Haku

FINE-015493

Tulosta

Asianumero: FINE-015493 (2019)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.01.2019

Matkalta myöhästyminen. Renkaan rikkoutuminen. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli palaamassa 31.7.2018 lomamatkaltaan Afrikasta, kun hänen vuokra-autostaan puhkesi rengas ja hän myöhästyi tämän seurauksena paluulennolta. Asiakas haki korvausta matkalta myöhästymisestä aiheutuneista kuluista matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen. Yhtiö katsoi, että kyseessä ei ollut ehtojen tarkoittama matkalta myöhästyminen. Yhtiön mukaan korvattavan matkan myöhästymisen syyt on lueteltu tyhjentävästi vakuutusehdoissa. Myöhästyminen korvataan ehtojen mukaan, jos se on aiheutunut yleistä kulkuneuvoa kohdanneesta sääesteestä, teknisestä viasta tai liikennevahingosta tai yksityistä moottoriajoneuvoa kohdanneesta liikennevahingosta, joka pakottavasti estää matkan jatkamisen. Yhtiö katsoi, että renkaan hajoaminen ei ole vakuutusehtojen mukainen yksityistä ajoneuvoa kohdannut liikennevahinko.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan uusien lentolippujen hankkimisesta aiheutuneet kulut, uusien viisumien hankkimisesta aiheutuneet kulut, sillä aiemmat viisumit olivat voimassa 31.7.2018 saakka. Lisäksi asiakas vaatii yhtiötä korvaamaan asunnon jatkovuokraamisesta aiheutuneet kulut, autojen tilausmaksut sekä puhelinkulut. Yhteensä korvattavaksi vaaditaan 3.000 euroa. Asiakas kertoo olleensa matkalla Ruandassa. matkalla lentokentälle     Kigaliin, josta asiakkaan lennon olit tarkoitus lähteä 19.40, autosta puhkesi rengas. Asiakas tilasi heti uuden auton, mutta joutui odottamaan noin 30 minuuttia. Asiakkaan tullessa lentokentälle kello oli 18.30 ja lähtöportit olivat jo suljettu, eikä hän päässyt lennolle. Asiakas joutui ostamaan uudet lennot ja viipymään Ruandassa vielä 5 päivää ennen paluumatkaa.

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa ja lisää, että yksityistä moottoriajoneuvoa kohdannut tekninen vielä ei ole korvattava matkan myöhästymisen syy. Matkan myöhästyminen yksityisen moottoriajoneuvon vuoksi korvataan ainoastaan liikennevahinkotilanteessa, jonka osallisena yksityinen moottoriajoneuvo olisi ja mikä pakottavasti estäisi matkan jatkamisen.

Sopimusehdot

Henkilö- ja matkavakuutusehtojen (voimassa 1.3.2018 alkaen) kohdan 12.3. mukaan Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatulle lento-, laiva-, juna- tai linja-autojatkoyhteydelle meno- tai paluumatkalla.

Myöhästyminen korvataan, kun
- vakuutetun matkalla käyttämä yleinen kulkuneuvo on myöhässä sääesteen, teknisen vian, liikennevahingon, luonnonmullistuksen tai rikollisen teon vuoksi tai
- vakuutetun matkalla käyttämää yksityistä kulkuneuvoa on kohdannut liikennevahinko, joka pakottavasti estää matkan jatkumisen.

Myöhästymisen vuoksi maksetaan tarpeellisia ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja, jotka johtuvat matkan jatkamisesta muulla vastaavalla kuljetusyhteydellä alkuperäiseen määränpäähän. Korvausta myöhästymisestä maksetaan enintään 2000 euroa matkaa ja vakuutettua kohden. 

Matkan myöhästymisturvasta maksetaan korvausta, jos vakuutettu joutuu näiden vakuutusehtojen mukaisesti korvattavan myöhästymisen vuoksi odottamaan yli kuusi tuntia ulkomaille suuntautuvan matkan tai sieltä paluun alkamispaikalla. Korvausta maksetaan 30 euroa kultakin edellä mainitun odottamisajan jälkeen alkaneelta kuuden tunnin ajanjaksolta. Korvausta maksetaan enintään 300 euroa.

Jos vakuutettu ei korvattavan myöhästymisen vuoksi voi lainkaan jatkaa matkaansa, korvauksena maksetaan kohdan 12.1 mukaan laskettu korvaus menetetyistä matkapäivistä. Myöhästymisen vuoksi maksettavista korvauksista vähennetään maksuhyvitys tai korvaus, jonka vakuutettu on oikeutettu saamaan kuljetusyhtiöltä tai matkanjärjestäjältä.

Korvauksena ei makseta välillisiä kustannuksia, kuten ansionmenetystä, ateria- ja puhelin- tai tulkkauskuluja tai vaatteita ja varusteita.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on riitaa siitä, onko asiakkaan tapauksessa kyse vakuutusehtojen mukaan matkalta myöhästymisenä korvattavasta vahingosta.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatulle lento-, laiva-, juna- tai linja-autojatkoyhteydelle meno- tai paluumatkalla. Myöhästyminen korvataan, kun vakuutetun matkalla käyttämä yleinen kulkuneuvo on myöhässä sääesteen, teknisen vian, liikennevahingon, luonnonmullistuksen tai rikollisen teon vuoksi tai vakuutetun matkalla käyttämää yksityistä kulkuneuvoa on kohdannut liikennevahinko, joka pakottavasti estää matkan jatkumisen.

FINEn käytettävissä olevan selvityksen mukaan asiakkaan autosta puhkesi 31.7.2018 rengas hänen ollessaan matkalla paluulennolle Ruandasta Suomeen ja asiakas myöhästyi tästä syystä paluulennolta.  

FINE toteaa, että liikennevahingolla tarkoitetaan tavanomaisesti liikenteessä sattuvaa henkilö- tai esinevahinkoa, joka aiheutuu moottorikäyttöisen ajoneuvon törmätessä johonkin, kuten toiseen ajoneuvoon, puuhun tai eläimeen tai kyseisen ajoneuvon ollessa törmäyksen kohteena tai muutoin osallisena esimerkiksi ulosajoon. FINEn käytettävissä olevista selvityksistä ei käy ilmi, että asiakkaan moottoriajoneuvon renkaan puhkeaminen olisi ollut seurausta törmäyksestä tai esimerkiksi tieltä suistumisesta, vaan kyseessä on ollut yksityisessä käytössä olleeseen moottoriajoneuvoon tullut vika. FINE näkemyksen mukaan nyt käsillä olevan tapauksen kaltaista rengasrikkoa ei näin ollen voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamana liikennevahinkona, joka pakottavasti on estänyt matkan jatkumisen.

Edellä mainituin perustein FINE katsoo, että kyseessä ei siten ole vakuutusehtojen mukaan korvattavasta matkalta myöhästymisestä ja vakuutusyhtiön päätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén      
Esittelijä Pulkki

 

Tulosta