Haku

FINE-015735

Tulosta

Asianumero: FINE-015735 (2019)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2019

Matkatavaroiden myöhästyminen menomatkalla. Välttämättömyystarvikkeiden sekä vaate- ja asustehankintakustannusten korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas matkusti Orlandoon 21.9.2018, mutta asiakkaan matkatavarat eivät saapuneet kohteeseen. Tavarat löytyivät vasta ennen paluumatkaa 29.9.2018. Asiakas joutui tästä syystä hankkimaan välttämättömyystarvikkeita, kuten uuden matkalaukun, lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita sekä vaatteita kokoukseen. Asiakas haki korvausta välttämättömyystarvikkeista sekä vaate- ja asustehankinnoista matkatavaravakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö maksoi korvausta välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksista yhteensä 350 euroa, mutta eväsi korvauksen muista kustannuksista. Yhtiön mukaan asiakas oli ollut osallistumassa koulutukseen, eikä menossa pitämään esitelmää tai osallistumaan kokoukseen, johon olisi ostettava niin kutsutut business vaatteet.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan 700 euroa vaatehankinnoista vakuutusehtojen mukaisesti. Asiakas kertoo olleen työmatkalla Orlandossa 21.9.–30.9.2018, jossa hän tapasi toimittajayritysten ja Microsoftin johtoa eri työkokouksissa. Laukku hävisi menomatkalla ja löytyi vasta paluumatkalla, jonka vuoksi hän joutui ostamaan vaatteita kokouksiin ja tilaisuuksiin. Asiakas huomauttaa, että yhtiö ei ole kertonut valitus- ja oikaisutavoista. Asiakas on liittänyt valitukseensa konferenssiohjelman, jonka hän on myös lähettänyt vakuutusyhtiöön. Ohjelma sisältää muun muassa virallisia kokouksia sekä vapaamuotoisempaa iltaohjelmaa.

Asiakas on toimittanut FINelle lisäselvityksen 28.11.2018, jossa hän toteaa vakuutusyhtiön myöntäneen hänen olleen työmatkalla Orlandossa 21.–30.9.2019, jossa hän osallistui ennalta sovittuihin neuvottelu- ja kokoustilaisuuksiin, jolloin kokousvaatehankintojen korvausarvo on asiakkaan mukaan 700 euroa. Kokousvaatetukseen kuiluivat Calvin Kleinin kuitista puvun takki, puvun housut 6 pukupaitaa, 6 paria alushousuja ja 6 paria tummia sukkia. Asiakas huomauttaa, että vaatteiden ostaminen vapaa-ajan kaupasta ei tarkoita, etteivätkö kyseiset vaatteet olisi edustuskelpoisia. Asiakas haluaa vielä kiinnittää huomiota vakuutusyhtiön menettelytapoihin, jotka eivät ole hänen mielestään hyvän vakuutustavan mukaisia sekä siihen, että korvauspäätöksessä ei ollut muutoksenhakuohjetta. Asiakas vaatii vakuutusyhtiöltä lisäksi korvausta 150 euroa asian selvittelykustannuksista sekä viivästyskorkoa kaikista korvauksista. Asiakas täsmentää lisäkirjelmässään 5.3.2019 vaativansa edelleen 700 euron korvausta sekä ajankäytön korvaamista 4 tunnin osalta.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa. Yhtiö toteaa, että vaate- ja asustehankinnoista on vakuutusehtojen mukaan mahdollista saada lisäkorvaus 700 euroon asti, mikäli vakuutettu hankkii vaatteet matkakohteessa pitämänsä esitelmän johdosta tai kokoustilaisuuteen osallistumiseksi. Yhtiön mukaan saadun konferenssiohjelman mukainen pukukoodi on ollut business ja business smart, jolloin esimerkiksi puvun hankkimisesta maksettaisiin edellä mainittu lisäkorvaus. Matkatavaravakuutuksesta korvataan vain työtilaisuuden edellyttämien ja siten välttämättömien vaatteiden hankintakustannuksia ja muut vapaa-ajan asuste- ja vaatehankinnat eivät tule vakuutuksesta korvattavaksi.

Yhtiön on asiakkaan lisäselvityksen johdosta 28.1.2019 antamassaan lisävastineessaan muuttanut aiempaa ratkaisuaan siten, että he ovat maksaneet vaate- ja asustehankinnoista lisäkorvauksena yhteensä 300 euroa sekä viivästyskorkoa ajalla 11.10.2018 – 6.2.2019 yhteensä 6,79 euroa. Lisäkorvaus perustuu puvun takin ja housujen sekä kahden puvun paidan hankkimiseen, yhteensä 350 dollaria.

Yhtiö toteaa asiakkaan 3.2.2019 FINElle toimittaman lisäselvityksen johdosta antamassaan vastauksessa, että vahinkoasian hoitamiseen, selvittelyyn ja selvitysten toimittamiseen käytetystä ajasta ei makseta korvausta vakuutuksen perusteella.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Yrityksen matkaturvan (voimassa 1.1.2016 alkaen) matkatavaraa koskevien vakuutusehtojen kohdan 3 Korvattavat vakuutustapahtumat) alakohdan 3.2 (Vakuutusmäärästä riippumattomat korvaukset) mukaan vakuutusmäärästä riippumatta korvataan

  • kadonneen matkatavaran etsimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, mikäli matkatavara on ollut luovutettuna hotellin, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun
  • vahingon rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset
  • välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 2 tuntia vakuutetun saapumisesta meno- tai paluumatkalla matkakohteeseen. Korvaus on enintään 350 euroa
  • vaate- ja asustehankinnoista lisäksi enintään 700 euroa, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy menomatkalla ja vakuutettu on ennen matkan alkua sopinut siitä, että hän matkakohteessa pitää esitelmän tai osallistuu kokoustilaisuuteen. Hankinta on suoritettava ennen esitelmän pitoa tai osallistumista kokoustilaisuuteen.
  • matkalippujen, viisumin tai passin varkaudesta matkan aikana aiheutuneet välttämättömät matka-, majoitus- ja puhelinkulut yhteensä enintään 200 euroon asti.

Ehtojen kohdan 11.1 (Korvauksenhakijan velvollisuudet, 69§ ja 72§) mukaan korvauksenhakijan tulee noudattaa kunkin henkilö- ja vahinkovakuutuksen ehdoissa korvauksen hakemisesta annettuja ohjeita ja toimittaa niissä mainitut asiakirjat vakuutusyhtiölle. Asiakirjat ja selvitykset korvauksenhakijan on hankittava ja toimitettava yhtiölle omalla kustannuksellaan, ellei mainituissa ehdoissa tai muutoin ole toisin sovittu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riidatonta, että asiakkaan matkatavarat ovat myöhästyneet. Riitaa sen sijaan on siitä, mitä kustannuksia vakuutuksesta korvataan.

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutusmäärästä riippumatta välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 2 tuntia vakuutetun saapumisesta meno- tai paluumatkalla matkakohteeseen. Korvaus on enintään 350 euroa. Lisäksi korvataan vaate- ja asustehankinnoista enintään 700 euroa, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy menomatkalla ja vakuutettu on ennen matkan alkua sopinut siitä, että hän matkakohteessa pitää esitelmän tai osallistuu kokoustilaisuuteen. Hankinta on suoritettava ennen esitelmän pitoa tai osallistumista kokoustilaisuuteen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakkaan matkatavarat ovat myöhästyneet ja asiakkaalle on tämän johdosta korvattu välttämättömyystarvikkeita 350 euron arvosta sekä lisäkorvauksena puvun takin ja housujen sekä kahden puvun paidan hankkimisesta 300 euroa. Asiakkaan mukaan korvauksen tulisi olla 700 euron suuruinen.

FINE toteaa, että käytettävissä olevan selvityksen mukaan asiakas on ostanut puvun takin, housujen ja paitojen lisäksi neuleita, sekä erilaisia vapaa-ajan vaatteita, jotka eivät ole ehtojen mukaan korvattavia esitelmän tai kokoustilaisuuden edellyttämiä vaatteita. FINE pitää näin ollen vakuutusyhtiön korvauspäätöstä välttämättömyystarvikkeiden sekä vaate- ja asustehankintojen osalta riittävänä ja vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita sen muuttamista.

Asiakas vaatii vakuutusyhtiöltä lisäksi 150 euron suuruista korvausta asian selvittelykustannuksista.

FINE toteaa, että vakuutuksesta korvattavat kulut on lueteltu vakuutusehdoissa. Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan asiakirjat ja selvitykset korvauksenhakijan on hankittava ja toimitettava yhtiölle omalla kustannuksellaan. Edellä mainitulla perusteella FINE katsoo, että vakuutusyhtiöllä ei ole vakuutusehtojen perusteella velvollisuutta selvittelykustannusten korvaamiseen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Pulkki

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia