Haku

FINE-010849

Tulosta

Asianumero: FINE-010849 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.10.2018

Matkasairauden johdosta pitkittyneestä paluusta aiheutuneiden kulujen korvattavuus. Ehtojen tulkinta. Sairauskuljetuksen edellytys.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu H.K. (s. 1948) oli lomamatkalla Thaimaassa 10.1.2018 – 1.2.2018, kun hän paluupäivänä ei päässyt osallistumaan lennolle sairastuttuaan turistiripuliin. Sairastumisen johdosta H.K. oli sairaalassa hoidettavana 1. – 3.2.2018. Paluulennolle H.K. pääsi 7.2.2018.

H.K. haki korvausta matkasairauden aiheuttamista kustannuksista matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se katsoi, että H.K:lla oli todettu vakuutusehtojen mukainen matkasairaus, jonka aiheuttamat kohtuulliset hoitokulut korvataan vakuutuksesta. H.K:n vaatimien ylimääräisten majoituskulujen sekä uudesta paluumatkasta aiheutuneiden kulujen osalta vakuutusyhtiö viittasi tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta korvataan ainoastaan sairaskuljetus kotimaahan. Nyt käsillä olevassa tapauksessa H.K. on matkustanut kotiin terveenä, jolloin kysymyksessä ei ole vakuutusehtojen mukainen sairaskuljetus.

Asiakkaan valitus

H.K. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta.

H.K. vaatii edelleen, että vakuutusyhtiö korvaa myös uudesta paluulennosta aiheutuneet kustannukset. Hän kertoo saaneensa tiedon, ettei kuluja korvata SOS-hätäpalvelusta 4.2.2018. Lisäksi hän kertoo, että hänen vaimonsa oli saanut samassa tilanteessa korvauksen omasta vakuutusyhtiöstään.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan yhtiö toteaa edelleen, että tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vain matkahätäpalveluyhtiön järjestämä sairaskuljetus kotimaahan. Koska asiakas oli sairastumisen jälkeen parantunut ja hän sai matkustaa ns. terveenä, kyseessä ei ole ehtokohdan mukainen sairaskuljetus kotimaahan. Kyseessä oli terveenä matkustava henkilö ja kotimatka ei ole tällöin vakuutusehtojen mukaisesti korvattava, vaikka alkuperäinen kotimatka on menetetty.

Näillä perustein yhtiö katsoo edelleen, ettei perusteita asiakkaan vaatimien lisäkorvausta maksamiselle ole.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata H.K:lle matkasairauden takia aiheutuneen pitkittyneen matkalta paluun kustannukset.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 8 (Matkasairaudesta tai matkatapaturmasta johtuva kotiinkuljetus kotimaahan) mukaan vakuutuksesta korvataan matkahätäpalveluyhtiön järjestämä ja ennen järjestelyjen alkamista antaman suostumuksen mukainen vakuutetun sairaskuljetus kotimaahan. SOS Internationalin järjestämän vakuutetun kotiuttamisen täytyy aina olla lääketieteellisesti perusteltua [vakuutusyhtiön] hyväksymän lääkärin ohjeiden mukaisesti.

[Vakuutusyhtiö] voi vaatia, että vakuutettu kuljetetaan yhtiön kustannuksella kotimaahan hoitoon, jos paikallinen hoito muodostuisi kotimaan vastaavanlaiseen hoitoon nähden merkittävän kalliiksi.

Asian arviointi

Nyt käsillä olevassa tapauksessa H.K. ei ole voinut palata Thaimaasta alkuperäisellä paluulennollaan turistiripulin vuoksi. Hän myös joutui viettämään matkakohteen sairaalassa kaksi päivää alkuperäisen paluulennon päivän jälkeen. H.K. on sittemmin tervehdyttyään päässyt palaamaan kotimaahan 7.2.2018.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan tapauksessa on riidatonta, että H.K:n matkalta paluun pitkittymisen on aiheuttanut vakuutusehtojen mukaan korvattava matkasairaus. Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan matkasairauden aiheuttamat kotiinpaluun kulut korvataan kuitenkin vain silloin, kun kysymys on sairaankuljetuksesta, joka on ollut myös lääketieteellisesti perusteltua ja myös matkahätäpalvelun etukäteen järjestämä. Tapaukseen sovellettaviin vakuutusehtoihin ei siten kuulu turvaa matkan pitkittymisestä aiheutuneista kustannuksista, vaikka pitkittyminen olisikin aiheutunut lääketieteellisesti pakottavasta syystä.

Edellä selostetuin perustein sekä käytettävissä olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että koska H.K:n paluulennossa 7.2.2018 ei ollut kysymys vakuutusehtojen tarkoittamasta sairaankuljetuksesta, ei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa korvausta pitkittyneestä lomaltapaluusta aiheutuneista kustannuksista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita asiassa lisäkorvausta maksettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia