Haku

FINE-012209

Tulosta

Asianumero: FINE-012209 (2018)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.12.2018

Vakuutusehtojen tulkinta. Microlax-peräruiskeen laittamisen yhteydessä peräsuoleen syntynyt reikä ja siitä aiheutunut verenmyrkytys. Tuliko vahinko korvata lääkevahinkovakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 11.12.2017 mukaan A (s. 1953) käytti 2.7.2017 Microlax-peräruiskeliuosta ummetukseen pakkauksen ohjeiden mukaan. Ruiskeen laitto aiheutti reiän peräsuoleen ja A:lle kehittyi verenmyrkytys. A haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Käytettävissä olevan selvityksen mukaan A:lle aiheutunut henkilövahinko oli johtunut lääkettä laitettaessa mekaanisesti tulleesta suolireiästä. Kyseessä ei siten ollut itse lääkkeen aiheuttama suolivaurio. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei tapauksessa ollut kyse lääkevahinkovakuutusehtojen tarkoittamasta ruumiillisesta sairaudesta tai vammasta tai psyykkisestä sairaudesta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A toteaa käyttäneensä Microlaxia ohjeiden mukaan. Ruiskeen ottamisen jälkeen noin viidentoista minuutin kuluttua peräsuolesta tuli hetken lorottamalla verta, ei ollenkaan ulostetta. Kun lääkettä ei ole voinut annostella muulla tavoin ja A on käyttänyt sitä ohjeen mukaisesti, A kyseenalaistaa vakuutusyhtiön kannan, jonka mukaan verenmyrkytys ei olisi todennäköisessä syy-yhteydessä lääkkeen käyttöön. A vaatii korvausta sekä vahingosta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä että taloudellisista menetyksistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan korvauspäätöksessään esittämänsä kannan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lle Microlax-peräruiskeen laittamisen yhteydessä mekaanisesti peräsuoleen syntynyt reikä ja siitä aiheutunut verenmyrkytys korvata Microlax-lääkkeen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 1.1 mukaan lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko (lääkevahinko), joka johtuu (1.1.1) lääkkeen käytöstä lääkkeenä, kun vakuutukseen liittynyt tuotteen valmistaja, maahantuoja, jakelija tai myyjä on tavanomaisessa elinkeinotoiminnassaan luovuttanut lääkkeen Suomessa kulutukseen.

Ehtojen kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Asiassa on osapuolten kesken riidatonta, että A:lle on aiheutunut mekaanisesti reikä peräsuoleen, kun hän on annostellut itselleen Microlax-peräruiskeen. Riidanalaista on, onko kyseessä lääkevahinkovakuutusehtojen mukainen korvattava lääkevahinko.

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu lääkelain mukaisen lääkkeen käytöstä lääkkeenä, kun vakuutukseen liittynyt tuotteen valmistaja, maahantuoja tai markkinoija on tavanomaisessa liiketoiminnassaan luovuttanut lääkkeen Suomessa kulutukseen. Vakuutusehtojen mukainen lääkevahinko on mm. ruumiillinen vamma, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Microlax on pienoisperäruiske, joka on tarkoitettu tilapäisen ummetuksen hoitoon. Lääkkeen annostelu tapahtuu viemällä putkilon koko kärki peräsuoleen ja puristamalla putkilon sisältö peräsuoleen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahinko ei ole johtunut itse lääkeaineesta, vaan lääkkeen annostelusta. Asiassa ei ole myöskään esitetty selvitystä siitä, että lääkkeen annostelupakkaus olisi ollut viallinen. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A:lle aiheutunutta henkilövahinkoa voida pitää lääkevahinkovakuutuksen ehtojen mukaisena lääkevahinkona. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita päätökseen muutosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Paakkari
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia