Haku

FINE-012041

Tulosta

Asianumero: FINE-012041 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2018

Matkalta myöhästyminen. Vakuutuksesta korvattavat kulut.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ollut matkalla Helsingistä Orlandoon 17.2.2018. Lennolla on ollut välilasku New Yorkissa. Jatkolennon on ollut määrä lähteä samalta lentokentältä. Jatkolento on peruuntunut saapuvan lumimyräkän vuoksi. Asiakas on päässyt jatkamaan matkaa lentoyhtiön järjestämällä uudella lennolla seuraavana aamuna toiselta lentokentältä. Asiakas on hakenut korvausta matkustajavakuutuksestaan lennon peruuntumisesta johtuen menetetystä hotelliyöstä Orlandossa, menetetystä vuokra-auton vuokrasta yhdeltä päivältä, siirtymisestä toiselle lentokentälle sekä iltapalasta.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen päätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan asiakas ei ole myöhästynyt miltään lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkalta, johon asiakas olisi etukäteen hankkinut liput Orlannon lennon myöhästymisen vuoksi. Näin ollen asiakkaalle ei ole syntynyt mitään ylimääräisiä kuluja. Vakuutusyhtiön mukaan ruokailukulu ei ole ylimääräinen kulu, sillä ruokailukuluja syntyisi joka tapauksessa. Käyttämättä jäänyt hotelliyö tai vuokra-autokulu eivät ole ylimääräisiä kuluja.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on edelleen vaatinut korvausta matkustajavakuutuksensa perusteella. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön tulee korvata jatkolennon peruuntumisesta aiheutuneet kulut yhteensä 163,83 euroa.

Vakuutusyhtiö kertoo antamassaan vastauksessaan käsitelleensä asiakkaan korvaushakemuksen uudelleen ja korvaavansa matkalta myöhästymisenä ylimääräiset kulut asiakkaan uudelleen liittymisestä matkaan eli siirtymisen lentokentältä toiselle. Muiden kustannusten osalta vakuutusyhtiö viittaa aiemmin 22.4.2018 antamaansa päätökseen.

Sopimusehdot

Matkustajavakuutusehdot, voimassa 1.7.2017 alkaen

F300.4.4.1
Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu myöhästyy alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisen ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikalta tai ulkomaille suuntautuvan jatkoyhteyden alkamispaikalta sen vuoksi, että yleinen kulkuväline myöhästyy pakottavasti sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia tai vakuutetun käyttämä moottorikäyttöinen ajoneuvo on osallisena liikennevahingossa.

F300.5.4
Matkalta myöhästymisen vuoksi maksetaan välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kulut, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta, kuitenkin enintään 2.000 euroa. Jos uudelleen liittyminen on mahdoton, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan etukäteen suoritettu hinta siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2.000 euroa. Korvausta ei makseta siltä osin kuin matkan järjestäjä, liikenneyhtiö tai vastaava maksaa palautusta.

Myöhästymisen vuoksi korvataan enintään alkuperäisen matkan hinta siltä osin, kuin matka on peruuntunut/myöhästynyt, kuitenkin enintään 2.000 euroa.

Ratkaisusuositus

Asiakkaan tapauksessa on kyse siitä, miltä osin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta matkustajavakuutuksesta matkalta myöhästymisestä aiheutuneista kuluista.

Nyt sovellettavana olevien vakuutusehtojen mukaan matkalta myöhästymisen vuoksi maksetaan välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kulut, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa asiakas on hakenut korvausta lennon peruuntumisesta johtuen menetetystä hotelliyöstä Orlandossa, menetetystä vuokra-auton vuokrasta yhdeltä päivältä, siirtymisestä toiselle lentokentälle sekä iltapalasta.

Nyt käsiteltävä olevassa tapauksessa lentokentältä toiselle siirtymiseen liittyvät kustannukset ovat matkaan uudelleen liittymisestä aiheutunut ylimääräinen kulu vakuutusehtojen kohdan F300.5.4 mukaisesti. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut 23.5.2018 antamassaan vastauksessaan korvaavansa lentokentältä toiselle siirtymisestä aiheutuneet kulut asiakkaan matkustajavakuutuksesta. FINEn käytettävissä olevien selvitysten mukaan asiakkaalle ei ole aiheutunut muita vakuutusehdon F300.5.4 mukaisia ylimääräisiä matka- tai majoituskuluja matkalle mukaan pääsemisen johdosta. Asiakas on päässyt jatkamaan matkaansa seuraavana aamuna, joten asiakkaan matka ei tältä osin ole peruuntunut. Ruokailukulut ja etukäteen maksetut ja menetetyt hotelli- ja autonvuokrauskustannukset eivät ole uudelleen matkaan liittymisestä aiheutuneita ylimääräisä kustannuksia. Tästä johtuen FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Pulkki

Tulosta