Haku

FINE-010424

Tulosta

Asianumero: FINE-010424 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 04.06.2018

Kylmiön koneiston rikkoutuminen. Omavastuun määrä. Oliko kyse rakennuksen vai koti-irtaimiston vahingosta?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitalon kotikylmiö rikkoutui tammikuussa 2018. Asiakas oli hakenut korvausta kylmiön koneiston korjauskuluista maatilavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kylmiö oli asennettu rakennukseen kiinteästi ja rikkoutuminen käsitellään siten rakennuksen vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli vähentänyt korvauksen määrästä rakennuksen kotivakuutukseen sovellettavan 1.200 euron omavastuun irtaimiston vakuutuksen 150 euron omavastuun sijaan. Kylmiöhuoneen koneiston korjauskustannukset olivat 1.228,78 euroa. Kylmiön koneisto on uusittu vuonna 2015. Ikävähennys (6 %) laskettiin vuosilta 2016 - 2017. Ikävähennyksen ja omavastuun vähentämisen jälkeen vahingosta ei jäänyt korvattavaa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii valituksessaan, että kylmiön rikkoutuminen on käsiteltävä irtaimistovakuutuksesta ja korvauksesta vähennettävä irtaimiston omavastuu, kuten tehtäisiin vastaavissa muissa laitteissa, jotka eivät palvele rakennusta. Asiakkaan mukaan kylmiö ei ole LVISA-laite. LVISA-laitteella tarkoitetaan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitetta.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa. Vakuutettu on korvauskäsittelyn yhteydessä kertonut, että rikkoutunut kylmiöhuoneen laitteisto kuuluu erilliseen kylmiöhuoneeseen, jonka käyttö perustuu siihen, että huoneeseen mennään sisälle noudettaessa säilytyksessä olevia elintarvikkeita. Vakuutettu on toimittanut lisäselvityksenä asennustodistuksen kotikylmiön koneiston ja höyrystimen asennuksesta. Yhtiö katsoo, että koneisto on osa rakennukseen kiinteästi asennettua huonekylmiökokonaisuutta, joka on ehtokohdan 3.1 mukaisesti rakennuksen vakuutuksen kohteena.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Maatilan vakuutus, 1.1.2013

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Rakennukset) mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitut maatilan rakennukset sekä ilman eri mainintaa vakuutetun rakennuksen käyttöä palvelevat:

 • kiinteästi asennetut koneet ja laitteet, joihin kuuluvat mm. liesi, kiuas ja keskuspölynimuri
 • tuotantotoiminnassa käytettävät kiinteät koneet ja laitteet, kuten viljankuivaamon koneisto
 • rakennuksiin liittyvät öljysäiliöt sekä polttoaineet
 • kiinteästi rakennukseen asennetut antennit
 • tontilla olevat sähkönjohtimet ja -mittarit, sähköpääkeskukset sekä hälytyslaitteet
 • lämpökanaalit ja putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen liittymään saakka
   

Ehtojen kohdan 3.2.1 (Koti-irtaimisto) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty koti-irtaimisto, joihin katsotaan kuuluvaksi:

 • huonekalut, pito- ja vuodevaatteet, talouskoneet ja -tavarat, kotielektroniikka sekä muut vakuutettujen kotitalouteen liittyvät tavanomaiset esineet
 • yksityiseen käyttöön hankitut: tietokoneet ja niiden oheislaitteet, valmisohjelmien ja käyttöjärjestelmien asennustarvikkeet, pc- ja konsolipelit sekä ääni- ja kuvatallenteet
 • käteistä rahaa, pankki-, luotto- ja vastaavat maksukortit sekä arvopaperit yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkittyyn määrään asti
 • korut, jalometalliesineet, taide- ja antiikkiesineet, niitä vastaavat arvoesineet sekä kokoelmat yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkittyyn määrään asti. Arvoesineillä tarkoitetaan esineitä, joiden arvo säilyy vakaana tai nousee iän myötä. Kokoelmalla tarkoitetaan sarjaa esineitä, joiden yhteisarvo on enemmän kuin yksikköarvot yhteensä.
 • harrastuskäyttöön tarkoitetut kanootit, kajakit, soutujollat ja soutuveneet yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkittyyn määrään asti
 • enintään 4,5 kW:n (6hv) perämoottorit yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkittyyn määrään asti
 • tavanomaiset urheilu- ja harrastusvälineet yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkittyyn määrään asti. Urheiluvälineillä tarkoitetaan esineitä, joita käytetään urheilusuorituksen yhteydessä kuten luistelu-, hiihto- ja lasketteluvälineitä, golf-varusteita, muita mailapelivälineitä ja sukellusvarusteita. Harrastusvälineillä tarkoitetaan esineitä, joita käytetään vakuutettujen harrastustoiminnassa kuten soittimet, kalastusvälineet, aseet ja muut vastaavat välineet sekä polkupyörät.

 

Ehtokohdan 6.3.5 (Vahingon määrän arvioiminen rakennusten kiinteiden koneiden ja laitteiden rikkoutumisvahingossa) mukaan rakennusten kiinteiden koneiden ja laitteiden rikkoutumisvahingossa katsotaan vahingon määräksi koneen tai laitteen korjaus- tai jälleenhankintakustannukset, joista tehdään seuraavat käyttöikään perustuvat vuotuiset vähennykset kultakin koneen tai laitteen käyttöönottovuotta seuranneelta, vahingon tapahtuma-ajankohtaan mennessä päättyneeltä täydeltä kalenterivuodelta seuraavasti:

 

Kone tai laite

ikävähennys vuodessa

- Kiinteät jäähdytys-, ilmastointi-, vedenjakelu- ja lämmityslaitteet, säätö- ja valvontalaitteet, öljysäiliöt, lämminvesivaraajat, liesi, liesituuletin, keskuspölynimurin koneisto ja sähkökiuas sekä muut kiinteästi asennetut koneet ja laitteet

6 %

- Rakennuksia palvelevat putkistot, sähköjohtimet ja –mittarit (…)

3 %

 

Vakuutuskirja 17.12.2017

 • Asuinrakennuksen omavastuu            1.200 euroa
 • Irtaimiston omavastuu                        150 euroa

 

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on erimielisyyttä siitä, onko kylmiöhuoneen koneiston rikkoutuminen käsiteltävä rakennuksen vakuutuksesta, jolloin omavastuu on 1.200 euroa vai irtaimiston vakuutuksesta, jolloin omavastuu on 150 euroa. Tapauksessa on riidatonta, että kysymyksessä on korvattava vahinko.

FINE toteaa, että asiakkaan maatilavakuutukseen rakennusvahinkojen osalta omavastuu on vakuutuskirjan mukaan 1.200 euroa ja irtaimiston vahinkojen osalta 150 euroa. Vakuutusehtojen kohdan 3.1. mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitut maatilan rakennukset sekä ilman eri mainintaa vakuutetun rakennuksen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut koneet ja laitteet. Koti-irtaimisto on määritelty vakuutusehtojen kohdassa 3.2.1. Koti-irtaimistoksi katsotaan mm. huonekalut, pito- ja vuodevaatteet, talouskoneet ja -tavarat, kotielektroniikka sekä muut vakuutettujen kotitalouteen liittyvät tavanomaiset esineet.

FINE toteaa, että yleisen kielenkäytön mukaan jäähdytyslaitteita ovat esimerkiksi kylmähuoneiden koneet ja laitteet. Jäähdytyslaitteet mainitaan erikseen rakennuksen kiinteiden koneiden ja laitteiden ikävähennyksiä koskevassa ehtokohdassa 6.3.5.

Vakuutusehtoja on yleisten sopimusoikeudellisten tulkintaperiaatteiden mukaan tulkittava sanamuotonsa mukaisesti. Vakuutusehtoja on myös tarkasteltava kokonaisuutena.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa kyseessä oleva kylmiöhuone on FINEn näkemyksen mukaan osa rakennusta. Myös kylmiöhuoneen koneistossa on kyse FINEn näkemyksen mukaan vakuusehtojen kohdassa 3.1 tarkoitetusta kiinteästi asennetusta, rakennukseen kuuluvasta laitteesta. Tällaisen rakennukseen kuuluvan kylmiöhuoneen koneistoa ei voida tulkita koti-irtaimistoksi pelkästään sillä perusteella, että esimerkiksi vain pistokkeella sähköverkkoon kytketyt jääkaapit ja pakastimet kuuluvat koti-irtaimistoon. FINE ei pidä rakennukseen kuuluvia kiinteästi asennettuja laitteita koskevia ehtokohtia epäselvinä tai tulkinnanvaraisina. FINE katsoo, että kylmiöhuoneen koneiston rikkoutumisvahinko on siten käsiteltävä rakennuksen vakuutuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutussopimuksen mukaisesti rakennuksen vahingosta vähennettävän ikävähennyksen ja 1200 euron omavastuun jälkeen esillä olevassa tapauksessa korvausta ei jää maksettavaksi. FINE katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa antama päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Pulkki

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia