Haku

FINE-012566

Tulosta

Asianumero: FINE-012566 (2019)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.05.2019

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus. Maksunsaajan huolellisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen kortillaan yökerhossa Tallinnassa 12.2.2017 klo 03.37-07.31 välisenä aikana tehdyt ja tunnusluvulla hyväksytyt yhteensä 17.465,00 euron arvoiset 15 maksutapahtumaa.  Asiakkaan kortilla on myös yritetty tehdä automaattinostoja klo 06.04-06.06, mutta nostot ovat estyneet varmennusyhteyden katkeamisen vuoksi. Käteisnostoyritysten jälkeen kortilla on tehty enää yksi em. riidanalaisista ostotapahtumista (20,00 euroa, klo 07.31). Pankki vastaanotti asiakkaan sulkuilmoituksen kortista 12.2.2017 klo 10.38.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että Pankki korvaa täysimääräisesti asiakkaan debit-kortilla tehdyt oikeudettomat yhteensä 17.465,00 euron veloitukset.

Asiakas lähti hotellista puolenyön aikaan Tallinnan keskustaan vailla määränpäätä kävellen. Käveltyään aikansa keskustassa hän näki Soho-nimisen paikan kyltin ja päätti mennä sinne. Portsari neuvoi lähimmälle pankkiautomaatille, josta asiakas nosti 300 euroa. Pääsylippu maksoi 20 euroa ja lisäksi 50 euroa vaihdettiin ns. leikkirahaksi (14kpl), jota annettiin kun joku kävi esiintymässä. Asiakas katsoi kolme privaattiesitystä ja joi pari olutta. Kello oli noin 02.00, kun hän päätti lähteä hotellilleen. 

Asiakas hyppäsi taksin kyytiin. Kun taksikuski huomasi asiakkaan käden tärisevän, asiakas kertoi sairastavansa Parkinsonin tautia. Kuski kysyi, onko asiakas huomannut, että hieronta auttaa siihen, ja haluaisiko asiakas vaikka heti hierontaa. Asiakas tuumasi, että mikä ettei. Baari oli Madonna Club nimeltään. Baaritiskillä asiakas myöntyi hänelle ehdotettuun viinipulloon. Asiakas meni pöytään ja kauniin näköinen nainen tuli mukaan ja kävi esittelemässä hierontapaikkaa.

Asiakas maksoi viinipullon kortilla. Baaritiskillä hänelle jäi mieleen kortinlukija, joka oli kuin liian lyhyessä johdossa eikä sitä voinut vetää lähemmäksi. Lisäksi baaritiski oli aika korkea. Asiakkaan tunnusluku on varsin helppo ja voi olla sivullisen liian helppo lukea. Asiakas ei ole kirjoittanut sitä mihinkään ylös.

Tarjoilija alkoi juottamaan asiakasta ja tämä on viimeisiä asioita, joita asiakas muistaa. Asiakas ei tiedä, miten hän oli saapunut takaisin hotellille. Kännykän google-sovellus näytti, että hän oli tullut hotellille kello 6 aikaan.

Aamulla asiakas heräsi noin kello 10.15. Olo ei ollut häävi vaan pakokauhunomainen. Pankkikortti tuli ensimmäisenä mieleen eikä sitä löytynyt mistään. Asiakas otti viipymättä yhteyden kortin sulkupalveluun. Asiakas otti seuraavana päivänä yhteyden poliisiin. 

Kotiin päästyään asiakas tutki tiliään, jolta oli suoritettu 15 ostoa. Korttia oli käytetty asiakkaan tietämättä eri paikoissa, koska verkkopankista ilmenee veloittaja kolmella eri tavalla kirjoitettuna: MADONNA (4.505 euroa), Madonna baar (9.290 euroa) ja Madonna (3.670 euroa). Pankilta saadun listan mukaan ensimmäiset 10 tapahtumaa on tehty noin 15 minuutin sisällä ja seuraavat neljä muutaman minuutin jälkeen tästä. Viimeisin tapahtuma on tehty noin kello 7.31, jolloin asiakas on jo ollut hotellilla. Tapahtumalistauksesta ei käy ilmi, onko ravintolan maksupääte tehnyt jokaisen oston yhteydessä kate- ja varmennuskyselyn.

Asiakas on ollut huolellinen sekä kortin säilyttämisessä ja sen käyttämisessä että henkilökohtaisen tunnusluvun säilyttämisessä. Debit-kortti on anastettu häneltä Club Madonna -ravintolassa muistikatkoksen aikana. 

Asiakas ei ollut nauttinut alkoholia niin paljon, että hänelle olisi sen vuoksi tullut muistikatkos. Asiakas on alkoholin suhteen pienkuluttaja eikä hän käytä sitä humaltumisen vuoksi. Se, että on ostanut juomaa, ei tarkoita että on kaikkea juonut. Asiakkaalla on aina järki päässä, kun hän käyttää alkoholia eikä hän tee mitään typerää. Tähän hän perustaa olettamuksensa, että hänet on jotenkin huumattu. 

Asiakas epäilee, että hänen korttinsa tunnusluku on urkittu häneltä siinä yhteydessä kun hän on baaritiskillä maksanut viinipullon maksupäätteellä, joka on erikoisen sijoittelunsa vuoksi jäänyt hänen mieleensä. Asiakkaan käsityksen mukaan Madonna-ravintolassa on tarkoituksella käytetty hänen debit-korttiaan väärin ja tietoisesti osallistuttu kortin oikeudettomaan käyttöön. Ravintolasta on aikaisemminkin tehty ilmoituksia pankkikorttien väärinkäytöstä. Tätä osoittaa ainakin FINEn aikaisempi ratkaisusuositus PKL 51/16 ja Viron poliisin asiakkaan asiassa antama tutkinnan lopettamispäätös 30.11.2017. Päätökseen on kirjattu tapauksen olevan samanlainen / olevan yhteydessä viiden muun rikosasian kanssa. Kyse on siis ravintolan henkilökunnasta, koska kaikki rahat ovat kulkeneet Madonnan kautta, siis ravintolan, jolla oli ollut jo useampia samankaltaisia rikoksia ja jolla vielä oli lupa käyttää maksupäätettä.

Asiakkaan kertomat tapahtumat ja ravintolassa muulloinkin tapahtuneet väärinkäytökset osoittavat, että asiakas ei ole toiminut asiassa huolimattomasti ja maksupalvelulain mukaan hän ei vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta.

Pankin vastine

1. Huolellisuus kortin säilyttämisessä ja käyttämisessä

Alkoholin vaikutuksen alaisena ravintolassa yöaikaan ja yksin ulkomailla ollessaan huolellinen kortinhaltija kiinnittää tavallista suurempaa huomiota kortin ja tunnusluvun säilytykseen ja käyttämiseen. Ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa niihin olosuhteisiin, joissa korttia ja tunnuslukua säilytetään ja käytetään. Pankkilautakunnan ratkaisukäytännön (PKL 62/12) mukaan voi olla olosuhteita ja tilanteita, joissa huolellisesti menettelevän kortinhaltijan voidaan edellyttää kieltäytyvän kortilla maksamisesta, mikäli hän ei voi varmistua turvallisesta tunnusluvun käytöstä. 

Asiakas on itse todennut, että maksupääte Madonnassa oli jäänyt hänen mieleensä sen erityisen sijainnin, korkean baaritiskin ja lyhyen johdon takia. Näin ollen asiakkaan olisi tullut kieltäytyä maksamisesta, jos hän ei voinut varmistua turvallisesta tunnusluvun käytöstä. Vallitsevat olosuhteet (vapaaehtoinen alkoholin vaikutuksen alaisena olo, tuntemattomat ihmiset, tuntematon paikka, yökerho ulkomailla, yöaika) ovat riittävä syy siihen, että asiakkaan olisi pitänyt huolellisesti toimiessaan tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen. On selvää, että asiakas ei näin toiminut, koska ulkopuolinen oli saanut tunnusluvun haltuunsa.

Asiakkaan tunnusluku on ollut tyypillinen 4-numeroinen tunnusluku. Olennaista asiassa ei ole tunnusluvun helppous tai vaikeus, vaan se minkälaisissa olosuhteissa ja mitä huolellisuutta käyttäen tunnusluku on näppäilty maksutapahtuman yhteydessä. Normaalin maksutapahtuman yhteydessä tunnusluku ei päädy maksunsaajan henkilökunnan tietoisuuteen. Asiassa on selvää, että maksutapahtumien yhteydessä sekä kortti että tunnusluku ovat olleet käytössä.

Asiakkaan eri yhteyksissä kertomissa tapahtumien kulussa on ristiriitaisuuksia. Asiakas on valituksessaan todennut lähteneensä kulkemaan kaupungille vailla mitään määränpäätä. Aikaisemmin tekemässään rikosilmoituksessa hän on kertonut, että hänen tarkoituksenaan oli nimenomaisesti löytää Soho-strippibaari, jossa hän oli edellisenä iltana ollut. Asiakas ei siis ole sattumalta ajautunut tilanteisiin, vaan toiminta on ollut tarkoituksellista.

Pankki katsoo, että asiakas ei ole ollut huolellinen kortin säilyttämisessä, sen käyttämisessä eikä tunnusluvun säilyttämisessä, vaan on törkeästi laiminlyönyt maksupalvelulaissa ja korttiehdoissa mainittuja huolellisuusvelvoitteita tunnusluvun ja kortin turvallisesta säilyttämisestä. Asiakkaan oma toiminta, vallitsevien olosuhteiden ja niiden edellyttämän huolellisuuden törkeä laiminlyönti ja epäilyttävän maksupäätteen käyttö ovat olleet edellytyksenä kortin väärinkäytön mahdollistamiselle. Mikäli asiakas olisi alun perin toiminut maksupalvelulain ja korttiehtojen edellyttämien huolellisuusvelvoitteiden puitteissa, ei kortin väärinkäyttö olisi ollut mahdollista.

2. Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen ja huumaus

Asiakas on todennut, että hän ei ole nauttinut alkoholia niin paljon, että hänelle olisi sen vuoksi tullut muistikatkos. Asiakkaan eri yhteydessä kertomat seikat vaihtelevat paljon nautitun alkoholin määrästä, joten voi olla hyvin mahdollista, että hän on juonut enemmänkin. Sohossa nautittu alkoholimäärä on vaihdellut eri kertomuksissa 2 ja 4 annoksen välillä, Madonnassa nautitut annokset taas vaihtelivat viinilasin ja viinipullon välillä. Jättämässään rikosilmoituksessa asiakas on todennut, että "tummaihoinen nainen kaatoi juomaa jatkuvasti". Asiakas oli todennäköisesti juonut yhteensä ainakin 10 annosta alkoholia ja voidaan olettaa, että asiakkaan humalatila oli vahva.

Lisäksi asiassa tulee huomioida se, että kertomansa mukaan asiakas sairastaa Parkinsonin tautia. Alkoholin käyttöön tulee suhtautua varauksellisesti, mikäli sairastaa Parkinsonin tautia. Asiakas ylitti räikeästi kohtuukäytön rajat.

Asiakas on siis aiheuttanut itselleen vahvan humalatilan, ja väitetty muistikatkos on voinut johtua tästä. Vahvasta humalatilasta kertoo myös se, että asiakkaalla ei ole muistikuvaa, miten hän on palannut hotellilleen, mutta on myöhemmin selvittänyt, että paluuaika on ollut noin kello kuusi aamulla.

Asiakas ei ole suoranaisesti väittänyt tulleensa huumatuksi, hän on vain puhunut muistikatkoksesta. FINE:n julkaisussa "Vastuu maksukortin oikeudettomasta käytöstä" todetaan, että toistaiseksi käsiteltyjen tapausten perusteella näyttää siltä, että pelkkää asiakkaan omaa väitettä huumaamisesta ei ole pidetty riittävänä. Asiakas ei ole myöskään esittänyt minkäänlaista näyttöä huumauksesta.

Nyt käsiteltävänä olevassa valituksessa on paljon samankaltaisuuksia FINEn ratkaisun PKL 4/13 kanssa, jossa Pankkilautakunta katsoi, että asiassa on jäänyt näyttämättä asiakkaan huumatuksi joutuminen. Huumaamisesta ei ollut tapauksessa esitetty muuta selvitystä kuin asiakkaan Pankkilautakunnalle tekemässä valituksessa esittämä tapahtumainkuvaus, joka poikkesi asiakkaan alun perin pankille oikaisupyynnössään esittämästä selvityksestä. Myös asiakkaan valituksessa tapahtumainkuvaukset ovat vaihdelleet. Ratkaisussa 4/13 Pankkilautakunta piti myös mahdollisena, että sivullinen on urkkinut asiakkaan kortin tunnusluvun asiakkaan käyttäessä korttiaan.

Asiakas ei siis ole esittänyt minkäänlaista näyttöä huumatuksi tulemisesta, eikä hän edes nimenomaisesti siihen vetoa. Asiakas ei ole myöskään välittömästi hakeutunut tutkimuksiin asian selvittämiseksi. Pankin käsitys asiakkaan kertomuksista on se, että asiakas on itse aiheuttanut itselleen vahvan humalatilan käyttämällä alkoholia selkeästi yli kohtuukäytön. Omaehtoinen alkoholin vaikutuksena alaisena olo on edesauttanut huomattavasti sitä, että korttia on käytetty oikeudettomasti. Pankki katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan erittäin vakavaa varomattomuutta.

3. Ratkaisukäytäntö

Asiakkaan viittamassa ratkaisussa PKL 51/16 ei ole väitettykään kortinhaltijan humalatilan vaikuttaneen asiaan, kun taas nyt käsiteltävänä olevassa valituksessa sillä voidaan olettaa olleen merkittävä vaikutus tapahtumien kulkuun.

On kiistatonta, että maksutapahtumat on tehty käyttäen alkuperäistä sirukorttia ja tunnuslukua. Asiakas kertoo saapuneensa hotellilleen vasta kello kuuden aikaan aamulla, joten hän on ollut Madonnassa maksutapahtumien ajankohtana, yhtä maksutapahtumaa lukuun ottamatta. Kiistatta ei voida todeta, ettei hän olisi itse hyväksynyt tapahtumia, koska kertomansa mukaan hänellä ei ole muistikuvia tapahtumista. Näin ollen varmuudella ei voida väittää, että maksunsaaja ei olisi asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Yhteenveto:

Pankki katsoo, että korttia ja kortin tunnuslukua ei ole säilytetty korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämällä tavalla. Maksut on hyväksytty käyttäen kortin tunnuslukua. Se tosiasia, että sirukortti ja sen tunnusluku ovat lopulta päätyneet ulkopuolisen haltuun, ei osoita maksupalvelulain ja korttiehtojen edellyttämää huolellista käytöstä.

Tapauksessa ei ole osoitettu, että maksunsaaja ei olisi maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä. Asiakas on maksutapahtumien tekohetkellä ollut sellaisessa tilassa, ettei voida varmuudella sanoa, ettei hän olisi henkilökohtaisesti hyväksynyt kyseisiä maksutapahtumia.

Pankki katsoo kokonaisuutena asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti korttiehtoihin ja maksupalvelulakiin nähden. Kortinhaltijana asiakkaan törkeän huolimaton käytös on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Kortin oikeudeton käyttö jää täysimääräisesti asiakkaan vastuulle.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Pankin Korttien yleiset ehdot
- Suomen poliisin kuulustelupöytäkirjat (23.2. ja 6.3.2017)
- Viron poliisin asiakirja (30.11.2017)
- Tilitapahtumaluettelo 12.2.2017 (Tililtä veloitetut ja ei-veloitetut tapahtumat)
- ote tilitapahtumista

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja Pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko ko. korttitapahtumat tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Lisäksi tällöin on arvioitava, voidaanko maksunsaajan katsoa varmistuneen asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia ja tuleeko asiakkaan mahdollista vastuuta tällä perusteella rajoittaa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Tapahtuma-aikaan voimassa olleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.
Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yleisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Kortin säilyttäminen ja katoamisilmoitus -kohdan mukaan 
Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään kortin ja siihen liittyvän henkilökohtaisen tunnusluvun siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Kortinhaltijan on säännöllisesti seurattava olosuhteiden edellyttämällä tavalla, että kortti on tallella. Henkilökohtainen tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää korttiin. Kortinhaltijan on tunnuslukua näppäillessään suojattava näppäimistö siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortinhaltija sitoutuu olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavassa muodossa. […] Kortin katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun taikka henkilökohtaisen tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava palveluntarjoajalle. […] 

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myöskään kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan antaneen tapahtumista asian lautakuntakäsittelyssä alusta alkaen johdonmukaisesti samansisältöisen selvityksen, joka pääosin vastaa hänen aiemmin Suomen poliisille kuulusteluissa kertomaa. Vaikka asiakkaan lautakunnalle esittämässä ja toista vuotta aiemmin poliisille kertomissa tapahtumienkuluissa on pieniä erovaisuuksia, Pankkilautakunta katsoo, ettei tällä seikalla ole asian kokonaisarvioinnin kannalta merkitystä. 

Pankkilautakunta kiinnittää tapauksessa saadussa selvityksessä erityistä huomiota siihen, että riidanalaiset viisitoista maksutapahtumaa ovat muutamaa tapahtumaa lukuun ottamatta huomattavan suuria (980,00-1.950,00 euroa) ja ostotapahtumista valtaosa (yhteisarvoltaan 17.375,00 euroa) on tehty lyhyellä, reilun puolen tunnin aikavälillä klo 3.37-4.14. 

Edelleen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että sen jälkeen kun asiakkaan kortilla on ensin (klo 03.37-04.41) tehty 17.445,00 euron määrästä maksutapahtumia Madonnassa, on asiakkaan kortilla yritetty tehdä vielä klo 06.04-06.11 myös nostotapahtumia, jotka ovat pankin selvityksen mukaan kuitenkin epäonnistuneet katkenneesta varmennusyhteydestä johtuen. Tämän jälkeen klo 07.31 asiakkaan kortilla on tehty vielä viimeinen 20,00 euron ostotapahtuma Madonnassa. 

Asiassa saatu kokonaisselvitys huomioiden Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi, että tapauksessa kortin oikeudettomaan käyttöön on osallistunut vilpillinen maksunsaaja yhteistyössä asiakkaan kortin anastaneen henkilön kanssa tietoisena siitä, ettei maksaja ole ollut oikeutettu korttia käyttämään. Lautakunta toteaa korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella, että mikäli kortin oikeudetonta käyttöä ei olisi toteutettu yhteistyössä yökerhon kanssa, ei korttia olisi käytetty yökerhossa ainakaan määrältään ja aikataulutukseltaan tämän tapauksen mukaisiin maksutapahtumiin, vaan kortilla olisi todennäköisimmin ensisijassa yritetty tehdä oikeudettomia automaattinostoja kortin nostorajojen ja tilin katteen mahdollistamissa rajoissa. 

Pankkilautakunta toteaa, että vaikka kortinhaltijan katsottaisiin menetelleen huolimattomasti, ei hän maksupalvelulain 62 §:n 3 momentin mukaan ole vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä, jos voidaan katsoa, että maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Tässä tapauksessa Pankkilautakunta katsoo edellä todetun mukaisesti maksunsaajan olleen tietoinen siitä, ettei maksaja ole ollut oikeutettu käyttämään korttia, ja ettei maksunsaajan näin ollen voida katsoa varmistuneen maksupalvelulain 62 §:n 3 momentin mukaisesti asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia.

Koska viimeksi todetun johdosta asiakas ei maksupalvelulain 62 § 3 momentin mukaisesti vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä, ei Pankkilautakunta ole katsonut tapauksessa tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä maksupalvelulain 53 §:n 1 momentissa ja korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella maksunsaajan toimineen riitautettujen maksutapahtumien kohdalla sekä maksunsaajana että maksuvälinettä käyttäneenä maksajana. Näin ollen maksunsaajan ei voida katsoa varmistuneen asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia eikä asiakas maksupalvelulain 62 §:n 3 momentin mukaisesti vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että Pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää 
Sihteeri Hidén

Jäsenet
Ahlroth
Aspelund
Atrila
Piilo
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia