Haku

FINE-015264

Tulosta

Asianumero: FINE-015264 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 11.02.2019

Rakennuksen kosteusvauriot. Korvauksen hakijan näyttövelvollisuus korvattavasta vahinkotapahtumasta. Oliko vahingon näytetty aiheutuneen myrskytuulesta?

Tapahtumatiedot

Asiakas on hakenut korvausta omistamansa talon kotivakuutuksesta talolle aiheutuneista seinä- ja lattiarakenteiden kosteusvaurioista. Vakuutusyhtiölle ilmoitettujen tietojen mukaan seinä- ja lattiarakenteiden kastuminen johtuu katon myrskyvaurioista. Talossa 7.11.2017 tehdyssä vahinkotarkastuksessa katolle ei ole päästy. Vahinkotarkastajalle ilmoitettujen tietojen mukaan katon vauriot oli korjattu silloin, kun sisätilojen vauriot oli havaittu. Vauriot aiheuttaneen myrskyn ajankohdaksi oli ilmoitettu elokuun puoliväli. Tarkastuskertomuksen mukaan tuona aikana vahinkopaikalla ei ole ollut kovia tuulia.

Vakuutusyhtiö antoi vahingosta 14.11.2017 kielteisen päätöksen vedoten siihen, että vahingon ei ole voitu osoittaa tapahtuneen myrskytuulen seurauksena. Asiakas haki muutosta vakuutusyhtiön päätökseen ja kertoi edelleen, että tuuli oli repinyt peltikattoa irti ja vettä oli päässyt vuotamaan sisälle. Vakuutusyhtiö antoi uuden kielteisen päätöksen ja katsoi, että mikään tiedossa oleva seikka ei todenna sitä, että kyseessä olisi myrskytuulen aiheuttama vahinko.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas toteaa, että tapahtuma-aikaa ei pysty tarkkaan sanomaan, koska katolla ei käydä jatkuvasti. Ainoastaan tuulet ja myrskyt ovat voineet aiheuttaa vahingon. Talo on kaksikerroksinen ja sijaitsee mäellä, aukealla paikalla. Tuulet ja puuskat osuvat siihen. Katolla ollut pelti on repeytynyt.

Vakuutusyhtiö viittaa 14.11.2017 annettuun korvauspäätökseen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 3.3 Luonnonilmiöturva mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on myrskytuuli tai rakeet. Lisäksi vakuutuksesta korvataan Suomessa sijaitsevalle vakuutetulle rakennukselle ja vakuutetussa rakennuksessa olevalle vakuutetulle irtaimistolle ja vakuutetulle huoneiston kiinteälle sisustukselle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva ja vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen LVI-putkistojen kautta. Vesistö- ja merivesitulvissa ei korvata piha-alueelle aiheutuneita vahinkoja.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys rakennuksen sisätilojen kosteusvaurioiden korvattavuudesta rakennuksen kotivakuutuksesta. Rakennus on ollut vakuutettuna palo-, luonnonilmiö- ja varkaus- ja ilkivaltaturvilla. Luonnonilmiöturvan vakuutusehtojen mukaan korvataan mm. äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on myrskytuuli. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen myrskytuulen seurauksena.

Vahingon tapahtuma-ajankohdaksi oli ilmoitettu ensin elokuun puoliväli. Myöhemmin asiakas on kertonut, että vahingon tarkkaa tapahtuma-ajankohtaa ei pystytä määrittelemään. Vakuutusyhtiön mukaan elokuun puolivälissä ei ollut ollut kovia tuulia. Asiakas on todennut, että ainoastaan tuulet ja myrskyt ovat voineet aiheuttaa vahingon.

Rakennuksen sisätiloista otetuissa valokuvissa on nähtävissä lattia- ja seinäpintojen tummentumia ja vaurioita. Katon vaurioista ei ole ollut käytettävissä valokuvia tai muutakaan selvitystä. Vahinkotarkastusta tehtäessä katto oli jo korjattu.

FINE katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella kattovuodon ajankohta ja syy jäävät epäselväksi. Pelkkä asiakkaan jälkikäteinen päättely siitä, että vuodon on täytynyt aiheutua myrskytuulten kattopelleille aiheuttamista vaurioista, ei riitä osoitukseksi vahingon syystä. Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa korvausta vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia