Haku

FINE-014178

Tulosta

Asianumero: FINE-014178 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 07.12.2018

Törmäysvahinko. Moottorikelkan vauriot. Olivatko vauriot aiheutuneet törmäysvahingon seurauksena?

Tapahtumatiedot

Asiakas ajoi moottorikelkallaan (vm. 2016, aj. 2618 km) kelkkareitillä olleeseen kiveen. Vahinkoilmoituksen mukaan kelkan suksi töksähti kiveen, asiakas lensi kelkan kyydistä ja kelkka pyörähti kyljen kautta osittain ympäri. Kelkka vaurioitui siten, että se jouduttiin hinaamaan pois toisella kelkalla. Asiakkaan kypärään tuli halkeama ja kelkkaan tuli monia vaurioita. Vahinkoilmoituksen mukaan ohjaustanko meni kieroksi, jarrukahva vääntyi ja jarrusylinteri halkesi. Ohjausakseli taipui mutkalle ja tuulilasi halkesi. Kelkan vasemman puolen ns. olkavarteen ja tukivarren päähän tuli naarmuja ja maalivaurioita. Yhden telapyörän kiinnike halkesi ja telapyörä repesi irti laakerista. Saman telapyörän kiinnityskohta liukurungosta vääntyi. Etupukin iskunvaimentimen ala-akseli meni kieroksi ja lonksuvaksi, asiakkaan mukaan sen kiinnitysreiät liukurungossa olivat todennäköisesti venähtäneet soikeiksi. Telamatto repesi ja katkesi kokonaan repeytymiskohdasta kelkkaa hinatessa.

Vakuutusyhtiö maksoi kelkan vaurioista kertakorvauksen 2.445 euroa vähennettynä omavastuulla. Korjauskustannuslaskelman mukaan kypärän korvausmäärä oli käyvän arvon mukainen 300 euroa ja se sisältyi kertakorvaukseen. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta telamattoa, kahta liukurunkoa, telapyörää ja runkoa, etupukin akselia ja suksia. Vakuutusyhtiön mukaan nämä osat olivat vaurioituneet jo ennen vahinkoa. Telaston vauriot olivat kulumavaurioita. Niistä oli nähtävissä, että pultit olivat olleet löysällä ja hakanneet reiät soikeaksi. Vakuutusyhtiön mukaan telamatto ei voi revetä kelkan kaadossa. Suksissa on ollut runsaasti kulumaa, muttei yksittäisestä iskusta syntynyttä vauriota.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta korvaamatta jätetyistä osista sekä kypärästä täyttä hintaa. Kypärä oli noin kaksi vuotta vanha ja sama malli maksaa edelleen 599 euroa eli yhtä paljon kuin ostohetkellä.

Suksen osuessa kiveen koko kelkka meni kiven ylitse. Myös telasto löi tähän kiveen, josta alustan vauriot ja telamaton repeäminen johtuvat. Asiakas on toimittanut korjauskustannusarvion, jonka kokonaissumma on 4.614,43 euroa.

Vakuutusyhtiön mukaan kelkassa on ollut sen ikään ja ajettuihin kilometreihin nähden keskimääräistä enemmän käytössä syntyneitä naarmuja ja kulumajälkiä. Etenkin alustan komponenteissa ja muoviosissa on vaurioita ja kulumajälkiä, jotka eivät ole voineet syntyä ilmoitetulla tavalla, vaan ovat rasitus- ja kulumavaurioita, jotka syntyvät kelkan pidempiaikaisesta rajusta käytöstä. Kyseinen kelkka on ns. urheilukelkka, joka on tarkoitettu nimenomaan nopeaan ajoon maastossa, jolloin siihen kohdistuu jatkuvasti kovia rasituksia ja iskuja. Tällaisessa käytössä oleva kelkka kuluu huomattavasti nopeammin kuin rauhallisessa matka-ajossa oleva kelkka, ja jousitukseen ja telastoon liittyvät komponentit vaativat siksi ylläpitoa ja huoltoa hyvin lyhyellä huoltovälillä.

Telaston oikeanpuolimmaisen liukurungon iskunvaimentimen kiinnitysakselin reikä on kulunut soikeaksi ja liukurungon sekä kiinnitysmutterin kosketuspinnassa on kulumisen jälkiä. Jäljet eivät ole syntyneet yksittäisestä kovasta iskusta, vaan siitä, että kelkkaa on käytetty kiristämättömällä kiinnitysmutterilla, jolloin akseli on päässyt liikkumaan reiässään ja takomaan sitä soikeaksi. Myös yksi telaston tukipyöristä oli irrallisena tarkastettavissa, mutta siihen liittyviä kiinnityspultteja tai napaa ei ollut esittää tarkastuksessa. Liukurungossa olevat hankausjäljet viittaavat kuitenkin siihen, että sekin olisi ollut osittain löysällä. Vastaavanlainen tukipyörä löytyy myös vasemman puoleisesta liukurungosta. Sen kiinnityspultit ja aluslevyt eivät olleet tarkastushetkellä alkuperäiset.

Telaston matto on joustavaa kumia, joka on lisäksi vahvistettu nylon-kuidulla ja metallivahvikkeilla. Vaikka mattoon syntyisi vaurio kiven yli ajettaessa, maton katkeaminen vaatii sen, että siihen vielä vaurioitumisen jälkeen kohdistuu useita voimakkaita rasituksia. Mattoon ei kohdistu kovia rasituksia hinauksen yhteydessä, mutta siihen kohdistuu voimakkaita rasituksia, mikäli kelkalla jatketaan rajua ajoa vaurioitumisen jälkeen. Etusukset olivat ehjät, mutta niissä oli runsaasti käytössä syntyneitä, kulumaan rinnastettavissa olevia naarmuja ja kolhuja. Yksittäistä vahinkokertomukseen yhdistettävissä olevaa kolhua ei ollut eroteltavissa.

Vakuutusyhtiö on maksanut korvauksen niistä vaurioista, jotka ovat olleet yhdistettävissä vahinkoilmoituksessa kuvattuun äkilliseen tapahtumaan. Korvattavia ovat olleet vasemman puolen tukivarsi ja olkatappi, ohjausakseli ja ohjaustanko, tuulilasi ja jarrusylinterin säiliö. Korvauksen ulkopuolelle on jätetty kuluman ja pitkäaikaisen rasituksen aikaansaamia teknisiä ja kosmeettisia vaurioita.

Asiakkaan vaurioituneeksi ilmoittama kypärä oli mallia Airoh Terminator 2.1 Cut Yellow. Kyseistä mallia ei enää valmisteta, ja myynnissä on enää hajakokoja. Myynnissä olevien kypärien hinnat vaihtelevat 199,95 eurosta 349,99 euroon. Asiakas ei ole toimittanut luotettavaa selvitystä kypärän ostohetkestä tai -hinnasta, jolloin kypärän käyväksi arvoksi on määritelty 300 euroa. Korjaamon kustannusarvioon merkitsemä uusin ja kallein Airoh MX (kustannusarviossa Airoh Aviator) -kypärä on huomattavasti kalliimpaa mallia kuin vaurioitunut kypärä on ollut. Vakuutusyhtiö pitää maksamaansa korvausta oikeana.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Autovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2013 alkaen) kohdan 21 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vahinkotapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

Vakuutusehtojen kohdan 22.6 mukaan vahingon sattuessa vakuutus kattaa vahingoittuneen esineen käyvän arvon, ei uushankintahintaa. Mikäli vahingoittunut esine korvataan uudella, sovelletaan alla olevaa taulukkoa käyvän arvon arvioimiseksi. Esineille, joita ei mainita taulukossa, arvioidaan käypä arvo erikseen.

Ehtokohdan arviointitaulukon mukaan turvavarusteiden, jotka ovat valmistettu erityisesti mopon, moottoripyörän sekä moottorikelkan kuljettamista varten (esim. kypärä ja ajopuku) korvaustaso on iän ollessa alle 1 vuotta 100 %, alle 2 vuotta 80 %, alle 3 vuotta 70 % jne. Korvauksen suorittamiseksi vakuutuksesta taulukon mukaisesti, on esitettävä ostokuitti, takuutodistus tai muu luotettava selvitys. Arviointitaulukko on voimassa edellyttäen että esineet olivat virheettömiä ennen vahinkoa. Arviointi tehdään uuden vastaavan esineen hankintakustannuksen mukaan.

Törmäysvakuutuksen ehtojen kohdan 24.1.1 mukaan törmäysvakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteelle ennalta arvaamattomasta ja vakuutuksen kohdetta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä, kuten iskusta, tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä, tai ajoneuvon kaatumisesta.

Vakuutusehtojen kohdan 24.7.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä tai kun vahinko kuuluu ajoneuvon takuun piiriin tai tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella korvattavaksi.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys moottorikelkan vaurioiden korvattavuudesta törmäysvakuutuksen perusteella. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle ennalta arvaamattomasta ja vakuutuksen kohdetta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä, kuten esimerkiksi kaatumisesta tai tieltä suistumisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Korvauksen hakijalla on myös näyttövelvollisuus siitä, että korvattavaksi vaaditut vahingot ovat syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan.

Asiakas on ajanut moottorikelkallaan kiveen, jolloin kelkka on pyörähtänyt osittain ympäri. Vakuutusyhtiö katsoo, että vasemman puolen tukivarren ja olkatapin, ohjausakselin ja ohjaustangon, tuulilasin ja jarrusylinterin vauriot ovat aiheutuneet vahingossa, mutta telamaton, liukurunkojen, telapyörän ja etupukin akselin sekä suksien vauriot ovat kuluma- ja rasitusperäisiä.

Vakuutusyhtiön mukaan telaston vauriot ovat kulumavaurioita, ja kiinnitysreikien kuluminen soikeaksi on aiheutunut pidemmän ajan kuluessa. Vakuutusyhtiö on katsonut myös, että telapyörän osalta liukurungon hankausjäljet viittaavat siihen, että se on ollut löysällä. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan telamatto ei voi revetä kelkan kaatuessa. Etusuksissa ei ole ollut jälkiä yksittäisestä iskusta.

Asiakkaan mukaan koko kelkka meni kiven ylitse, ja telasto osui kiveen, josta alustan vauriot ja telamaton repeäminen johtuvat. Telamatto katkesi kokonaan kelkkaa hinattaessa.

FINE toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että ne vauriot, joista korvausta haetaan, ovat aiheutuneet esitetyssä vahinkotapahtumassa. Vakuutusyhtiö on kelkan maton vaurioitumisen osalta vedonnut siihen, että matto ei voi revetä ja katketa pelkästään kiveen ajamisen seurauksena, vaan vaurioitumisen katkeamisen asteelle eteneminen on edellyttänyt sitä, että nopeaa ajoa on jatkettu maton vaurioitumisen jälkeenkin. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan laatimassa korjauskustannuslaskelmassa on teksti: ”Matto ei voi revetä kelkan kaadossa”. FINE käsittää vakuutusyhtiön vastauksen tarkoittavan sitä, että maton osalta ei ole maksettu lainkaan korvausta.  

Esillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt asiakkaan kertomusta siitä, että kelkan kaatumiseen johtanut vahinkotapahtuma on alkanut kelkan osumisesta nopeassa ajossa lumen alla olevaan kiveen. Vakuutusyhtiö on pitänyt mahdollisena, että kelkan matto on sinänsä vaurioitunut vahinkotapahtuman yhteydessä, mutta maton repeäminen tai kokonaan katkeaminen eivät ole voineet aiheutua pelkästään kiveen osumisen tai kaatumisen seurauksena.

FINE pitää vakuutusyhtiön tavoin epätodennäköisenä sitä, että kelkan matto kokonaan katkeaisi lumen alla olevaan kiveen törmäämisen seurauksena. Tämän vuoksi maton katkeaminen ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko. FINE kuitenkin toteaa, että asiakkaalla on vakuutusehtojen mukaan oikeus korvaukseen myös korvattavassa vahinkotapahtumassa aiheutuneesta maton sellaisesta vaurioitumisesta, joka ei ole johtanut maton kokonaan katkeamiseen. Tämän vuoksi FINE katsoo, että vakuutusyhtiön tulee korvata törmäysvakuutuksesta joko maton osittaisen vaurioitumisen arvioidut korjauskulut tai, mikäli osittain vaurioituneen maton korjaaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, maton vaihtokulut. Koska vakuutusyhtiö on maksanut korvauksen vahingosta kertakorvauksena ja selvityksistä ei ilmene, onko kelkkaa korjattu, FINE jättää maton vaurioitumisen osalta maksettavan korvauksen määrän ensi vaiheessa vakuutusyhtiön ja asiakkaan välillä selvitettäväksi.

FINE katsoo, että muiden riidanlaisten vaurioiden syy-yhteys kiveen törmäämiseen jää asiassa riittävästi näyttämättä. Vaurioista esitetyn kuvauksen perusteella ei ole todennäköistä, että telaston kiinnitysreikien soikeaksi kuluminen tai myöskään liukurunkojen, telapyörän ja etupukin akselin sekä suksien vauriot olisivat voineet syntyä välittömästi kiveen osumisen ja kelkan kaatumisen seurauksena.

Kypärän korvausmäärän osalta vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että kypärän ostohetkestä ja hinnasta ei ole ollut tarkkaa selvitystä. Vakuutusehtojen arviointitaulukon soveltamiseksi on esineestä ehtojen mukaan esitettävä luotettava selvitys. Muutoin korvataan vahingoittuneen esineen käypä arvo. Vakuutusyhtiö on toimittanut saman merkkisestä kypärästä (Airoh Terminator 2.1) myynti-ilmoituksia, joiden mukaan kypärää on myyty noin 200–350 euron hinnalla. Asiakkaan mukaan kyseistä kypärää on myynnissä 599 euron hinnalla. FINE katsoo vakuutusyhtiön toimittamat myynti-ilmoitukset huomioon ottaen, että kypärän käypä arvo on ollut enintään vakuutusyhtiön korvaama 300 euroa.

Lopputulos

FINE katsoo, että vakuutusyhtiön tulee maksaa vakuutusehtojen mukainen korvaus myös moottorikelkan maton vaurioitumisesta. Muilta osin FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia