Haku

FINE-014462

Tulosta

Asianumero: FINE-014462 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2018

Irtaimistovakuutus. Lastenrattaat. Varkausvahinko. Ulos jätettyä irtaimistoa kohdannut vahinko.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli perheineen Espanjassa rannalla olleissa grillijuhlissa 21.7.2017, kun lastenrattaat ja siellä olleet tavarat varastettiin. Rattaat olivat parkkeerattuna varjoon rakennuksen seinustalle ja juhlakatoksesta oli hyvä näkyvyys rattaisiin. Rattaiden häviäminen havaittiin, kun asiakas pyysi miestään hakemaan kylmälaukusta vauvalle maitoa.  

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 31.7.2018 mukaan lastenrattaat oli varastettu ulkoa, kun ne oli parkkeerattu varjoon rakennuksen seinustalle. Yhtiö viittasi varkausvakuutuksen rajoitusehtoon, jonka mukaan kotivakuutus ei korvaa ulos jätettyä irtaimistoa polkupyörää, tavanomaisia puutarhakalusteita, -koristeita ja ulkogrilliä lukuun ottamatta. Päätöksen mukaan vahinko ei ollut korvattava.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan korvauspäätöstään ja kertoi tarkempia tietoja vahinkotapahtuman olosuhteista sekä lastenrattaiden sijainnista ja valvonnasta. Rattaat olivat olleet parkissa vain noin 3 - 10 metrin päässä asiakkaan katoksen alla olleesta pyyhkeestä. Asiakas oli ollut koko ajan katoksella lukuun ottamatta WC-käyntiä läheisessä kahvilassa ja uimassa käyntiä asiakkaan 2,5-vuotiaan pojan kanssa. Paikalla on ollut koko ajan henkilöitä noin 20 hengen juhlaseurueesta. Asiakkaan mielestä on luonnollista, että rannalla taaperoikäisen lapsen kanssa oltaessa rattaita ei ole mahdollista pitää silmällä jatkuvasti. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii vakuutusyhtiöltä anastetusta omaisuudesta 3.550 euron korvausta. Hän kertaa valituksessaan tapahtumatietoja. Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiön vetoamaa ehtokohtaa ei voi tulkita niin ankarasti kuin yhtiö on tehnyt. Asiakkaan perheestä oli koko ajan jokin henkilö paikalla. Kolmen lapsen (16 ja 2,5 v sekä 7 kk) kanssa rannalla oltaessa rattaita ei ole mahdollista pitää jatkuvasti silmällä. Asiakkaan mielestä muutoinkin pienten lasten kanssa liikuttaessa lastenrattaat joudutaan usein jättämään hetkellisesti valvonnatta esimerkiksi ahtaissa tiloissa olevassa WC:ssä lasten kanssa käynnin ajaksi. Lastenrattaiden jäämistä hetkellisesti ilman silmälläpitoa ei tule rinnastaa muunlaisen omaisuuden ulos jättämiseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastauksessaan aiemmin esittämänsä perustelut. Lastenrattaita oli säilytetty ulkona ja anastetut tavarat olivat rattaissa. Vaikka asiakkaan mukaan lastenrattaita ei jätetty yksin eikä niitä myöskään jätetty tarkoituksellisesti valvomatta, varkaus tapahtui kenenkään sitä huomaamatta.  

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välillä on riidatonta, että lastenvaunut ja siellä olevat tavarat on anastettu asiakkaan perheineen ollessa grillijuhlissa rannalla. Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, ovatko lastenrattaat ja niissä olleet tavarat olleet vahingon tapahtuessa vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla ulos jätettyinä, jolloin kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 alkaen) kohdan 24.2 mukaan irtaimiston osalta vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa ja vakuutuskirjassa mainitussa vakuutettujen asuinhuoneistossa sekä sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa.

Ehtokohdan 24.4. mukaan vakuutus on lisäksi voimassa koko maailmassa sellaisen irtaimiston osalta, joka tilapäisesti siirretään enintään 3 kuukauden ajaksi vakuutuskirjaan merkitystä paikasta muualle. […]

Vakuutusehtojen kohdan 25.2 (Varkaus, ilkivalta ja sähköilmiö) alakohdan 25.2.1.4 mukaan vakuutuksesta korvataan kohdassa 24.4 mainittuun enimmäismäärään saakka irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, silloin kun se on
· säilytettävänä suojaavasti suljetussa tilassa muualla kuin vakuutuspaikassa
· matkalla mukana

Ehtokohdan 25.2.1.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata anastamisesta aiheutunutta vahinkoa, joka kohtaa
· ulos jätettyä irtaimistoa lukuun ottamatta polkupyörää, tavanomaisia puutarhakalusteita, -koristeita ja ulkogrilliä
[…]

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on vedonnut kielteisen korvauspäätöksensä tueksi varkausvahinkoja koskevaan rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutus ei tiettyjä esinekohtaisia poikkeuksia lukuun ottamatta korvaa anastamisesta aiheutunutta vahinkoa, joka kohtaa ulos jätettyä omaisuutta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiöllä on vakuutuksen rajoitusehtoon vedotessaan näyttötaakka rajoitusehdossa tarkoitettujen olosuhteiden olemassaolosta. Lisäksi rajoitusehtoja on yleisten tulkintaperiaatteiden mukaan tulkittava suppeasti ilman, että niiden soveltamista laajennetaan tulkinnan kautta vakuutusehtojen sanamuodon ulkopuolelle.

Vakuutuslautakunta tulkitsee vakuutusehtoja niin, että asiakkaan lastenrattaat ja siellä olleet tavarat ovat olleet esillä olevassa tapauksessa vakuutettuina ehtokohdassa 24.4. tarkoitetulla tavalla matkalla mukana olevana omaisuutena. Tällöin vakuutettujen matkan kestäessä muualla kuin sisätiloissa ollessaan mukanaan kuljettamat tavarat ovat lähtökohtaisesti vakuutettuina esimerkiksi varkausvahinkojen varalta.

Vakuutusyhtiön vetoama varkausvahinkoihin liittyvä rajoitusehtokohta 25.2.1.5 koskee sanamuotonsa mukaan ulos jätettyä omaisuutta. Vakuutuslautakunta katsoo, että yleisen kielenkäytön mukaan jonkin esineen ulos jättämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa esine jätetään ulos, ja paikalta poistutaan tämän jälkeen sisätiloihin tai muuten kokonaan. Asiakas on kertonut, että lastenvaunuja ja siellä olleita tavaroita on säilytetty rannalla olleiden grillijuhlien ajan siten, että asiakkaan perheenjäseniä ja muita juhlaseurueeseen kuuluvia ihmisiä on koko ajan ollut enintään noin 10 metrin päässä lastenvaunuista grillikatoksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Vakuutuslautakunta katsoo, että lastenvaunujen kerrotulla tavoin säilyttämistä rannalla oleskelun ajan ei voida pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna ulos jättämisenä.

Vakuutusyhtiö ei ole esillä olevassa tapauksessa vedonnut rajoitusehtokohdan 25.2.1.5 lisäksi muihin mahdollisiin vastuutaan rajoittaviin perusteisiin. Vakuutuslautakunta katsoo, että lastenrattaiden ja siellä olleiden tavaroiden varkausvahinko on vakuutuksesta korvattava. Vakuutusyhtiön tulee ensi vaiheessa arvioida korvattavan vahingon määrä asiakkaan vahinkoilmoituksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa varastetuista lastenrattaista ja siellä olleista tavaroista asiakkaalle vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia