Haku

FINE-013187

Tulosta

Asianumero: FINE-013187 (2018)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.12.2018

Todennäköinen syy-yhteys Lipanthyl Penta- ja Atorvastatin-lääkkeiden käytön ja asiakkaalla ilmenneiden vatsakipujen, haimatulehduksen ja olkapään nivelkipujen välillä. Tuliko oireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 19.9.2017 mukaan A (s. 1963) on käyttänyt Lipanthyl Penta- ja Atorvastatin-lääkkeitä sepelvaltimotaudin hoitoon. Alkuvuodesta 2017 alkaen A kärsi kovista vatsakivuista. Hän kävi alkuvuoden, kevään ja kesän 2017 aikana useita kipuja keskussairaalan päivystyksessä ja sisätautien vastaanotolla. Mitään syytä kivuille ei löytynyt, vaan ne jatkuivat. A alkoi itse epäillä, että kivut johtuivat Lipanthyl Penta- ja Atorvastatin-lääkkeistä ja lopetti molempien lääkkeiden käytön samanaikaisesti elokuun alussa 2017. Tämän jälkeen pahimmat kivut helpottivat. Lisäksi A epäilee, että samat lääkkeet ovat aiheuttaneet hänelle haimatulehduksen. A ei ole vuoden 2017 aikana juonut lainkaan alkoholia. Hänellä on 20.7.2017 todettu haimatulehdus. Lisäksi A:lla on olkapäässä kovat nivelkivut, jotka ovat alkaneet kevään ̶ kesän 2017 aikana. Tämänkin A epäilee johtuvan kyseisistä lääkkeistä. A haki vatsakipujen, haimatulehduksen ja nivelkipujen johdosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvattavuus lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö viittasi A:ta koskeviin lääketieteellisiin selvityksiin, joiden mukaan A oli käynyt sairaalassa useamman kerran vatsakipujen vuoksi kesästä 2016 lähtien. Oireiden vuoksi tehtiin tutkimuksia, mutta mitään varsinaista syytä vatsakivuille ei todettu. Pääasiallisena syynä kipuihin pidettiin A:lla aiemmin todettua ruokatorven alaosan ärsyyntymistä eli ns. refluksiesofagiittia. Vatsakivut lievittyivät Lipanthyl Penta- ja Atorvastatin-lääkitysten lopettamisen jälkeen, mutta A:lla oli ollut lievempiä vatsavaivoja myös ennen lääkkeiden käytön aloittamista ja niiden lopettamisen jälkeen. Yhtiö katsoi, että lääkeaineet olivat voineet myötävaikuttaa vatsakipuihin lisäämällä suolisto-ongelmien ilmaantumisen riskiä, mutta todennäköisin ja pääasiallisin syy A:n vatsavaivoihin on heinäkuussa 2017 todettu krooninen haimatulehdus. Ennen lääkkeiden käytön aloittamista A oli sairastanut useita haimatulehduksia. Haiman tietokonekerroskuvauksessa 12.7.2017 näkyi pitkäaikaiseen haimatulehdukseen sopivat kudosmuutokset. Yhtiö totesi, että Atorvastatin voi sinänsä aiheuttaa melko harvinaisena haittavaikutuksena haimatulehduksen, mutta katsoi, että A:lla todettu kroonistunut haimatulehdus oli todennäköisimmin syy-yhteydessä hänen aiemmin sairastamiinsa haimatulehduksiin. Käytettävissä olevan aineiston mukaan A:lla oli ollut oikean olkapään kipuja kesästä 2017 lähtien ja hän oli saanut olkapäähän myös kortisonipistoksen. Yhtiö katsoi, ettei yksittäisen nivelen nivelkipu ollut todennäköisesti lääkkeiden aiheuttamaa. Yhtiö katsoi, ettei korvattavaksi vaadittujen oireiden syy-yhteys lääkkeiden käyttöön ollut niin todennäköinen, että kyseessä olisi lääkevahinkovakuutuksesta korvattava lääkevahinko. Näin ollen A:n korvausvaatimus hylättiin.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A toteaa, että vuonna 2016 tehdyissä tutkimuksissa todettiin vatsakivun syyksi helikobakteeri. Refluksiesofagiittiin viittaavia närästysoireita hänellä ei ole ollut. Vakuutusyhtiön päätöksessä mainitut aikaisemmat haimatulehdukset A on sairastanut toistakymmentä vuotta sitten eikä haiman suhteen ole ollut ongelmia kymmeneen vuoteen. Uudessa röntgenmeetingissä 11.10.2017 on todettu, että haimassa ei ole kroonisen haimatulehduksen muutoksia. Haimassa on voinut olla lääkkeiden aiheuttama tulehdus jo vuodenvaihteesta 2016 ̶ 2017, ja se on todettu vasta kesällä 2017. Magneettitutkimuksessa 11.10.2017 on todettu oikean munuaisen alareunassa pieni nestekysta. A toteaa, että atorvastatiini voi aiheuttaa kudosmuutoksia. A viittaa vielä hoitaneiden lääkäreidensä potilaskertomusmerkintöihin 9.10.2017 ja 6.11.2017, joiden mukaan kyseessä voi olla kolesterolilääkkeen aiheuttama haimatulehdus ja atorvastatiinin käytön ja vatsakipujen välillä on ajallinen yhteys.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitetyn kannan.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 5.3.2016 ̶ 6.11.2017.

Selvitysten mukaan A sairastaa sepelvaltimotautia ja hänelle on vuonna 2000 tehty vasemman sepelvaltimon laskevan haaran (LAD) pallolaajennus. Sepelvaltimotaudin lisäksi A sairastaa verenpainetautia ja tyypin 2 diabetesta ja hänellä on todettu kohonneet veren rasva-arvot. Lisäksi A on sairastanut aiemmin haimatulehduksia. Vuonna 2016 A:ta on tutkittu ruokailun jälkeen ilmenneen rintalastan takaisen polton vuoksi. A:lla on toukokuussa 2016 todettu helikobakteeripositiivinen gastriitti (mahakatarri), joka on hoidettu antibiooteilla. Oireilu on uusiutunut heinäkuussa 2016 ja A:lle on määrätty uudet lääkekuurit. Sairauskertomusmerkinnän 31.3.2016 mukaan A:lla on kolesterolilääkkeenä ollut käytössä Atorvastatin. Korkeiden triglyseridiarvojen vuoksi on tehty lähete endokrinologin arvioon. Sairauskertomusmerkinnän 17.5.2016 mukaan endokrinologi on lisännyt A:n lääkitykseen Lipanthylin.

Endokrinologin kontrollikäyntiä 13.3.2017 koskevan sairauskertomustekstin mukaan tammikuusta 2017 alkaen pahimpana vaivana on ollut ylävatsakipu. Kipu on tullut levossa ja ruokailu on tuntunut pahentavan sitä. A:lle on ohjelmoitu ylämahan ultraäänitutkimus, joka puhelinkontaktimerkinnän 27.3.2017 mukaan on ollut normaali. A on kertonut vaivojen jatkuvan edelleen; mistä tahansa syömisestä on ollut seurauksena vatsakipuja. A:sta on tehty lähete gastroenterologille.

Kirurgian poliklinikan sairauskertomustekstin 12.7.2017 mukaan A:lle on toukokuussa 2017 tehty gastroskopia, jossa ei ole todettu poikkeavaa. Ylävatsakipuja on edelleen esiintynyt päivittäin, erityisesti syömiseen liittyen. A:lle 12.7.2017 tehdyssä vatsan alueen tietokonekerroskuvauksessa on nähty haiman päässä (caputissa) muutos, jonka on ensisijaisesti tulkittu sopivan krooniseen haimatulehdukseen. Kirurgin puhelinkontaktimerkinnän 13.7.2017 mukaan A on aiemmin vuonna 2006 ja ilmeisesti kerran myöhemminkin sairastanut alkoholista johtuvan haimatulehduksen. A on tämän jälkeenkin jatkanut alkoholin käyttöä, mutta on nyt ollut puoli vuotta käyttämättä alkoholia. A:lla joitakin vuosia sitten todetun II tyypin diabeteksen on arvioitu olevan sekundaarinen ja haimatulehduksesta johtuva. Kirurgi on arvioinut, että tietokonekerroskuvauksessa nähty haiman muutos ja oireet voivat olla kroonisesta haimatulehduksesta johtuvia, mutta kyseessä voi olla haimasyöpäkin. A:sta on tehty lähete yliopistollisen sairaalan gastrokirurgialle. Merkinnän 20.7.2017 mukaan yliopistollisen sairaalan konsultaatiovastauksessa on arvioitu, että todetut muutokset sopivat krooniseen haimatulehdukseen. A:n ylävatsakipujen on arvioitu selittyvän tällä löydöksellä.

Endokrinologin sairauskertomustekstin 12.9.2017 mukaan A on epäillyt mahavaivojen syyksi Lipanthyl-lääkitystä ja lopettanut lääkkeen, jolloin mahavaivatkin ovat hävinneet. Kesäkuusta lähtien A:lla on ollut pahenevaa kipua oikeassa olkapäässä, mikä on estänyt työn vastaanottamisen. Terveyskeskuksessa annettu kortisonipistos ei ole auttanut oireisiin. Vastaanotolla olkapään sivunosto on onnistunut vain noin nelisenkymmentä astetta ja taivutus on onnistunut vaakatasoon. A:lle on ohjelmoitu olkapään röntgen- ja ultraäänitutkimukset. Kirurgian päivystyksen sairauskertomusmerkinnän 27.9.2017 mukaan A on tullut vastaanotolle oikean olkapään kipujen ja vatsakipujen vuoksi. Natiivikuvissa on todettu oikeassa olkanivelessä lievää nivelrikkoa, kalkkia ja sivunostossa ahtaumaa. Kipujen lisäksi on ollut jäykkyyttä ja liikerajoitusta. Olkapäiden osalta A on ohjattu fysioterapeutin arvioon. Päivystyskäynnin yhteydessä A on tuonut esille, ettei usko kroonisen haimatulehduksen olevan vatsakipujen syynä. Lisäksi A on kertonut, että on lopettanut alkoholin käytön ennen joulukuuta 2016, minkä vuoksi haimatulehdus ei voi johtua alkoholista. A on kertonut, että Atorvastatin-lääkityksen aikana on tullut maksan alueen kipua. Kipu on helpottanut, kun A on lopettanut lääkityksen.

Yksityisen vatsakirurgin sairauskertomustekstin 9.10.2017 mukaan on epäilty, että haimatulehdus voisi olla kolesterolilääkkeen aiheuttama. A:lle on ohjelmoitu haiman magneettikuvaus. Yliopistollisen sairaalan röntgenmeetingiä 11.10.2017 koskevan merkinnän mukaan A:n vatsan alueen tietokonekerroskuvia on arvioitu uudelleen ja katsottu, etteivät muutokset sopisi krooniseen haimatulehdukseen. Ylävatsan magneettitutkimusta koskevan lausunnon 11.10.2017 mukaan tutkimuksissa ei ole havaittu sappikiviä tai akuuttiin haimatulehdukseen viittaavaa. Haiman päässä ja hännässä (cauda) on nähty ensisijaisesti haimatulehduksen jälkitilaan liittyväksi tulkittavia nesteisiä fibroosin kaltaisia muutoksia. Yliopistollisen sairaalan kirurgian poliklinikkakäyntiä 6.11.2017 koskevan sairauskertomustekstin mukaan A:lle tehdyissä tutkimuksissa ei ole löydetty viitteitä haiman muutosten pahanlaatuisuudesta. On arvioitu, että A on vuoden 2017 alussa ilmeisesti sairastanut kotonaan haimatulehduksen. Tekstissä todetaan, että Atorvastatin sopii ajallisesti A:n syksyllä ja vuoden vaihteessa sairastamiin vatsakipuihin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla vuonna 2017 ilmenneet vatsakivut, heinäkuussa 2017 diagnosoitu haimatulehdus ja kesän 2017 aikana ilmennyt oikean olkanivelen kipu korvata Lipanthyl Penta- ja/tai Atorvastatin-lääkkeen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun lääketieteellisen selvityksen mukaan A sairastaa sepelvaltimotautia, verenpainetautia ja tyypin II diabetesta, minkä lisäksi hänellä on todettu kohonneet veren rasva-arvot ja hän on aiemmin sairastanut kaksi alkoholin käytöstä johtunutta haimatulehdusta. Muun lääkityksen ohella A:lla on ollut käytössä kolesterolia alentava Atorvastatin, minkä lisäksi lääkitykseen on 17.5.2016 lisätty Lipanthyl. Alkuvuodesta 2017 alkaen A on kärsinyt ylävatsakivuista erityisesti ruokailun yhteydessä ja kesästä 2017 alkaen oikean olkapään kivuista ja liikerajoituksista. Heinäkuussa 2017 tehdyssä vatsan alueen tietokonekerroskuvauksessa on nähty haimassa muutoksia, joiden on arvioitu sopivan haimatulehdukseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A on selvitysten mukaan käyttänyt ajoittain runsaasti alkoholia. A:n oireet ja löydökset, kuten vatsakipu, laihtuminen ja lievä imeytymishäiriö, sekä A:n sairastama diabetes ovat tyypillisiä krooniselle haimatulehdukselle. Lautakunta ei pidä todennäköisenä, että A:n vatsavaivat ja haimatulehdus olisivat johtuneet Atorvastatin- tai Lipanthyl Penta -lääkkeen käytöstä. Oireilun todennäköisin syy on krooninen haimatulehdus, joka liittyy A:n aiempaan alkoholinkäyttöön ja aiemmin sairastettuihin haimatulehduksiin. Myöskään olkanivelen kipu ja liikerajoitus eivät lautakunnan näkemyksen mukaan todennäköisesti johdu edellä mainittujen lääkkeiden käytöstä. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Paakkari
Soinila

Tulosta