Haku

FINE-012116

Tulosta

Asianumero: FINE-012116 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.04.2018

Palovahinko. Irti päässyt tuli. Öljyvuoto. Vahingon korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ajoneuvo on alkanut savuttaa ajon aikana. Palokunta on hälytetty paikalle. Asiakkaan mukaan konepeltiä avattaessa moottoritila oli liekeissä. Vahinkotarkastaja on todennut, että autossa ei ole irti päässeen tulen aiheuttamia vaurioita, vaan autossa on ollut öljyvuoto, jonka johdosta auto on alkanut savuttaa öljyn kuumenemisen seurauksena. Yhtiö ei ole korvannut ajoneuvon vaurioita autovakuutukseen sisältyvän palovakuutuksen perusteella, koska kyseessä ei ole ehtojen mukaan korvattava vahinko.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii ajoneuvon arvon mukaista lunastuskorvausta. Vahinkotarkastajan käytös on ollut aliarvioivaa, vähättelevää ja töykeää. Asiakas on pyytänyt tarkastajaa ottamaan yhteyttä palokuntaan ja pyytämään sieltä raporttia, josta selviää, että auton moottori oli tulessa. Tarkastaja ei kuitenkaan ole suostunut hankkimaan raporttia.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että palovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irti päässeestä tulesta. Tekninen asiantuntija on tarkastanut asiakkaan ajoneuvon. Vahinkotarkastuksessa on todettu, että ajoneuvossa ei ole vaurioita, jotka olisivat aiheutuneet irti päässeestä tulesta. Moottoritilassa on ollut öljyvuoto ja tästä syystä ajoneuvo on alkanut savuttaa voimakkaasti ajon aikana. Koska ajoneuvossa ei ole havaittu palovaurioita, ei palovakuutuksen perusteella ole jäänyt mitään korvattavaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Autovakuutusehdot 1.1.2013

24.5 Palovakuutus

Palovakuutuksesta korvataan palovahinko, joka on aiheutunut

irtipäässeestä tulesta (…)
 
Palovakuutuksesta ei korvata vahinkoa;

palovahingon aiheuttaneen laitteen, osan tai osien itselleen aiheuttanutta vahinkoa

joka on aiheutunut kuumenemisesta, kuten esimerkiksi tupakasta
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
24.7.1 ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä tai kun vahinko kuuluu ajoneuvon takuun piiriin tai tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella korvattavaksi.


Ratkaisusuositus


Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta palovakuutuksesta asiakkaan tulisi voida osoittaa, että kyseessä on palovakuutuksesta vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi tuleva vahinko.
 
FINE toteaa, että vakuutusehtojen mukaan palovakuutuksesta korvataan vahinkoa, joka on aiheutunut irti päässeestä tulesta. Vakuutusyhtiön toimittamien vahinkotarkastusta koskevien asiakirjojen ja autosta otettujen valokuvien perusteella moottoritila on siisti ja vaurioton, eikä asiakkaan ajoneuvossa ole nähtävissä sellaisia vaurioita, jotka olisivat aiheutuneet irti päässeestä tulesta. Vahinkotarkastajan merkintöjen mukaan moottoritilassa on ollut öljyvuoto, mistä johtuen auto on alkanut öljyn kuumenemisen seurauksena savuttaa. Asiakas on merkinnyt vahinkoilmoitukseen, että ajoneuvossa olisi vaurioita kohdassa ”keski”. FINElle toimitettuun korjauskustannusarvioon ei ole merkitty ajoneuvon vaurioita tai niiden korjauskustannuksia, eikä esitetystä selvityksestä muutoinkaan käy lähemmin ilmi, mitä muita vikoja tai vaurioita kuin öljyvuoto autossa on ilmoitetun vahinkotapahtuman jälkeen mahdollisesti todettu.

Tässä tapauksessa on jäänyt näyttämättä, että ajoneuvolle olisi aiheutunut vaurioita irti päässeestä tulesta. Tämän perusteella FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen. Tämä lopputulos vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi ratkaisusuosituksesta VKL 575/15.


Lopputulos


FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.
 
FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Turunen

Tulosta