Haku

FINE-013214

Tulosta

Asianumero: FINE-013214 (2018)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2018

Tuliko koiran lopettaminen korvata?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli vienyt koiransa eläinsairaalan hätäpäivystykseen akuutin kipuoireilun vuoksi 11.5.2018. Kliinisessä yleistutkimuksessa eläinlääkäri havaitsi koiran takapään halvaantumisen. Koiran kummassakaan takajalassa ei ollut asentotuntoa ja syväkiputunto oli heikentynyt.

Anamneesin ja löydösten perusteella koiralla epäiltiin selkäydintä ahtauttavaa sairautta, kuten välilevytyrää. Eläinsairaalassa ei tutkimushetkellä ollut magneettikuvantamismahdollisuutta, minkä vuoksi koira olisi jouduttu siirtämään toiseen eläinsairaalaan jatkotutkimuksiin ja todennäköiseen leikkaushoitoon. Esitietojen mukaan koiralla oli todettu muutoksia rintarangassa ja nivelrikkoa lonkissa. Koiran lonkat olivat dysplastiset (E). 11.5.2018 päivätyn potilaskertomuksen mukaan koiran lisäkärsimysten välttämiseksi asiakas päätyi konservatiivihoidon ja jatkotutkimusten (magneettikuvantaminen, mahdollinen leikkaushoito) sijasta koiran eutanasiaan varauksellisen kokonaisennusteen vuoksi.

Vakuutusyhtiö ei ole suorittanut korvausta eläinvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että koiran lopettaminen ei ollut eläinlääkärin määräyksestä välttämätön, koska asiakas päätyi halvauksen hoidon ja jatkotutkimusten sijasta koiran lopettamiseen. Lisäksi vakuutusyhtiö on päätöksessään huomauttanut, ettei eläinvakuutuksesta korvata eläimen lopettamista, jos lopettamisen syy on luuston tai nivelten kehityshäiriö.

Asiakas on kertonut vakuutusyhtiön asiakasasiamiehelle 23.5.2018 osoitetussa oikaisupyynnössä, että mahdollisen välilevytyrän aiheuttama puristus oli voinut aiheuttaa selkäytimelle vakavan vaurion, joka ei aina parane, vaikka välilevytyrä poistettaisiinkin. Koiralla oli ollut lonkissa nivelrikkoa, mikä vaikutti myös lopetuspäätökseen. Mikäli leikkaus olisi ollut mahdollinen, olisi toipuminen tuottanut koiralle kohtuutonta kärsimystä. Myös eläinlääkäri tuki lopetuspäätöstä, koska jatkohoidon onnistuminen oli epätodennäköistä. 23.5.2018 päivätyn eläinlääkärintodistuksen mukaan koiran perussairaudet ja oirekuva huomioon ottaen takeita paranemiselle ei ollut, minkä vuoksi omistaja päätyi oikeutetusti koiran eutanasiaan varauksellisen kokonaisennusteen vuoksi lisäkärsimysten välttämiseksi.

Vakuutusyhtiön asiakasasiamies on todennut vastauksessaan, että koiraa ei lopetettu eläinsuojelullisista syistä eläinlääkärin määräyksestä. Varmuutta halvaantumisen syystä ei saatu, koska jatkotutkimuksia ei tehty asiakkaan päätöksellä. Hoitotoimenpiteitä olisi voitu suorittaa. Takeita koiran paranemisesta ei ollut, mutta se ei kuitenkaan ole peruste, jolla eläinvakuutuksesta voitaisiin suorittaa korvaus.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä maksamaan eläinvakuutuksesta koiran lopettamisesta vakuutusmäärän mukaisen 1 000 euron korvauksen. Asiakkaan FINElle toimittaman 30.6.2018 päivätyn eläinlääkärin lisäselvityksen mukaan koiran vakavat perussairaudet ja nopeasti etenevä oirekuva huomioon ottaen oli eläinsuojelullisesti oikein päätyä koiran eutanasiaan lisäkärsimysten välttämiseksi.

Vastineessaan vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että koiraa ei lopetettu vakuutusehdoissa edellytetyllä tavalla eläinsuojelullisista syistä eläinlääkärin määräyksestä, eikä asiassa näin ollen ole perusteita suorittaa korvausta eläinvakuutuksesta.

Sopimusehdot

Tapaukseen sovellettavien eläinvakuutusehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 1 Korvattavat vakuutustapahtumat mukaan vakuutuksesta maksetaan korvaus, kun vakuutettu eläin on vakuutuksen voimassa ollessa

  • kuollut sairauden tai tapaturman vuoksi
  • sairastunut tai tapaturman vuoksi vammautunut niin vakavasti, että se on täytynyt eläinlääkärin määräyksestä välttämättä lopettaa
  • kadonnut tai anastettu.
     

Eläimen lopettamista pidetään välttämättömänä silloin, kun eläin on eläinsuojelullisista syistä lopetettava.

[– –]

Ratkaisusuositus

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan eläinvakuutuksesta 1 000 euron korvauksen koiran lopettamisesta.

Koiran lopettamisen korvattavuutta eläinvakuutuksesta arvioidaan vakuutusehtojen perusteella. Jotta koiran lopettaminen voisi tulla eläinvakuutuksesta korvattavaksi, koiran on tullut vakuutuksen voimassa ollessa sairastua tai tapaturman vuoksi vammautua niin vakavasti, että se on täytynyt eläinlääkärin määräyksestä välttämättä lopettaa. Lopettamista pidetään vakuutusehtojen mukaan välttämättömänä silloin, kun koira on eläinsuojelullisista syistä lopetettava.

Käytettävissä olevan selvityksen mukaan eläinsairaalan hätäpäivystyksessä ei tutkimushetkellä ollut käytössä magneettikuvantamislaitetta. Halvaantumisen syyn selvittämiseksi koira olisi kuitenkin voitu siirtää toiseen eläinsairaalaan jatkotutkimuksiin. Asiakkaan päätöksestä koiraa ei siirretty, vaan asiakas päätyi koiran lopettamiseen varauksellisen kokonaisennusteen vuoksi ja koiran lisäkärsimyksen välttämiseksi.

FINE katsoo asiassa toimitetun selvityksen perusteella, että asiakas päätyi koiran lopettamiseen mahdollisten jatkotutkimusten sijasta. FINE pitää asiakkaan ratkaisua täysin ymmärrettävänä. Tilanne ei kuitenkaan ollut sellainen, että koira olisi vakuutusehtojen mukaisella tavalla täytynyt eläinlääkärin määräyksestä välttämättä lopettaa. Vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on siten vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Penttilä

Tulosta