsineen (s 1950) näkemyksen mukaan hänen silmä- ja iho-oireet alkoivat todetusta vesivahingosta. Vahingonkärsinyt oli hakenut korvausta vastuuvakuutuksesta silmä- ja iho-oireiden aiheuttamista lääkäri- ja lääkekuluista ja muista kustannuksista.  Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvauksia, koska ei ole osoitettavissa lääketieteellistä syy-yhteyttä todetun vesivahingon ja silmäoireiden ja ihottuman välillä. 

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Vahingonkärsinyt on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii korvausta silmä- ja iho-oireiden aiheuttamista hoitokuluista ja muista kustannuksista. Vahingonkärsineen mukaan vesivahingolla on todellinen syy-yhteys vahingonkärsineen terveydentilaan. Hänen terveydentilansa parani kun vahingonkärsinyt muutti väliaikaisasuntoon.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessa asian tapahtumatietoihin, asiassa annettuihin päätöksiin, vahingonkorvauslakiin ja sovellettaviin vakuutusehtoihin. Vakuutusyhtiö toteaa muun muassa, että vahingonkärsineellä on todettu atooppista ihottumaa eri puolilla vartaloa ja hänellä on useita allergioita (mm. kala, herne, eläimet). Joulukuussa 2017 vahingonkärsineellä on todettu tulehduksellinen ihottuma (infektiöösi dermatiitti), joka on välillä rauhallisempi ja välillä aktiivisempi. Allergialääkitys auttaa. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että vahingonkärsineen oireilun ja todetun vesivahingon välillä ei ole korvausvastuun synnyttävää syy-yhteyttä.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutetulla ei ollut asiassa kommentoitavaa.                                         

Lääketieteelliset selvitykset

FINEllä on käytettävissään potilaskertomuksia 23.6.2017 – 21.9.2018.

Potilaskertomuksen 23.6.2017 mukaan vahingonkärsineellä oli todettu atooppista ihottumaa silmän ympärillä. Diagnoosina oli H10.3 Conjunctivitis acuta non specificata (määrittämätön akuutti sidekalvontulehdus).  Potilaskertomuksissa 26.10.2017, 14.12.2017, 24.1.2018, 30.1.2018, 2.2.2018, 6.2.2018, 1.3.2018, 19.3.2018, 21.3.2018 diagnoosina on ollut L30.3 Infektioosi dermatiitti ( tulehduksellinen ihottuma) ja potilaskertomuksessa 21.9.2018 diagnoosina L20 atooppinen ihottuma.  Ihottumaa on ollut hiuspohjassa ja eri puolilla vartaloa. Ihottuman kuvataan olleen vartalolla rusehtavaa, kuivaa atooppista ihottumaa. Potilaskertomuksien mukaan vahingonkärsineellä on kala-allergiaa, eläimistä allergisia oireita ja herneestä kutinaa. Ihottuma on välillä rauhallisempaa ja välillä taas aktiivista.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:
1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;
2) ansionmenetyksestä;
3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;
4) pysyvästä haitasta.

Vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2016 alkaen) kohdan 1 mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vahingonkärsinyt oikeutettu saamaan korvausta silmä- ja iho-ongelmiin liittyvistä hoitokuluista ja muista kustannuksista 10.5.2018 todetun vesivahingon seurauksena.

FINE toteaa, että henkilövahingon korvaamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsineen vamman tai sairauden voidaan todeta olevan syy-yhteydessä vahingonaiheuttajan tekoon tai menettelyyn. Näyttötaakka vahingon ja vamman välisestä syy-yhteydestä on korvausta hakevalla. Syy-yhteyden toteaminen perustuu lääketieteelliseen tutkimustietoon eri oireista ja vammatyypeistä ja niitä aiheuttavista tekijöistä sekä käsiteltävässä tapauksessa saatuihin tietoihin vahingon sattumistavasta sekä myöhempien oireiden ja löydösten laadusta. Syy-yhteyttä ei yleensä voida pitää todistettuna vain ajallisen yhteyden perusteella. Oireiden ilmaantuminen vahingon jälkeen ei riitä näytöksi syy-yhteyden olemassaolosta. Myöskään pelkästään se seikka, ettei syy-yhteyttä voida lääketieteellisen selvityksen nojalla pitää täysin poissuljettuna, ei yksin ole riittävä näyttö syy-yhteyden olemassaolosta.

Potilaskertomusten mukaan vahingonkärsineellä on atooppista ihottumaa ja hän on lokakuusta 2017 lähtien ollut lääkärin hoidossa tulehduksellisen ihottuman johdosta. Ihottuma on 23.6.2017 – 18.5.2018 välisenä aikana ollut rauhallisempi kunnes se on taas pahentunut.

Käypä hoito-suosituksen mukaan atooppinen ihottuma on krooninen, kutiseva, tulehduksellinen ihotauti, jolle tyypillistä ovat vaikeasti ennustettavat pahenemisvaiheet. Atooppisen ihottuman taustalla on perimän, ympäristön, ihon läpäisyesteen puutteellisen toiminnan ja immunologisten reaktioiden yhdessä aikaansaama tulehdussolujen aktivaatio, joista seuraavat ihon kuivuus, kutina ja tulehdus.

Todistustaakka siitä, että terveydelliset haitat ovat johtuneet vesivahingosta on vahingonkorvausta vaativalla. Oireiden ilmaantuminen vahingon jälkeen ei pelkästään riitä näytöksi syy-yhteyden olemassaolosta.

FINE viittaa asiassa käytössä olevaan lääketieteelliseen selvitykseen ja toteaa, ettei asiassa ole osoitettu, että toukokuussa 2018 todettu vesivahinko olisi aiheuttanut vahingonkärsineen silmä- ja iho-oireet taikka muutoin aiheuttanut vahingonkärsineelle terveydellistä haittaa. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Ylönen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia