Haku

FINE-011725

Tulosta

Asianumero: FINE-011725 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.08.2018

Matkasairaus vai ennen matkaa alkaneen sairauden äkillinen paheneminen. Aivoverenkiertohäiriö.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu J.H. oli palaamassa lomamatkaltaan 16.10.2017, kun paluulennon aikana hänen kätensä meni osittain tunnottomaksi ja käsi ei enää liikkunut hänen juodessaan kahvia. J.H:lla oli lennon aikana myös näköhäiriöitä. Myöhemmin lennon aikana tunto palasi käteen. Kotiin saavuttuaan J.H. meni lääkäriin jo ennen matkaa varaamalleen verenpainetaudin kontrollikäynnille 20.10.2017, josta hänen ohjattiin TIA-kohtausepäilyn vuoksi erikoislääkäriin, jossa todettiin kaulan vasemman puolen valtimossa 60 %:nen tukos, joka leikattiin 9.11.2017.

J.H. haki aivoverenkiertohäiriöstä aiheutuneita hoitokuluja korvattavaksi matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se katsoi, ettei kysymyksessä ole korvattava matkasairaus vaan ennen matkaa olleen sairauden äkillinen paheneminen, jonka johdosta korvataan ehtojen mukaan ainoastaan ensiapuluonteinen, matkakohteessa annettu hoito 10 vuorokauden ajalta. Yhtiön mukaan aivoverenkiertohäiriö johtui J.H:n verenpainetaudista ja sen aiheuttamasta verisuonten kalkkeumasta. Yhtiön mukaan ahtauman ei voida katsoa aiheutuneen matkan aikana, vaikka ensimmäiset oireet ilmenivätkin matkalla.

Asiakkaan valitus

J.H. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan J.H. toteaa, ettei hänellä ole missään vaiheessa aiemmin ollut vastaavia oireita ennen paluulentoa 16.10.2018. Lisäksi verenpainetauti, johon yhtiö viittaa, on diagnosoitu jo 1980-luvun lopulla ja se on lääkityksellä pysynyt hyvässä hoitotasapainossa ja paineet normaaleissa rajoissa.  Lisäksi J.H. selventää, että matkalla olleessaan hän kävi hoitamassa selkävaivojaan hierojalla, mikä on lääkärin mukaan saattanut aiheuttaa tukkeuman.

Edellä todetuilla perusteilla J.H. toistaa vaatimuksensa aivoverenkiertohäiriön ja tukkeuman avaamisesta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta matkavakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asiassa annetuissa korvauspäätöksissä lausutun.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että matkustajavakuutuksesta korvataan ensiapuluonteisia hoitokuluja vakuutetulla ennen matkaa olleen sairauden tai vamman äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta matkan aikana. Odottamattomuutta arvioidaan lääketieteellisin perustein. Edellä mainitusta sairauden tai vamman pahenemisesta johtuvana korvataan ainoastaan akuutti, ensiapuluonteinen, matkakohteessa annettu hoito enintään 10 päivän ajalta hoidon alkamisesta, mutta ei muita vakuutusehdoissa mainittuja kustannuksia.

Vakuutusyhtiö toteaa, että J.H:n hoitokulut eivät ole seurausta matkakohteessa annetusta hoidosta. Näin ollen J.H:n hoitokuluja ei voida korvata myöskään ensiapuluonteisina hoitokuluina.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko J.H:n lentomatkan aikana alkanut TIA-kohtaus ja sittemmin todettu verisuonten kalkkeuma katsottava matkasairaudeksi vai ennen matkaa alkaneen sairauden pahenemiseksi.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan matkasairaus on sellainen odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on saanut alkunsa matkan aikana.

Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet keskeneräiset ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana.

Asian arviointi

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan matkasairaus on sellainen odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on saanut alkunsa matkan aikana.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa J.H:lla on käytettävissä olevien selvitysten mukaan alkanut lentokoneessa paluumatkalla aivoverenkierohäiriöön viittaava oireilu, joka ilmeni toisen käden voimattomuutena sekä näkökentän häiriöinä.  J.H:n diagnoosiksi vahvistui määrittämätön ohimenevä aivoverenkiertöhäiriö ja kaulasuonten varjoainekuvauksessa todettiin verisuonissa 50 – 70 % oleva tukos. Edellä mainittujen löydösten johdosta J.H:lle tehtiin kaulavaltimon endarterectomia. Koska J.H:n oireisto alkoi paluulennon aikana, tapahtui kaikki hoito Suomessa.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan J.H:lla ei ole ollut vastaavaa aivoverenkiertohäiröön liittyvää oireilua koskaan aiemmin. Hänellä jo vuosikymmeniä sitten todettu verenpainetauti on myös ollut hyvässä hoitotasapainossa. Lääketieteellisen selvityksen mukaan aivoverenkiertohäiriö on johtunut kaulavaltimossa todetusta kalkkeumasta. 

Koska nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkasairaus on sellainen odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on saanut alkunsa matkan aikana, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiakkaalla diagnosoitu kaulavaltimon kalkkeuma ole vakuutusehtojen mukainen matkasairaus. Vakuutuslautakunta katsoo, että kysymyksessä on sen sijaan pidemmän ajan kuluessa kehittynyt tila, joka on aiheuttanut J.H:lla todetun verenkiertohäiriön paluulennon aikana. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kaulavaltimon kalkkeuman hoidosta aiheutuneita kuluja voida korvata matkasairaudesta johtuvina, vaan kysymyksessä on ennen matkaa alkaneen sairauden äkillinen paheneminen.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
SIhteeri Hanén

Jäsenet:
Akselinmäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia