Haku

FINE-013531

Tulosta

Asianumero: FINE-013531 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.08.2018

Matkan peruuntumisen korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on varannut matkan 23.3.2018 Thaimaahan ajalle 2.5.2018 – 18.5.2018. Asiakas on peruuttanut matkan 25.4.2018 tajunnan menetyksen ja voimakkaiden vatsakipujen vuoksi. Asiakas on hakenut korvausta matkan peruuntumisesta matkustajavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas on ollut sairaalahoidossa helmikuussa asciteksen ja poikkeavan maksan vuoksi. Jatkotutkimuksissa diagnosoitiin maksakirroosi. Asiakas on varannut matkan 23.3.2018. Vakuutusyhtiön mukaan matkan peruuntumisen syyn oireita on ilmennyt jo ennen matkan varaamista.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut yhteensä 950,17 euroa. Asiakas kertoo olleensa sairaalahoidossa maksaan kohdistuvan sairauden takia helmikuussa. Asiakas on joutunut perumaan silloin ensimmäisen matkan, josta hän sai korvauksen matkanjärjestäjältä lääkärintodistuksella. Maaliskuun aikana asiakkaan kunto parani ja hän varasi omatoimimatkan 23.3.2018. Asiakkaalle tuli kuitenkin tajunnan menetyksiä ja voimakkaiden vatsakipujen johdosta kaksi lääkärikäyntiä ensiavussa huhtikuun puolen välin tienoilla. Hoitavat lääkärit kirjoittivat uuden lääkärintodistuksen tilanteesta, joka oli täysin ennalta-arvaamaton matkaa tilattaessa. Asiakkaan mukaan matka on varattu sellaisessa tilanteessa, jossa asiakkaan kunto on ollut hyvä ja hän ei ole voinut tietää, että sairauteen tai lääkitykseen liittyviä oireita tulisi uudelleen. Asiakas myöntää, että voimakkaat vatsakivut ja tajunnanmenetykset kyllä johtuvat alkuperäisestä sairaudesta, joka on todettu helmikuussa, mutta eivät ole voineet olla ennustettavissa maaliskuun lopulla matkaa varatessa.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessa aiemman kantansa. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että asiakas on joutunut sairaalahoitoon helmikuussa. Asiakkaalla on todettu akuutti hepatiitti ja krooninen maksakirroosi, johon on liittynyt ascites ja varis-muodostelma. Näiden hoito on jatkunut helmikuusta alkaen. Vakuutusyhtiön mukaan hoitokertomusten perusteella asiakkaan terveydentila matkan varaamishetkellä on ollut sellainen, että hän ei ole ollut matkustuskunnossa. Näin ollen sairastuminen ei ole ollut äkillistä ja odottamatonta.

Asiakas on FINElle 22.8.2018 toimittamassaan lisäkirjelmässä todennut, että sairauden toteamisen ja matkan varaamisen välissä on ollut 38 vuorokautta. Lisäksi kontrollikäynnillä 15.3.2018 kroonisen sairauden on todettu olleen hallinnassa. Asiakkaan tila huonontui ennalta arvaamattomien seikkojen, kuten aiemmin määrätyn kokonaislääkityksen johdosta huhtikuun aikana ja terveydentilan muutoksen johdosta lääkäri on kirjoittanut 25.4.2018 lääkärintodistuksen, jossa ei ole suositellut asiakkaalle matkustamista.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Matkustajavakuutusehdot (voimassa 1.7.2017 alkaen)

F300.4.3 Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen

F300.4.3.1

Matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti alla mainituista syistä:

  • vakuutetun tai muun kohdassa F300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein (…)
     

F300.4.3.2

Vakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista seuraavista syistä:

(…)

  • peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen tekemistä tai matkan varaamista.

Ratkaisusuositus

Asiakkaan asiassa on kysymys siitä, onko asiakas oikeutettu matkan peruuntumiskulujen korvaukseen matkustajavakuutuksen perusteella.

Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntuminen korvataan, kun matkalla lähdön estyminen on aiheutunut pakottavasti vakuutetun äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Edellytyksenä vakuutusehtojen mukaan on myös se, ettei peruuntumisen syy ole ilmennyt ennen vakuutuksen tekemistä tai matkan varaamista.

FINEn käsityksen mukaan tapauksessa ei ole riitaa siitä, onko peruuntumisen syy ollut lääketieteellisin perustein arvioiden pakottavaa, vaan siitä onko peruuntumisen syy ilmennyt jo ennen matkan varaamista. Asiakas oli varannut 23.3.2018 matkan Thaimaahan. Asiakas peruutti matkan 25.4.2018 tajunnan menetyksen ja voimakkaiden vatsakipujen vuoksi.

Asiassa esitettyjen lääketieteellisten selvitysten mukaan asiakas oli hakeutunut sairaalahoitoon 15.2.2018 vatsan turvotuksen ja vatsakipujen vuoksi. Asiakkaalla todettiin askites, poikkeava maksa sekä epäily laajoista tuumorimuutoksista. Asiakas oli uudelleen sairaalahoidossa 1. – 9.3.2018. Hoitojakson aikana tehdyssä maksabiopsiassa 7.3.2018 asiakkaalla todettiin epäselvä maksakirroosi ja askitesmuodostus ja selvittelyjen olevan tämän osalta vielä kesken. Asiakkaalle laadittiin tuolloin myös lääkärinlausunto Mauritiukselle suuntautuvan matkan peruuntumisesta 21.3. – 5.4.2018. Asiakas hakeutui uudelleen sairaalahoitoon selkäkipujen vuoksi 2. – 5.4.2018. Lääketieteellisen selvityksen mukaan tuolloin ei todettu mitään tuoretta vammaa. Asiakas hakeutui päivystykseen 18.4.2018 tajunnanmenetyksen ja vatsakipujen vuoksi. Vatsakipu oli säteillyt myös selkään. Potilaskertomuksen mukaan tajunnan menetys sopii verenpaineen laskuun. Maksakirroosin vuoksi verenpainetaso pyrkii olemaan hyvin matala. Mitään uutta äkillistä ei todettu.

Asiakkaan puoliso soitti 25.4.2018 vatsaelinkirurgian lääkärille ja pyysi lääkärintodistusta matkan peruuntumista varten. Todistuksen mukaan asiakkaalla on diagnosoitu muu tai määrittämätön maksakirroosi. Lisätietona on maininta, että asiakas on kykenemätön matkustamaan vaikean sairauden vuoksi.

Asiassa esitetystä lääketieteellisestä selvityksestä ei ilmene, että asiakkaan matkan peruuntuminen olisi aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla matkan varaamisen jälkeen ilmenneestä äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta. FINE katsoo, että tapauksessa on kysymys asiakkaalle ennen matkan varaamista todetun maksakirroosin ja sairauteen liittyvien oireiden hoidosta. FINEn näkemyksen mukaan matkan peruuntuminen on näin ollen johtunut asiakkaalla jo helmikuussa todetusta maksasairaudesta, jonka hoito on ollut kesken ennen matkan varaamista. FINE toteaa vielä, että vaikka tajunnan menetys ja vatsakivut ovat olleet asiakkaan näkemyksen mukaan odottamattomia ja äkillisiä, ei niitä kuitenkaan voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisenä ja odottamattomana sairastumisena ottaen huomioon asiakkaalla jo ennen matkan varaamista diagnosoidun kroonisen ja vakavan maksasairauden.

FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä edellä mainituilla perusteilla vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Pulkki

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia