Haku

FINE-011339

Tulosta

Asianumero: FINE-011339 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 07.06.2018

Ménièren tauti. Matkan peruuntuminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas A (syntynyt vuonna 1962) oli varannut matkan Aasiaan 22.8.2017. Matkan oli tarkoitus alkaa 26.11.2017 ja päättyä 27.12.2017. Asiakkaan sairastama Ménièren tauti paheni ja asiakas perui matkan 24.11.2016. Tautiin liittyvät kiertohuimauskohtaukset ja pahoinvointi olivat tulleet päivittäiseksi ja estivät lentomatkustamisen. Korvausta peruuntumisesta aiheutuneista 1624,52 euron kustannuksista oli haettu matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen ja katsonut, ettei kyseessä ollut olemassa olevan sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen, vaan kyseessä on ollut sairaudelle ominainen vaihteleva taudinkulku. Lisäksi sairauden seuranta on ollut kesken.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on kertonut valituksessaan käyneensä lääkärin tutkimuksessa elokuussa 2017, jolloin hänen terveydentilansa oli niin hyvä, että hän rohkeni varata matkan.

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätöksessä lausuttuun.

Sopimusehdot

3.3.2 Korvaus matkan peruuntuessa

Matkan peruuntuminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun tai hänen lähiomaisensa kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, joka pakottavasti estää matkalle läh­dön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Korvattavia ovat vain sellaiset matkan peruuntumiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen mak­samaan ja, joista ei ole tai ei olisi ollut takaisinsaantioikeutta.

Matkan peruuntuminen korvataan myös silloin, kun peruuntumisen syynä on
- ennen matkan varaamista olleen vakuutetun sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen, joka pakottavasti estää matkalle lähdön
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton, merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Korvauksen maksaminen edellyttää, että matkavakuutus on tehty viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista ja peruuntumisen syy ei ole il­mennyt ennen vakuutusturvan tekemistä tai matkan varaamista.

Lisäksi edellytetään, ettei peruuntumisen syy ole ilmennyt ennen vakuutus-maksun maksamista niissä matkustajaturvissa, joissa maksaminen on voi­maantulon edellytys. Matkan peruuntuessa matka tulee peruuttaa viipymättä matkanjärjestäjälle tai muulle palveluntuottajalle.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko matkan peruuntumisen syynä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennen matkan varaamista olleen sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen, joka esti pakottavasti matkalle lähdön. Asiakas oli varannut matkan Aasiaan 22.8.2017. Matkan oli tarkoitus alkaa 26.11.2017 ja päättyä 27.12.2017. Asiakkaan sairastama Ménièren tauti paheni ja asiakas perui matkan 24.11.2016.

Duodecim-terveyskirjaston mukaan Ménièren taudilla tarkoitetaan perussyyltään tuntematonta kohtauksellista oireyhtymää, johon kuuluvat huimauskohtaukset, kuulon huononeminen, korvien soiminen sekä korvien paineen tai täyttymisen tunne. Oireiden synty liittyy sisäkorvassa olevan nesteen lisääntymiseen.

26.6.2017 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan asiakkaan oirekuva oli pysynyt aikaisemman kaltaisena, mutta kohtauksia oli tullut tiheämpään. Asiakas oli pyrkinyt olemaan töissä vain aamupäivän, mutta tämä oli onnistunut vain ajoittain. Kohtauksia oli saattanut tulla jo aamupäivästä ja joskus kohtauksen saattoi tuntea jo herätessä. Asiakkaalla oli ollut kaksi viikkoa aikaisemmin pitkittynyt migreenikohtaus, jonka oli ilmeisesti provosoinut työpaikan uudet voimakashajuiset pinnoitteet. Betasercin-lääkkeen annostusta nostettiin ja Hydrex semi pidettiin entisessä annostuksessa. Asiakkaalle määrättiin sairauslomaa 18.8.2017 saakka. Asiakasta kehotettiin lisäämänä Hydrex-annostusta, jos tilanne ei lähtisi paranemaan.

18.8.2017 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan asiakkaan tilanne oli mennyt parempaan suuntaan, eikä hänellä ollut enää vaikeita huimauskohtauksia väliajalla. Hänellä oli lyhyitä muutaman minuutin kestäviä lievä huimauskohtauksia ajoittain noin kerran päivässä. Lääkemuutoksilla oli ilmeisesti vaikutusta parempaan suuntaan ja viimeiset pari viikkoa asiakas oli pystynyt elämään suhteellisen huolettomasti. Asiakas oli saanut alustavan puoltavan päätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä, johon hän voisi siirtyä 1.9. alkaen. Asiakkaan aikaisempi 50 prosentin työkokeilu epäonnistui sairausloman vuoksi. Asiakas koki vointinsa siinä määrin hyväksi, että halusi mennä töihin seuraavalla viikolla. Asiakkaalle ei sovittu kontrollia ja häntä kehotettiin olemaan yhteydessä lääkäriin puhelimitse jos tilanne aktualisoituisi.

24.11.2017 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan asiakkaan vointi oli ollut hyvä muutaman kuukauden ajan ja hän oli voinut käydä töissä säännöllisesti. Asiakas on osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja tekee 50-prosenttista työpäivää. Asiakkaalla oli ollut edellisten kolmen viikon aikana vaikeita huimauskohtauksia lievien huimauskohtauksien rinnalla. Kohtaukset ovat voineet kestää 2-4 tuntia ja asiakkaalla oli oikean korvan painetta. Asiakkaalla oli lääkityksenä Betaserc ja Hydrex semi, jonka annostusta nostettiin. Asiakkaalle määrättiin sairauslomaa 21.12.2017 saakka ja häntä kehotettiin tutustumaan uuteen Menierin hoitomuotoon SPC-Flakes/Salovum.

31.1.2018 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan asiakas sairasti kroonista Ménièren tautia. Sairauteen liittyvät kohtaukset, joissa vallitsevana oireena ovat vaihtelevasti huimaus, pahoinvointi, oksentelu, kuulon aleneminen ja korvien soiminen tai paineen tunne. Kohtausten välillä oireet voivat olla lievempiä. Vaikka kyseessä on krooninen sairaus, oireiden luonne voi olla aaltoileva ja vaikeat ja paremmat vaiheet vuorottelevat. Sairauden vaikeiden jaksojen esiintymistä ei voi ennustaa eikä ennaltaehkäistä.

FINE katsoo, ettei Méniéren taudin normaaliin oireenkuvaan kuuluvaa aaltoilua paremman ja huonomman voinnin välillä voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamana ennen matkan varaamista olleen sairauden äkillisenä ja odottamattomana pahenemisena, ottaen huomioon, että asiakas oli saanut ennen matkan varaamista puoltavan päätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä sairauden vuoksi ja hänellä oli käytössä sairauteen tarkoitettu lääkitys sekä säännölliset kontrollit. FINE katsoo, ettei se seikka, että oireilu oli 18.8.2017 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan ollut tutkimushetkellä lievempään, viittaa siihen, että asiakkaan perussairaus olisi ollut matkan varaamisen hetkellä siinä määrin hyvässä hoitotasapainossa, että taudin pahenemista voitaisiin pitää ennalta arvaamattomana. Edellä mainituin perustein FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta asiakkaan matkan peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia