Haku

FINE-014525

Tulosta

Asianumero: FINE-014525 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 29.10.2018

Omaisuuden menettäminen. Varkaus vai katoaminen. Tuliko esineiden menettäminen korvata vakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 30.7.2018 mukaan asiakas oli ystävänsä kanssa ravintolassa 22.4.2018 klo 1.45 – 4.30. Asiakas kertoo juoneensa tässä vaiheessa iltaa enää vain vettä, mutta siitä huolimatta hänelle tuli jokin sekavuustila tai nukahtaminen, minkä aikana asiakkaan käsilaukku katosi. Asiakas epäilee jonkun laittaneen jotain huumaavaa ainetta juoman sekaan. Havahduttuaan hereille tai tajuihinsa, asiakas huomasi laukkunsa kadonneen ja lähti etsimään sitä ravintolasta. Asiakas löysi laukun samasta paikasta, missä se oli alun perin ollut, mutta keskeltä pöytää. Laukusta oli hävinnyt matkapuhelin, lompakossa olleet kolikot sekä matkapuhelimen yhteydessä olleet matkakortti ja kirjastokortti. Asiakas teki asiasta rikosilmoituksen ja haki korvausta menetetyistä tavaroista kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen katsoen, että kyseessä on huolimattomuudesta ja alkoholin käytöstä aiheutunut vahinko. Vahinko ei yhtiön mukaan ole aiheutunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vaan kyseessä on omaisuuden katoamisesta aiheutunut vahinko. Asiakas ei ole yhtiön mukaan pystynyt yksilöimään vahingon tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja olosuhteita.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan anastetut tavarat, joiden yhteisarvo on 470 euroa. Asiakkaan mukaan hänellä ei ole tapana jättää laukkuaan keskelle pöytää, joten se oli selvästi joutunut vääriin käsiin. Lisäksi asiakas ihmettelee sitä, että laukussa olleesta lompakosta oli kadonnut vain kolikot, mutta ei luottokortteja.

Vakuutusyhtiö toistaa vastauksessaan aiemman kantansa. Asiakkaan vahinkoilmoituksen ja poliisin tutkintailmoituksen mukaan asiakas joi humalatilansa vuoksi vain vettä ravintolaan saavuttuaan. Hän kadotti laukkunsa illan aikana. Laukku löytyi myöhemmin, mutta puhelin ja kolikot olivat kadonneet. Asiakkaalla on illasta vain hataria mielikuvia ja epäilyksiä siitä, mitä on tapahtunut. Vakuutusyhtiön mukaan asiassa ei ole esitetty luotettavaa näyttöä siitä, että puhelimen menettämisen syynä olisi nimenomaan varkaus. Koska vahinkotapahtumasta ei ole selkeää näyttöä, yhtiö katsoo omaisuuden kadonneen tarkemmin määrittelemättömällä tavalla.

Sopimusehdot

Kotivakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.7.2017 alkaen) kohdan F21.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdan F21.2.7 mukaan

  • vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja – paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riitaa siitä, onko kyseessä vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko.
 
Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutuksesta ei rajoitusehtojen mukaan korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma- ajan, -olosuhteen ja – paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan korvauksenhakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, että korvattava vahinkotapahtuma on sattunut.

Käytettävissä olevien selvitysten mukaan asiakas on kertonut tavaroidensa hävinneen jossain vaiheessa klo 1.45 – 4.30 välillä ja epäillyt, että tavarat on anastettu hänen laukustaan. Poliisin tutkintailmoitusjäljennöksestä käy ilmi, että asiakas on ollut ravintolaan saapuessaan siinä määrin alkoholin vaikutuksen alaisena, että hän on katsonut parhaaksi juoda tässä vaiheessa vain vettä. Kertomuksensa perusteella asiakas on ravintolan pöydässä jonkin aikaa oltuaan ja tämän jälkeen ”havahduttuaan” todennut käsilaukkunsa kadonneeksi, lähtenyt etsimään sitä, ja pöytään palattuaan löytänyt laukun paikasta, josta oli lähtenyt. Lompakossa olleet kortit olivat tallella, mutta kolikot puuttuivat. Myöskään matkapuhelinta ei löytynyt.

Asiakas ei ole yksilöinyt vahinkoilmoituksessaan mitään tiettyä tapahtumaa, jossa kolikkojen ja matkapuhelimen sekä matkapuhelimessa olleiden menettäminen on todennäköisesti tapahtunut. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella jää epäselväksi, millä tavoin ja missä yhteydessä tavarat on menetetty. Kolikoiden ja puhelimen laukusta anastamisen ohella mahdollista on myös, että asiakas on kadottanut puhelimensa ja kolikot ravintolassa ollessaan, mitä vaihtoehtoa jossakin määrin tukee se, että laukku, lompakko ja lompakossa olleet kortit ovat löytyneet paikalta, josta asiakas on lähtenyt laukkuaan etsimään.

FINE katsoo, että kyse on ollut vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetusta omaisuuden katoamisesta. Koska katoaminen on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Tämä lopputulos vastaa muun muassa oheen liitetystä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksesta VKL 559/07 ilmenevää ratkaisukäytäntöä.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.
 
FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
           
Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Pulkki
                 

Tulosta