Haku

FINE-014945

Tulosta

Asianumero: FINE-014945 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2018

Vuotovahinko. Äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen. Oliko kyseessä korvattava vuotovahinko?

Tapahtumatiedot

Vuonna 1984 rakennetun rivitalon katon kuntotarkastus tehtiin 20.8.2018. Kuntotarkastuksessa todettiin, että kattotiilien limitys oli muuttunut ja tiilet olivat osittain koholla. Kuntotarkastuksen jälkeen rikkinäiset tiilet on vaihdettu. Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan katossa huomattiin reikä 1.9.2018. Yhden asunnon yläkerran makuuhuoneen ulkoseinän sisäpinnan ja katon rajasta on havaittu valuvan vettä seinäpintaa pitkin sateiden aikana.

Korvausta on haettu kiinteistövakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen, koska asiassa on jäänyt näyttämättä, että vesikatteen rikkoutuminen johtuisi ehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan valituksen mukaan rivitalon kattoon tuli yhtäkkiä n. 1 cm reikä. Reikä huomattiin 1.9.2018 sisälle vuotaneesta vedestä. Katon kuntotarkastus on tehty 20.8.2018 eikä silloin havaittu kyseistä reikää. Kuntotarkastuksen jälkeen rännejä on puhdistettu katolta käsin ja vaihdettu rikkinäiset tiilet. Asiakkaan käsityksen mukaan reikä on todennäköisesti syntynyt näiden korjaustoimenpiteiden johdosta. Arvio korjauksista on noin 3.000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toteaa vastineessaan, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen vesikatteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko muulle rakennukselle. Näyttötaakka korvattavan vahingon sattumisesta on korvauksen hakijalla.

X Oy:n tarkastusraportin mukaan vahingon aiheuttajaksi on todettu vauriojäljen yläpuolella sadevettä vuotava vesikatto. Katolta kattotiili on mennyt rikki vesihavaintokohdan yläpuolelta. Selvitysten perusteella katossa on ajan saatossa tullutta ikääntymistä ja kulumaa.  Y Oy:n kartoitusraportin mukaan tiilikatteen väri on haalistunut ja pinta karhea. Lisäksi tiiliruoteet ovat paikoin irronneet jatkos-kohdista, tiilien limitys on muuttunut ja tiilet ovat osittain koholla. Piippujen läpivientiosien on todettu olevan huonokuntoisia.

Asiakas on esittänyt katon rikkoutuneen katon korjausten johdosta, mutta ei ole yksilöinyt mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi vesikatteen rikkoutumisen syynä. Yhtiö katsoo, että asiassa jää näyttämättä, että vesikatteen rikkoutuminen johtuisi ehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta. 

Selvitykset

  • Y Oy:n vesikaton PTS-tarkastusraportti 20.8.2018
  • X Oy:n tarkastusraportti 6.9.2018

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Onko kyseessä äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkopuolinen tapahtuma?

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistön täysarvovakuutus (voimassa 1.1.2018 alkaen)

Yleiset vakuutusehdot

ES3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

3.9 Vuoto, kosteus ja kondenssi

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta: rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai aineen säilytysastiasta.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista sadevesiviemäreistä tai syöksytorvista taikka muualta virrannut sade- tai sulamisvesi.

3.10 Vesikatteen vuoto

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen vesikatteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko muulle rakennukselle.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut jään liikkuminen, jään tai lumen paino.

Asian arviointi

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Asiakkaan näkemyksen mukaan katto on rikkoutunut katon korjausten johdosta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan katon kuntotarkastus on tehty 20.8.2018 eikä tässä tarkastuksessa reikää vielä ollut. Katolla on tehty tiilien korjaustöitä ja rännien puhdistamista kuntotarkastuksen jälkeen. Reikä on havaittu 12 päivää kuntotarkastuksen jälkeen 1.9.2018.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että ulkoisesta syystä ei ole esitetty riittävää näyttöä, mutta ei ole kiistänyt asiakkaan kertomusta katolla tehdyistä kunnostus- ja puhdistustöistä, joiden yhteydessä reikä on voinut aiheutua.

Vakuutusehtojen ehtokohdan 3.10 mukaan vakuutuksesta korvataan vesikatteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko. Lautakunta pitää todennäköisenä, että kattoon on tullut reikä kattotiilien korjaustöiden yhteydessä. Näin ollen lautakunta katsoo, että vesikatteen rikkoutuminen johtuu ehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle vahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Turunen

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia