Haku

FINE-014126

Tulosta

Asianumero: FINE-014126 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 19.11.2018

Vuotovahinko. Onko kysymyksessä altaan poistoputken vuoto? Rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon saunan pesuhuoneen katosta tippui vettä. Vahinko havaittiin 6.2.2018. Kosteuskartoituksessa 8.2.2018 havaittiin, että huoneistossa B 23 kylpyhuoneen pesualtaasta viemäriin johtavan putken liitos oli irronnut. Vettä oli päässyt valumaan myös huoneistoihin B 15 ja B 19. Liitos oli ollut irti seinän sisällä. Korvausta rakenteiden korjauskustannuksista haettiin kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 19.2.2018 mukaan kosteusvaurion syynä on ollut wc:n lavuaarin poistoputken vuoto seinän sisällä. Putki on ollut irti. Koska kyse on vakuutuksen rajoitusehdossa 6.6.1 tarkoitetusta altaan poistoputken vuodosta, vahinkoa ei korvata kiinteistövakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vuotovahingosta aiheutuneiden korjauskustannusten korvaamista. Asiakkaan mielestä kyse on viemäriputken liitoksen vuo­dosta eikä vakuutusyhtiön väittämällä tavalla altaan poistoputken vuodosta. Asiakas viittaa kosteusmittausraportissa olevaan valokuvaan (kuva 1) vuotokohdasta. Raportissa todetaan, että kyseessä on ollut irronneen kiinteän viemäriputken liitoksen vuoto. Koska kyse on kiinteän viemärihaaran liitoksen irtoamisesta, vahinko tulee korvata.

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset. Vahinko ei ole korvattava poistoputken vuotoa koskevan rajoitusehdon takia. Irronnut putki on asunnon B 23 kylpyhuoneen pesualtaalta lähtevä, irrotettavissa oleva osa poistoputkea. Se otetaan irti liitoksistaan myös putken huollon ja puhdistuksen yhteydessä. Altaalta lähtevä poistoputki on asennettu siten, että putki jatkuu altaan takana sijaitsevaan putkihormiin ja siellä liittyy vesilukollisen seinäkaivon putkiyhteeseen. Vakiintuneen käytännön mukaan poistoputkeksi kutsutaan altaalta tai ammeelta lähtevää putkea siihen asti kun se liittyy varsinaiseen kiinteistöviemäriin, tässä tapauksessa seinäkaivon liitokseen asti.

Vuotovahinko on seurausta kylpyhuoneen altaan poistoputken liitoksen irtoamisesta. Altaan poistoputken vuodosta aiheutuneet vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö  

Kiinteistövakuutusehdot (voimassa) 1.11.2016 alkaen

Vakuutusehtojen vuotoa koskevan ehtojen kohdan 6.6.1 (Vuoto, Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut nesteen, kaasun tai höyryn vuotamisesta äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan
-rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta tai toimimattomasta, kiinteästi asennetusta käyttövesi-tai viemäriputkistosta
-rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta, lämminvesivaraajasta tai käyttölaitteesta tai näiden liitoksesta.[…]

Ehtojen kohdan 6.6.2 (korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vuotovahinko aiheutunut rajoitusehdossa tar­koitetulla tavalla altaan poistoputken liitoksen vuodosta ja siitä tuleeko vuotovahingon korjauskustannukset korvata kiinteistövakuutuksesta.

Osapuolten kesken on erimielisyyttä siitä onko kyseessä sellainen vuotovahinko, johon rajoitusehto soveltuu. Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta.

Kosteusmittauspöytäkirjan mukaan vahinko on aiheutunut huoneistossa nro 23. Vuotokohtaa esittävän valokuvan (kuva 1) yhteydessä on todettu viemäriputken irronneen ja vuotovesien levinneen keittiön ja olohuoneen puolelle kuuden neliön alueelle. Jäljempänä kosteusmittausraportissa samaa irtoamista esittävässä kuvassa todetaan lavuaarin poistoputken irronneen seinän sisällä. Vuoto on tapahtunut huoneiston B 23 keittiön ja kylpyhuoneen välisen seinän sisällä olevassa liitoksessa.

Valokuvien perusteella vuotokohta on ollut seinän sisään pesualtaalta johtavan poistoputken ja siihen liitetyn jatkokappaleen välillä olevassa liitoksessa. Valokuvien perusteella pesualtaalta pois johtava putkikokonaisuus liittyy vasta alempana lattian tasossa viemäriin. FINE katsoo, että kyse on ollut rajoitusehdoissa tarkoitetusta altaan poistoputken vuotovahingosta. Tämän vuoksi FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Tämä lopputulos vastaa Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi liitteenä olevasta ratkaisusuosituksesta FINE-004887.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Aarre

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia