Haku

FINE-011736

Tulosta

Asianumero: FINE-011736 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.06.2018

Oliko vahinko korvattava? Auton varkaus. Ajonestolaite.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan Volkswagen Golf (vm. 1998, 225 tkm) oli varastettu kaupunkialueella kirkon parkkipaikalta. Varkaus havaittiin 26.12.2017 klo 23. Poliisin tutkintailmoitukseen kirjattu tapahtuma-aika oli välillä 22.12.–26.12.2017. Asiakas oli tiedustellut autoa useasti pysäköinninvalvonnasta ja kaupungin varikolta, mutta sitä ei löytynyt. Asiakkaan omistusaikana autoon oli ollut yksi avain. Autoa tai avaimia ei ole luovutettu kenellekään. Auto yritettiin varastaa jo aiemmin, mutta auton sisään ei päästy. Autoon vaihdettiin tuolloin uudet lukkosylinterit.

Vakuutusyhtiö antoi asiasta kielteisen päätöksen katsottuaan, että ajonestolaitteella varustettua autoa ei saada käynnistetyksi ilman avaimia. Vakuutusyhtiön mukaan ajonestolaitteella varustettuja autoja ei ole ohitettu Suomessa muuten kuin anastaessa erittäin arvokkaita ja uusia autoja ammattirikollisten toimesta. Vakuutusyhtiö katsoi, että ajoneuvoa ei ole voitu siirtää ilman avainta, ja koska avaimia ei ole saatu haltuun vakuutusehdoissa mainitun murron tai ryöstön yhteydessä, vahinkoa ei korvata varkausvakuutuksen perusteella.

Asiakas haki oikaisua päätökseen ja tarkensi tapahtumatietoja. Asiakas oli jättänyt auton pysäköintipaikalle 22.12.2017 illalla, lukinnut ovet ja jättänyt avaimen pojalleen, jonka oli tarkoitus lähteä ajamaan autolla 27.12.2017. Auton vara-avain oli löytynyt helmikuussa muuton yhteydessä. Molemmat avaimet ovat asiakkaalla. Asiakas toteaa, että poliisin mukaan autoja varastetaan ohittamalla käynnistyksenesto, hinaamalla tai nostamalla lavalle. Myös hinausauton

kuljettajat, jotka siirtävät korjattavia ja hylättyjä autoja ilmoittavat, että autoja on varastettu ja ajettu vaikka käynnistyksenesto olisikin ollut autossa. Myös asiakkaan mainitsema vahinkotarkastaja on tarkastanut useita autoja, joilla on varkauden jälkeen ajettu ja kolaroitu.

Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin käsitteli asian ja antoi edelleen kielteisen päätöksen. Vakuutusyhtiö totesi, että auto on suhteellisen iäkäs, eikä erityisen arvokas, joten se ei ole ammattivarkaille kiinnostava kohde. Tapauksissa, joissa autoja on Suomessa anastettu hinausautolla tai autonkuljetustrailerilla, on ollut kyse arvokkaista autoista. Vakuutusyhtiö pitää erittäin epätodennäköisenä, että tämän hintaluokan ajoneuvoa anastettaisiin hinaten tai trailerilla. Lisäksi parkkipaikka, jossa auto on ollut, on suhteellisen vilkkaasti liikennöityä aluetta, jonka vuoksi ajoneuvon anastus hinaten tai trailerilla on myös epätodennäköistä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii edelleen korvausta autosta. Asiakkaan mukaan todistettavasti lukittu auto varastettiin 22.12.–26.12.2017 välisenä aikana vartioimattomalta pysäköintipaikalta. Asiakas tietää autoalan ammattilaisena, että autoja varastetaan eri keinoin; ohittamalla tai manipuloimalla käynnistyksenesto pois tai vanhoin konstein hinaamalla tai siirtämällä. Vaikka auto olikin vanha, se oli erinomaisessa kunnossa ja varusteilla. Pysäköintipaikka oli vartioimaton ja valaisematon, joten varkaus onnistuu yöaikaan helposti eri keinoin. Auton edellinen omistaja on vahvistanut, että autossa oli vara-avain asiakkaan ostaessa auton, ja vara-avain löytyikin asiakkaan pojan muutossa helmikuussa. Asiakas mainitsee myös, että asian käsittelyssä on ollut outoa sekoilua ja asioiden viivyttelyä.

Vakuutusyhtiö viittaa edelleen vakuutusehtojen mukaiseen korvattavan varkausvahingon edellytyksiin ajoneuvon lukitsemisesta ja avainten saamisesta murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Vakuutusyhtiö toteaa auton käynnistyksenestosta, että käynnistykseneston ohittaminen vaatii sellaisia erityislaitteistoja ja erityisosaamista, jollaista vakuutusyhtiön käsityksen mukaan löytyy lähinnä ammattimaisesti toimivilta rikosliigoilta. Ammattimainen ajoneuvorikollisuus on taloudellisesti motivoitunutta ja kohdistuu tavallisesti ns. arvoautoihin. Tässä tapauksessa vakuutuksen kohde on ollut suhteellisen iäkäs eikä erityisen arvokas, joten se ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ole ammattivarkaille kiinnostava kohde. Vakuutusyhtiö pitää edelleen epätodennäköisenä, että tämän hintaluokan ajoneuvo anastettaisiin hinaten tai trailerilla, ja viittaa edelleen pysäköintialueen sijaintiin suhteellisen vilkkaasti liikennöidyllä alueella. Vakuutusyhtiö katsoo, että ajoneuvo on täytynyt viedä sen omia avaimia käyttäen. Koska avaimia ei ole saatu haltuun murron tai ryöstön yhteydessä, vahinko ei ole varkausturvan perusteella korvattava.

Sopimusehdot

Autovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4.10.1 mukaan varkausturvasta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja

teon kohde on ollut teon tapahtuessa tukittu kohdassa 4.10.2 mainitulla tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa ja vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta. […]

Vakuutusehtojen kohdan 4.10.2 (Lukitusvaatimukset varkausvahingossa) mukaan auto, mopoauto ja muu umpikorilla varustettu ajoneuvo on lukittu, kun sen

koritila on suljettu ja lukittu. […]

Vakuutusehtojen kohdan 4.10.3 (Rajoitukset) mukaan jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus turvasta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstän yhteydessä. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys vahingon korvattavuudesta auton varkausvakuutuksen perusteella. Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan auton varkaus korvataan vain, jos se on ollut lukittu. Jos varkaus on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus vain, jos tekijä on saanut vakuutuskohteen avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Murtautumisella tarkoitetaan vakuutusehtojen mukaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että ajoneuvo on täytynyt viedä sen omia avaimia käyttäen. Asiakkaan mukaan auto oli viety joko ajonestolaite ohittamalla tai sitten hinaamalla tai trailerilla.

FINEn käsityksen mukaan ajonestolaitteiden ohittaminen vaatii edelleen sellaista erityisosaamista ja -laitteistoja, joita löytyy lähinnä ammattimaisilta autovarasliigoilta. Tämä rikollisuus kohdistuu tyypillisesti uudehkoihin ja arvokkaisiin ajoneuvoihin. On epätodennäköistä, että taloudellisesta hyötyä tavoittelevat ammattivarkaat anastaisivat iäkkäitä, suhteellisen paljon ajettuja tavanomaisia ajoneuvoja. Näiden syiden vuoksi FINE pitää nyt käsillä olevassa tapauksessa epätodennäköisenä, että auto olisi anastettu ajonestolaite ohittamalla. Tämä arviointitapa vastaa myös FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheisista ratkaisusuosituksista VKL 454/13 ja VKL 184/13.

Tässä tapauksessa esitetystä selvityksestä ei myöskään ilmene syitä, joiden vuoksi ajoneuvo olisi ollut rikollisille niin houkutteleva kohde, että sen pois viemiseen olisi kannattanut ryhtyä trailerilla tai hinaamalla. Kyseisen pysäköintialueen sijainti huomioon ottaen tällaiseen olisi kuitenkin liittynyt kiinni jäämisen riski.

Kokonaisuutena FINE katsoo, että toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella jää epäselväksi, mitä asiakkaan autolle on tapahtunut. FINE ei ole voinut todeta, että vakuutusehtojen kohtien 4.10.1–4.10.3 mukaiset korvattavan varkausvahingon edellytykset tapauksessa täyttyisivät. Tämän vuoksi FINEllä ei ole perustetta suosittaa ajoneuvon korvaamista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia