Haku

FINE-010583

Tulosta

Asianumero: FINE-010583 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2018

Oliko kyseessä matkasairauden aiheuttama matkan keskeytyminen?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas lähti kotoaan lentokentälle 31.12.2017 tarkoituksenaan matkustaa Thaimaan Phuketiin. Lentokentällä asiakas sai sairaskohtauksen ja tuupertui maahan, eikä päässyt lentokoneeseen. Asiakas haki korvausta vakuutusyhtiöltä matkavakuutuksestaan matkan keskeytymisestä aiheutuneista kustannuksista.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja ei korvata, koska matka ei ole keskeytynyt matkasairauden vuoksi, vaan alkoholinkäytön vuoksi.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Valituksessaan asiakas kertoo, että hänellä on ollut aiemmin aivoinfarkti, johon liittyy afasiaa ja huonomuistisuutta. Tästä syystä poliisi on asiakkaan mukaan tulkinnut hänen olleen humalassa.

Asiakas toteaa lisäksi, että hän teki ostoksia lentokentän Tax free myymälässä muutamia minuutteja ennen kuin kaatui tajuttomana lattialle, eikä näin ollen ole voinut olla päihtynyt.

Asiakkaan mukaan hän ei päässyt koneeseen, koska hänellä oli sairaskohtaus. Näin ollen asiakas katsoo, että vakuutusyhtiön tulee korvata hänelle matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Yhtiö toteaa, että ehtojen mukaan kyseessä ei ole matkan peruuntuminen, vaan matkan keskeytyminen. Matkan keskeytyminen korvataan silloin, kun se on aiheutunut pakottavasti vakuutetun matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta. Matkasairaudeksi ei ehtojen mukaan katsota sairautta, joka on aiheutunut alkoholin käytöstä.

Edellä mainituin perustein yhtiö toteaa, ettei matkan keskeytyminen käytössä olevan selvityksen perusteella ole vakuutuksesta korvattava.

Sopimusehdot

Matkavakuutuksen ehdot

Ehtokohta 1 Voimassaoloalue
… Ulkomaanmatkalla tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvaa matkaa. Matka alkaa kun vakuutettu poistuu Suomessa asunnoltaan, työpaikaltaan, opiskelupaikaltaan tai vapaa-ajan asunnoltaan ja päättyy, kun vakuutettu palaa johonkin edellä mainituista paikoista. Vakuutusturva ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. Ulkomaanmatkaan liittyvä kotimaassa tapahtuva matkustaminen on osa ulkomaanmatkaa silloin, kun matka jatkuu keskeytyksettä edellä mainituista paikoista ulkomailla ja ulkomailta takaisin.

Matkustajavakuutuksen ehdot
9 Matkan keskeytymisturva
9.2.1. Korvattavat tapahtumat

Matkan keskeytymiskuluja korvataan, mikäli vakuutetun jo alkanut matka muuttuu siksi, että vakuutettu joutuu matkakohteessa sairaalaan tai joutuu palaamaan matkakohteesta Suomeen matkan päättymispaikalle ennenaikaisesti vakuutusehdoissa määritetystä syystä.

Matkan keskeytyminen korvataan, kun se on aiheutunut pakottavasti
- vakuutetun matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta
- yhteiselle matkalle lähteneen matkaseurueen jäsenen matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta huomattavasta omaisuusvahingosta.

Ennenaikaisen paluun osalta edellytys kulujen korvaamiselle on, että matkasairaus tai -tapaturma on sen laatuinen, että potilaan hoito lääketieteellisin perustein arvioituna pakottavasti vaatii paluun Suomeen.

Pakottavuus arvioidaan ainoastaan lääketieteellisin perustein sairauden tai tapaturman osalta.

Vakuutusehtojen 2.5.1 mukaan matkasairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka on alkanut tai jonka oireet ovat alkaneet matkan aikana vakuutusturvan voimassa ollessa ja johon on annettu lääkärinhoitoa matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä.

2.5.2 Matkasairaudeksi ei katsota …
- sairautta, joka on aiheutunut lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumaavan aineen käytöstä…

Ratkaisusuositus                                               

Asiassa on kysymys, oliko asiakkaan matka keskeytynyt vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla. Asiakkaan matka keskeytyi, kun asiakas sai sairaskohtauksen ja tuupertui maahan, eikä päässyt lentokoneeseen.

Asiakas oli lähtenyt kotoaan lentokentälle ja odotti lennon lähtöä. Vakuutusehtojen mukaan matkan keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen matkan muuttumista siksi, että vakuutettu joutuu matkakohteessa sairaalaan tai joutuu palaamaan matkakohteesta Suomeen matkan päättymispaikalle ennenaikaisesti vakuutusehdoissa määritetystä syystä. Ehtojen mukaan matkan peruuntumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa suunniteltua matkaa ei päästä lainkaan aloittamaan. FINE toteaa, että asiakkaan tapauksessa oli kyse näin ollen matkan keskeytymisestä.

Tapaukseen sovellettavien matkan keskeytymistä koskevien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan matkan keskeytyminen, joka on aiheutunut pakottavasti mm. vakuutetun matkasairaudesta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Vakuutusehtojen mukaan matkasairaudeksi ei kuitenkaan katsota sairautta, joka on aiheutunut alkoholin käytöstä.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa käytettävissä olevan selvityksen mukaan asiakas on ostanut Helsinki-Vantaan lentokentän Tax Free -myymälästä alkoholia 31.12.2017 klo 22:16. Potilaskertomuksen mukaan hälytyskeskus on saanut soiton 31.12.2017 klo 23:41. Asiakas on maannut löydettäessä lattialla, eikä ole pystynyt tarkkaan määrittelemään kyseessä olevaa vuotta tai syntymävuottaan. Puhalluskokeen mukaan asiakkaan veren alkoholipitoisuus on ollut 2,71 promillea tutkimushetkellä klo 00:05. Käytettävissä olevan selvityksen mukaan ambulanssihenkilökunnalla on ollut tiedossa asiakkaan sairaushistoria, kun asia on selvitetty asiakkaan entiseltä puolisolta, johon asiakas oli ollut puhelimitse yhteydessä ennen tuupertumistaan. Ambulanssihenkilökunta oli katsonut asianmukaiseksi jättää asiakkaan poliisin haltuun. Asiakas oli myös itse kieltäytynyt hoidosta.

Asiakkaan kertomuksen mukaan hän on saanut lentokentällä sairaskohtauksen, jonka vuoksi hän on tuupertunut maahan. Asiakas on myös kertonut, että hän on saanut vuonna 2011 aivoinfarktin, johon liittyy huonomuistisuutta ja afasiaa. Tästä syystä hän on kertonut poliisille väärän syntymäajan ja vuoden.

FINEn riita-asioiden käsittely on kokonaan kirjallista ja perustuu osapuolten FINElle toimittamaan kirjalliseen aineistoon. FINE n käytössä olleista lääketieteellisistä selvityksistä ei ilmene, että asiakkaan matkan keskeytyminen olisi aiheutunut vakuutusehdoissa tarkoitetusta matkasairaudesta. Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa korvausta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Pulkki

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia